Den enda utbildningen inom

dynamisk hypnos och hypnoterapi!

Lär dig hypnos och hypnosterapi!

Välkommen till en kraftfull och unik utbildning inom modern hypnos och hypnoterapi. SAHH – Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer og Hypnoterapeuter erbjuder dig en utbildning som går långt utöver traditionell form av hypnos och hypnosterapi. Mitt namn är Jack Johansen, instruktör och författare till boken Dynamisk Emotionell Terapi. I år är det 17 år sedan denna utbildning tog sin form och det har varit en fantastisk resa på många sätt. Att få någons förtroende för mitt utbildningskoncept såsom min roll som terapeut betyder mycket för mig. Det är en glädje för mig att få möjlighet att dela min erfarenhet och kunskap i detta unika koncept och utbilda kompetenta hypnotisörer och hypnoterapeuter. I slutändan handlar det om att vi tillsammans kan hjälpa våra medmänniskor i.

Låt mig börja med att ställa några frågor till dig: Om du kunde hjälpa en medmänniska att hitta orsaken för hens problematik och endast på ett fåtal sessioner skulle det vara intressant? Det kan låta som en utopi men de flesta klienter träffar jag sällan mer än 2 – 3 sessioner, i ett fåtal fall några sessioner till. Styrkan i denna terapiform ligger i att hitta en orsak till ett problem. För att göra det behöver man öppna upp en förfluten och bortträngd situation och inte minst blottlägga klientens anknytningsmodell. När detta är blottlagt eliminerar vi all emotionell energi genom denna hypnoterapeutiska process.

”Den absolut bästa utbildningen jag gått, metoderna Jack lär ut liknar ingenting annat. Det som särskiljer med Jacks metoder är den sista delen Dynamisk Emotionell Terapi. Jag jobbar själv nu med detta med klienter och precis som Jack skriver 2-3 gånger max med en klient det är så otroligt värdefullt att få hjälpa människor med dessa metoder. Tveka inte du som vill bli en lyhörd och duktig terapeut att gå denna utbildning den innehåller alla de verktyg en terapeut kan behöva. Jag har gått alla utbildningar Jack har, så tacksam för det.” Jonna Buachan

Kraftfulla och befriande förlösningar.

Det intressanta är att de flesta symptom har till 98% en annan orsak än vad man medvetet skulle tro. Exempelvis så handlar det i de flesta fall inte om ormar för den som har denna fobi, inte heller om sötsuget för den som anser sig ha denna problematik.

Hur märkligt det än kan låta så handlar rökavvänjning inte om nikotinberoende eller vanan utan någonting som ligger på ett djupare plan. Det handlar som sagt om att hitta orsakens ursprung, det är där befrielsen ligger också där befrielsen kan bli permanent. När orsakens blockering är löst så kan klienten inte längre reagera eller agera på samma sätt just för den verkliga och emotionella orsaken till problemet är frigjort. Det är det som är belöningen i detta kraftfulla hantverk. 

Det finns inget som är så värdefullt som att få positiva klient mail med feedback efter dessa sessioner. En återkoppling där klienten berättar om befrielse, lättnad och positivitet från  terapiförloppet. Denna befrielse ger också positiva sidoeffekter för klienten, inte sällan upplever klienterna en helt annan inre dialog som leder till andra beslut.

För att allt detta skall bli en realitet behöver du lära dig hypnos på rätt sätt vilket tog mig 3 utbildningar innan jag ansåg att jag lärt mig dessa kraftfulla egenskapar. Du skall slippa och göra den långa omväg jag gick och just därför har jag konstruerat konceptet precis så som jag skulle vilja ha haft det. Steg ett är att utbilda dig i dessa kraftfulla hypnotiska moment och med lite träning forma dig till en kompetent hypnotisör, det är där kärnan ligger. Utan detta elementära grundfundament kommer man inte långt vilket också var min egen erfarenhet i början av min karriär. 

Erfarenhet och utveckling av konceptet.

Efter många års erfarenhet och experimenterande har jag kommit dit där jag nu kan ta konceptet några steg längre, effektivare och än mer pedagogiskt. Nu mera innehåller utbildningskonceptet 2 delar varav den första fokuserar på att certifiera dig till en kompetent hypnotisör. Den andra delen lägger sitt fokus på att lära dig att genomföra hypnoterapeutiska processer i det hypnotiska stadiet. Det är här klientens uppväxt, anknytning och prägling från det förflutna kommer in i bilden. Förlösning av överföringsprocessens påverkan från föräldrar och omgivning, men på en högre nivå.

Jag kan lova dig att allt annat som du redan kan, kommer du att bli långt bättre på utföra med dessa fundamentala hypnoterapeutiska tekniker. Faktum är att med dessa tekniker kommer du att inse att dessa är ett måste för ett framgångsrikt resultat vilken terapiform man än utöver. Så inte nog med att du kan bli en fantastisk hypnotisör, hypnoterapeut, DE-terapeut genom detta förlopp. Du kan också använda dessa egenskapar och tekniker till din fördel på andra områden.

På senare år har jag har upptäckt en kraftfull koppling till en omedveten inre kommunikation. Fundamentalt något som jag aldrig fick lära mig på min utbildningsväg. Omedvetna tekniker tillsammans med undermedveten kommunikation är en kombination som dramatiskt ökar förutsättningarna. Min ambition och målsättning är att ge dig de mest effektiva och beprövade hypnoterapeutiska verktyg som jag själv önskade jag fått när jag startade.

