Hypnotiska tillstånd och fenomen.

I delmoment 1 – Certifierad hypnotisör: 

5 kraftfulla dagar!

Dagar som kommer att fascinera, motivera och inspirera dig!  De fem första dagarna av utbildningen ägnas åt hypnotiska tillstånd och fenomen. Varje moment du passerar under dessa dagar bygger på varandra och är pedagogiskt upplagda för att utveckla och forma dig till en karismatisk hypnotisör. Dessa dagar är fyllda med praktiska övningar såsom demonstrationer i klassrummet.

Vad är hypnos?

Lär dig vad hypnos är och inte är. Att kunna hantera ett hypnotiskt tillstånd är ett hantverk.

Vakenhypnos.

Lär dig använda hypnosens kraft i ett medvetet tillstånd.

Våra sinnen.

Lär dig det medvetna, undermedvetna och omedvetna sinnets möjligheter och begränsningar.

Mottaglighets tester.

Att veta hur man kan testa en klients mottaglighetsnivå och inlevelseförmåga ökar förutsättningarna dramatiskt.

Hypnotiskt djup och dess möjligheter.

Att dynamiskt kunna navigera genom klientens mottaglighet är en förmåga som du kommer att lära dig.

Dave Elman induktion.

Dave Elmans induktion är kanske en av de mest använda och är väldig kraftfull.

Emotionell induktion.

En induktionsvariant som är otroligt kraftfull och ger kraftfulla förutsättningar att nå problemets kärna.

Jack Johansens egna varianter på induktioner.

Mina egna induktions varianter.

Fördjupning av trancestadiet.

Lär dig olika sätt att fördjupa trancestadiet och därmed öppna upp för djupare mottaglighet.

Lär dig konstruera personliga skript.

Lär dig att anpassa skript på ett individuellt plan just för att alla klienter är unika. Generella skript har inte samma effektivitet.

Användbara språkmönster av Milton Erickson.

Lär dig att använda språkmönster från Milton Erickson på ett kraftfullt sätt.

Unikt videomaterial.

På utbildningen kommer jag att visa dokumenterat videomaterial. Hypnos har använts i många olika och okända sammanhang.

Hypnos ur historiskt perspektiv.

Bortglömda personligheter  som haft ett större inflytande på det hypnotiska tillståndet än många är medvetna om.

Magnetism och mesmerism.

Mesmeristerna var fantastiska på att utnyttja hypnosens kraft.

Icke verbal kommunikation.

Icke verbala metoder är otroligt kraftfulla när man vet hur man använder dessa.

Esdaile stadiet.

Esdaile stadiet är ett kraftfullt och väldigt djupt stadie som kan användas exempelvis för operation.

Hypnotiska fenomen.

Att kunna framkalla hypnotiska fenomen hos klienten är en kraftfull övertygare.

Fixeringsinduktioner.

Kanske en av hypnosens äldsta induktioner.

Progressiva induktioner.

En annan variant av en induktion som är mer användbar i vissa sammanhang.

Blixt induktion.

En induktion som sker med blixtens hastighet och är väldigt användbar i olika sammanhang.

Självhypnos.

Lär dig hur du själv kan etablera ett hypnotiskt tillstånd för egen vinning.

Hypnotiska indikationer.

Lär dig att se och förstå hypnotiska tecken hos din klient.

Informationssamtalet.

Informationssamtalet såsom informationsutskicket är en viktig del av processen. Lär dig att forma det till din fördel och i förlängningen även klientens.

Lag och etik.

Lär dig vilka lagar som gäller för alternativ terapi samt vår etiska hållning inom NGH.
Share This