Dynamisk Emotionell Terapi

Dynamisk Emotionell Terapi kopplar ihop konceptet till en kraftfull helhet och den komponent som jag själv letat efter. Jag har alltid känt att någonting har fattats och i min ständiga jakt på att finslipa konceptet hittade jag den sista biten. Denna sammankopplade delen fokuserar mestadels på den del av sinnet som ligger en nivå djupare än det undermedvetna sinnet. Den har sitt fokus på den koppling och information som kan finnas mellan våra föräldrar och oss som barn, men mest på en omedveten och även metafysisk nivå. Omvårdnaden är en elementär och viktig del av ett barns uppväxt, där närhet, trygghet och bekräftelse är viktiga grundfundament. Dessa förmedlas och verkställs främst av våra föräldrar, deras förmåga att ge oss den närhet, trygghet och bekräftelse. Något vi som barn behöver för att få de bästa förutsättningar att med oss ut i livet. I den dynamiska och emotionella terapin gäller det om att öppna upp klientens mottaglighet på ett ännu djupare plan så att klienten kan få en emotionell befrielse och ärlig insikt om att dessa externa parters egna förutsättningar.  

Denna terapimodellen är som sagt en mer eller mindre omedveten process och låt oss kalla det en metafysisk del av terapin och är den tredje delen i denna utbildningsprocess. Metoden är en egen utvecklad process genom snart 25 år, en omedveten strategi som bygger på klientens anknytningsmodell. 2013 började jag för allvar utveckla detta moment och sen dess har den dynamiska emotionella modellen blivit 99% av min terapi. 

Den undermedvetna delen av anknytningsmodellen är också intressant, där det finns inlärt material i vår tidiga uppväxt. Man skulle kunna säga att denna del av terapin samverkar och kopplar ihop förloppet till en kraftfull helhet. Endast på denna utbildning kommer du att lära dig denna metod. Du hittar innehållet i Dynamisk Emotionell Terapi här!

Referenser:

Dynamisk emotionell terapi: 2019

Det är en solig september dag i norra skåne närmare bestämt på Bergakungens konferens lokaler i Osby. Det är dags för en kompletterande fortbildning inom modern hypnos och hypnoterapi. Under fyra dagar har NGH terapeuter från olika delar av vårt avlånga land har anlänt för att ta del av den vidareutveckling inom SAHH´s unika koncept.

Dagens ämne är dynamisk emotionell terapi som är en metod som ligger i samklang med SAHH´s  befintliga  koncept.
Det har tagit mig flera år, ca 200 dokumenterade sessioner för att skapa den form som nu bär arbetsnamnet ”dynamisk emotionell terapi. ” Min nyfikenhet kring vår anknytning och prägling fick mig att experimentera och utforska ett område som visade sig ligga långt djupare än jag var förberedd på.

En av deltagarna på utbildningen Maria Löfkvist använder sig av tekniken ”dynamisk emotionell terapi” här!

How wonderful it is to share hypnosis and empower people. This is what one of my clients experienced:

I did not expect to get such a fantastic result from only one session!
I came to the hypnosis session with Maria because I had been experiencing a lack of energy and lack of joy, dissatisfaction with several areas of my life at the same time. I was aware that I had a very comfortable life I had been dreaming about. But I did not feel happy and my attempts to change either the situation or my attitude had failed. I did not know where to start to fix the situation. Maria told me: she had a perception that we should start to work with my childhood. I was surprised because I had done very deep childhood therapies and they did work – I did not have any hard feelings towards my parents or about my past.

But I trusted Maria´s suggestion and we “travelled” to my childhood through Dynamic Emotional therapy session. During the session I discovered that lack of energy, my sensation of giving up, deep sadness were coming mostly not even from my own childhood but from my father´s childhood. So, I was able to identify that these feelings don´t belong to me, to heal their “roots” and to let them go.I felt very comfortable and relaxed to work with Maria. She guided the session in a very tender and reliable way, I felt safe, peaceful, accepted and understood.

It´s been 2 weeks since our session. I am feeling peaceful and joyful.

I started to laugh much more often. I realized that I was reproducing my father’s pattern of relationship (to feel weaker when a spouse, not able to influence the situation and direction of the couple’s life etc.) in my own relationship with my husband. But after the session, it´s not affected me anymore! Later in the day of my hypnosis session – a new idea for our family business came to my mind and now we with my husband are developing the plan to implement it. I feel inspired and empowered!

So, thank you so much, Maria, for your incredible job! I did not expect to get such a fantastic result from only one session!

