Inom hypnoterapins filosofi utgår vi ifrån att sinnet har den styrka som skall till för att den enskilde skall få ett värdigare liv. Lissa Rankin är författare till en ny och spännande bok som påstår sig ge bevis på att sinnets styrka vinner över medicinering.

Sinnet över medicin

Share This