Du som missade denna kurs i stresshantering och självhypnos!

Kan nu ta del av det i efterhand genom att anmäla dig.

Du kommer att få tillgång till powerpoint, textmanual och videoklipp, dessutom hela kursen i videoformat.

OBS! Gäller endast de som är utbildat av Jack Johansen

Kurs i stresshantering och självhypnos
Ett utbildningskoncept för redan utbildade terapeuter: Kursen innehåller ett material som var och en själva kan använda i sin verksamhet, en powerpoint på 75 slices, ett manuskript på 40 sidor samt tillhörande videoklipp. Ett perfekt koncept att erbjuda sina intressenter i form av kurser inom stresshantering och självhypnos, digitalt eller i fysisk form. Konceptet bygger på att erbjuda tre träffar av vardera 2 timmar och en redovisningsträff på 1 timme till era intressenter.
Gata och stad:
Kursen startar den 2022-05-01 kl 10.00 och pågår i ca 5 timmar - Pris 1500:- inklusive moms
Share This