Kind regards Jane Serigono
www.hipnosis.se
info4hipnosis@gmail.com

 

2020-01-25

Här följer en reflektion från en av deltagarna och omkring den session som utfördes live i klassrummet inför 26 andra deltagare. I vanliga fall har jag minst två sessioner i dynamisk och emotionell terapi för att få utrymme och tid att utforska de mest grundläggande anknytningsmodellerna en klient bär med sig.

Man behöver en andra session i de flesta fall och inte enbart för att utforska anknytningarna ytterligare men också för att bygga upp progressionens innehåll. I detta fall fanns bara tid med en session som tog ca 90 minuter att genomföra.

Så utöver denna session fick jag möjlighet att följa upp med vaken kommunikation och som klienten nu var öppen för med anledning av sessionens blottlagda material. Det fanns helt enkelt ett nytt utrymme inom min klient och detta kunde vi fylla med något nytt och värdefullt just för att blottlagd energi nu var borta.

Därför blev det ett relativt kort samtal om egenvärde, självrespekt och trygghet och som blev ett förstärkande och kompletterande moment till sessionen. Detta innehåll av vårt avslutande samtal hade i vanliga fall blivit en del av en andra sessions progression.

”Så länge jag kan minnas har jag brottats med känslan av att vara fel och att ingen egentligen tycker om mig. Det har drivit mig till dåliga relationer som besannat min känsla, jag har sett till att hålla vänskapsrelationer på avstånd och de få vänner som jag har funnit har jag inte riktigt förstått vad de har sett hos mig.

I jobb sammanhang har jag alltid varit uppskattad, inte minst bland eleverna. Men trots det har jag ändå aldrig känt mig tillräcklig och eftersom jag fått min egna väg i klassrummet har jag alltid känt mig fel i jämförelse med andra lärare och Skolverket. Jag har alltså inte trott på mig själv.

När jag var 21 år kom jag i kontakt med buddismen och har sedan dess arbetat med mig själv, mina tankar och förhållningssätt. Och sedan första meditationen har jag stångats med att sända kärlek till min åtta år äldre halvsyster. Hon lider idag av svår borderline.

Mina första medvetna minnen av henne involverar mycket bråk, skrik och frustration från henne. Då jag var fem år insjuknade hon i anorexi och mycket av vår mammas fokus (som var ensamstående med tre barn) landade på min syster och hennes sjukdom.

Det var aldrig tryggt hemma och jag var alltid rädd för min systers raseriutbrott, både för min egen del men också att hon skulle göra illa min mamma. Utöver det så hade hon alltid en mycket sprudlande fasad utåt, och var väldigt trevlig vilket alltid fick mig att känna mig illa till mods men också svår och lustig.

Eftersom jag aldrig kunde mäta mig med hennes sociala färdigheter och sätt att vara.

Sedan 21 års ålder har jag sökt inre försoning och förlåtelse kring min syster. Jag har bla sökt mig till buddistiska meditationer och buddistiska mästare, resanterapi och även hypnoterapi.

Men ingenting har någonsin hjälpt och jag har varit rädd att jag skulle vara ett hopplöst fall som för alltid skulle vara ärrad av mitt hat, sorg och kärlek till min syster. Som under åren har gjort fruktansvärda handlingar så att hon i dag är på väg att förlora vårdnaden över sin dotter och där jag är en av många som gjort anmälningar till socialen.

Med detta i mitt inre bagage satte jag mig i stolen hos Jack, och grät bara jag satte mig där. Genom utbildningen hade jag fått uppleva mycket av min egen nedtryckta ilska, sorg och tunga ledsamhet men också den rena rädsla som vilat bakom de andra känslorna. Så utbildningen var för mig en enda lång process där jag kom allt närmare min egen kärna.

Jag hade visserligen skrivit om min mamma och pappa eftersom jag tänkte på anknytning till just föräldrar. Men under sessionen med Jack förstod jag med detsamma att jag ”monstret” som jag upplevde var min syster. Och jag kunde komma i kontakt med just rädslan som jag upplevt för min syster.

Men genom Jacks briljanta metod så kunde han nå flera lager djupare och jag kom åt undermedvetna känslor som varit kärnan till min upplevelse att jag är fel och att ingen tycker om mig. För genom att byta perspektiv och i detta mentala stadie bli min syster så upplevde jag hennes frustration och ilska gent emot mig och att hon riktade den hellre mot mig än mamma eller min pappa.