Utbildningen är ett samlat koncept från alla de utbildningar, föreläsningar, kunskapsinhämtningar och konvent jag själv deltagit i. Inte minst viktig, den erfarenhet jag själv gjort genom tusentals sessioner under alla år som praktiserande hypnotisör. Efter alla dessa år har det blivit mycket viktigare att hela tiden uppdatera materialet, ett utbildningsmaterial får helt enkelt inte bli statiskt. Jag betraktar mig själv som utforskande terapeut under ständig vidareutveckling, också därför jag nu kan erbjuda dig en helhetslösning inom denna profession.

Varför hypnosterapi?

Då kanske du undrar varför dynamisk hypnosterapi och vad är skillnaden mot andra former av hypnoterapi? Skillnaden är som natt och dag, så även resultatet av terapiförloppet.Det är en process som är individuellt anpassad för varje enskild klient, av den enkla anledning att varje klient är unik. I min värld kan man inte enligt gamla traditionella former utgå från att alla är stöpta i samma form. Varje klient är formad efter de förutsättningar livet givit dem på gott och ont.

Traditionell hypnoterapi, tyvärr ofta den vanligaste form som erbjuds än idag och är inte sällan skriptbaserat suggestionsterapi. Förloppet är generaliserande i sitt upplägg och detta är inte speciellt kraftfullt. Dynamisk emotionell terapi är en helt annan femma, den anpassas individuellt efter klientens personliga material.

Genom mycket praktiserande upptäckte jag själv denna kraftfulla skillnad, tror det var 2013 jag upptäckte dessa nya inslag. Vilket gjorde att jag insåg att jag var tvungen att ändra formen så att den blev ännu mer effektiv, av den anledningen utvecklade jag det som jag kallar dynamisk emotionell terapi.

Jag vill också poängtera att denna form av dynamisk hypnosterapi är ett hantverk, genom att använda verktyget med improvisation och kreativitet kommer du att prägla förloppet på ett personligt sätt. Det är där dynamisk hypnosterapi är otroligt kraftfullt, vilket redan utbildade hypnoterapeuter genom detta koncept kan vittna om.

Konceptets effektivitet.

Vara sig att jag verkar som terapeut eller instruktör kommer jag alltid att ha fokus på klienten. Att se till att de terapeuter som går denna utbildning får de mest effektiva verktyg. Vidareutveckling av utbildningens innehåll är som sagt viktig så att den aldrig blir statisk. För att skapa de bästa möjliga förutsättningar för varje utbildad hypnoterapeut, så är det viktigt att de får det stöd som behövs. Exempelvis genom vårt kostnadsfria nätbaserade forum men och portalen med video, ljud och dokumenterade inslag från utbildningen. Det är oerhört viktigt att få tillgång till allt från sessioner till utbildningens övningar när man väl befinner sig på hemma plan.

www.hypnosutbildning.se

www.hypnoterapeututbildning.se

www.de-terapeut.se

Så länge du befinner dig i utbildningsförloppet har du tillgång till klassens eget forum. När du  är klar med utbildningen slussas du över i det stora forumet för certifierade hypnoterapeuter och klassens eget forum stängs ned. I detta forum befinner sig i skrivande stund ca 250 utbildade hypnoterapeuter. Forumet är en snabb kommunikationskanal, där man kan byta erfarenheter såsom kontakter. Men inte nog med det, så finns även ett nätbaserad forum som följer din årgång, vilket är väldigt utvecklande och kraftfullt.

När du är klar med utbildningen får du även tillgång till en marknadsföringskanal, en hemsida för alla hypnoterapeuter som är utbildat genom detta koncept och dess metoder. Tanken är att skapa en plattform där klienterna kan söka sig till en NGH/SAHH terapeut i sitt närområde och som verkar inom vårt koncept. Du kan redan nu se tanken med denna sida www.hypnoterapeut.se. Även om sidan är under uppbyggnad så finns redan en del profiler uppe på sidan under länen Skåne, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Bali, Finland och Mexiko. I förlängningen är tanken att sidan också skall få en global framtoning, inledningsvis på engelska och spanska. Anledningen är att en del terapeuter kan erbjuda terapiförloppet på andra språk vilket är ytterligare en fördel för den som vill erbjuda sina tjänster över nätet, exempelvis via Skype, etc.

Min drivkraft!

Jag drivs som sagt av mitt intresse för människans utveckling och möjlighet till en värdefull förändring. En form av mänsklig interaktiv emotionell psykologi och inte minst på en emotionell nivå. Mitt mål är att lära ut hypnos i dess renaste form och på en djup nivå utan inblandning av andra metoder så långt som möjligt. För mig är det där styrkan i hypnosterapi ligger. Jag tycker ofta att jag ser att man missar detta elementära grundmoment, vilket jag ofta ser från deltagare som redan har en eller två hypnotiska utbildningar i bagaget från andra instanser. Som du förstår så ligger mitt fokus på att lära dig att arbeta i ett kraftfullt hypnotiskt stadie och på ett dynamiskt sätt, detta har högsta prioritet. 

Är det då fel att använda sig av andra metoder? Absolut inte, de har sin plats i en terapiform, men på rätt ställe. Men han man inte dessa elementära och hypnoterapeutiska egenskapar så kommer man inte långt. Men viktigt att veta är att många av de flesta sekundära metoder har sin utgångspunkt i det medvetna sinnet och det är ju inte där problematiken och dess orsak ligger. Den verkliga förlösningen av problematiken ligger 99% i det undermedvetna såsom det omedvetna.

Så jag ser fram emot att vara den bästa instruktör för dig, lära dig detta kraftfulla koncept och få dela med mig av min kunskap och erfarenhet.

Välkommen in i klassrummet!

Jack Johansen

Livsvilja AB

CI Instruktör SAHH/NGH/OMNI/IACT

Finnsnäsvägen 31

79233 Mora

Telefon: 0734209865

Hemsida för terapi: https://www.jackjohansen.se

Share This