Genom hennes perspektiv blev det också så tydligt att min pappa inte heller ville att jag skulle komma till världen. Samtidigt så fortsatte Jack sessionen genom att jag fick landa in i min systers pappa (som inte är min pappa) och det blev en oerhört förlösande kraft då han både involverade min mamma och syster. I en enda session kom jag alltså åt starka känslor kring mamma, pappa och framförallt min syster.

Och jag fick känna hennes känslor och genom det förståelse så jag kunde förlåta i detta djupa stadie.

Men det var ännu t inte helt klart. För sista dagen pratade Jack med mig om mitt egenvärde. Och det var oerhört utmanande att tillåta mig ta in hans budskap att jag inte är ett misstag, att jag är av samma gudomliga källa som honom och att den enda personen jag behöver duga inför är mig själv.

Jag behövde gå igenom processen kring min syster och de andra men det är den sista förslags baserade del som jag bär med mig idag som en nu djup upplevelse och känsla. Nu har det gått en vecka sedan sessionen och jag upplever mig på djupet förändrad. Idag känner jag mig stilla välsignad, jag upplever att jag har ett värde och att jag är rätt.

Det är ju inget stort som syns utanpå eller märks men känslan som jag har inombords är helt annan. Och det är magiskt att upplevda detta efter en sådan lång kamp. Idag är jag 36 år och har alltså kämpat med upplevelsen att vara fel och inte omtyckt sedan dess men framförallt har jag sökt hjälp i 15 år.

Jag vet att det har med Jacks terapiform att göra, den som fokuserar på anknytningarna och förlåtelses processerna. Men också att han får en som klient att känna ett oerhört förtroende för honom, både pga hans erfarenhet med också för hans stora medkänsla. Jag kan bara tacka, från mitt hjärta.

Detta är en oerhört stor händelse i mitt liv som löstes upp genom en enda session.”

Caroline Pricing

 

2020-12-15

 

Hej Jack !

Det var ett tag sedan och jag hoppas allt är väl med dig. Jag måste bara återge och dela med mig av något som jag var lite reserverad emot.

Jag har läst din bok om Dynamisk emotionell terapi och som medial och spirituell utövare förstår jag djupet i metoden, men jag var väldigt skeptisk mot att kunna använda metoden mot klienter som ej har detta djup i sig själv. Jag har för tillfället jobbat med en klient ett tag och eftersom jag utövar min terapi ur ett holistiskt perspektiv för att klienten ska få en helt ny insikt och perspektiv av sig själv och sin omgivning, för resten av sitt liv samt med att annat förhållningsätt till livet.

Så då krävs det ofta en lite mer omfattande tidsram. Jag arbetar normalt efter tesen ”Förändring, Vägen, Kunskap, Insikt, Klarhet, Styrka”. Eftersom jag förstått att klienten fortfarande hade en del oro (rädsla) för att kunna göra val i vardagliga situationer, inte så att det var en stor belastning för klienten längre, men den fanns där fortfarande kvar ändå.

Så jag beslöt att utnyttja din Dynamsika modell, jag vet att klienten har en intuitiv förmåga (medial). Så jag förutsatta att klienten skulle acceptera djupet och till en viss del gå in i scenariot med att uppleva sin förälder. Så jag tyckte att det skulle nog fungera hyfsat bra i alla fall. Men det blev en överraskning, jag blev ganska häpen när sessionen i princip föll helt enligt ditt praktikexempel med Anna (Emma) i boken. Även om det inte helt exakt föll enligt instruktioner (boken) så fick vi upplöst emotionell spänning mellan mamma och klient. Klienten var själv överraskad av det fanns en del spänningar kvar fortfarande mot mamman och klienten var tillika jättenöjd efteråt.

Önskar dig god Jul och Gått nytt år !

Med varmaste hälsning

Janne Mujunen
Hemsida: Mind Key

 

 

Livesession från utbildningen 2021 – 03 – 19
 

 

Min session i klassrummet var väldigt överrumplande, det är det minsta jag kan säga om det. Mina tidigare erfarenheter att arbeta med mina emotionella händelser i livet har varit genom samtalterapi, på ett medvetet plan. Under det medvetna planet har jag inte genomgått stunder där jag sitter och fysisk gråter, vilket har fått mig att gå runt med tankar att jag känner mig en aning distanserad och frånvarande från mina känslor. Jag har gått på flera healing sessioner och inte haft i närheten av en fysisk reaktion, nerstämd och ledsen men ej fått gråten.
     Kvällen innan min session i klassrummet så utförde min kollega/utbilningspartner en hypnos i övningssyfte, och då var det en stor skillnad. Mina minnen från barndomen blev så klara att jag brast ut i en emotionell reaktion, tårarna sprutade och min kropp gick nästan i ett chocktillstånd. Det var då min kursledare Jack kom in i klassrummet och sa: ”Det finns saker att jobba med där”

Efter sessionen med min kollega/utbildningspartner mådde jag inte alls bra, min kropp var skakig, det kändes mig illamående och kunde verkligen uppleva att bara skrapa på ytan av mina djupt förträngda barndomsminnen gjorde mycket. Det var ytterligare ett tecken på att det hypnotiska tillståndet hade satt sina spår.

 
Jag hade signat upp mig att ha en livesession i klassrummet som en klient sen tidigare så det var bara att hoppa på tåget och se vart detta skulle leda.
Innan sessionen i klassrummet, och efter sessionen med min kollega/utbildningspartner kände jag mig väldigt omskakad, jag kunde fysiskt känna att saker bubblade upp i mig. Ett fysisk illamående smög fram under dagen och jag visste varken in eller ut, var detta ett tecken på att min kropp började redan nu släppa på dessa emotionella händelserna? När jag väl fick min session så utförde Jack en session där vi gick tillbaka till min anknytningsmodell, det som fick mig mest förbryllad var att innan vi kom in i det hypnotiska tillståndet satt jag med tårarna i halsen, det kan förklaras med att genom att få en session innan Jacks sessionen öppnade upp dörren till mottagligheten. Vi gick tillbaka till mitt barndomsrum, vidare till min mamma och vidare till min mormor. Under denna resan gång kunde jag uppleva saker som jag inte trodde var sant.
Bilderna från min barndom, bilderna från min mammas barndom, hennes upplevelser från hennes barndom. Det var så overkligt men någonstans i detta så är det ett vetande som bara fanns där. Det som jag upplevde var genom bilder, fragment av bilder. Under sessionens gång kunde jag känna min fysiska kropp, jag kunde känna hur jag skakade varje gång en emotionell upplevelse dök upp. Vilket var väldigt ofta. När jag sedan kom tillbaka till klassrummet så fick jag sedan förklarat för mig att jag inte alls hade sagt mycket under sessionens gång, men min upplevelse var annorlunda. Det kändes som att jag pratade mycket, och att jag hade befunnit mig i min upplevelse i 10 minuter. Sessionen var i 90 min och jag hade sagt 1 ord var femte minut. Jag var så djupt nere i min upplevelse, att tid och rum var helt borta.
     Det var en del av sessionens gång där vi gick in och sa förlåt till varandra, min mamma till mig och jag till mig själv osv. Det var den tunga biten. Det mest emotionella biten. Att förlåta är inte bara att släppa utan även att frigöra sig från det som har stagnerat. Mitt tidigare tänkande har alltid varit  att inte tänka på det är ju ett typ ett av förlåt, att bara gå vidare. Men att befria sig själv från sitt egna emotionella fängelse, det önskar jag alla. Det är absolut känslomässigt, men det är ett stort steg som alla kan ta, och det är även steget till din egen frihet. Att faktiskt säga ordet förlåt och känna och uppleva den känslan.
Jag var skeptisk om det var min fantasi som spelade in, eller om det var verkliga händelser. Vilket egentligen är helt naturligt, att ens skeptiska sida kommer fram för att försvara oss från de traumatiska händelser som kommer upp igen.
Det ända som kunde ge mig svaret var att konfrontera min mamma, vilket jag gjorde.
    Jag berättade för min mamma om hela terapin, mina upplevelser och beskrivingen av miljön jag hade fått runt mig. Hennes ord var: Jag blir rädd, allt stämmer in. Sen hur min mamma reagerade på att förstå och jobba på det är en annan historia. Men i slutet av dagen så fick jag med mig det bästa verktyget och svaret jag behövde för att kunna få mer insikt vart allt kommer från. Varför jag gör dom valen jag gör, varför jag har gjort det jag har gjort. Genom att bara veta detta gör att jag i dagensläge kan ta klarare beslut och även veta och våga stå i mig själv. Det har varit fantastiskt att ta del av detta och det som är mer fantastiskt att jag kan hjälpa människor att komma in i samma insikt som jag har fått göra. Vilket ger mig motivation att driva detta framåt. Att kunna hjälpa andra att kunna förstå sig själva och även befria sig själva från det som håller dom omedvetet tillbaka.
 
Så tack för detta Jack
Alexandra Ståhl
Jag vet inte riktigt vart jag ska börja så jag berättar lite om min bakgrund så att ni verkligen förstår vad som hände! Jag har sedan 3 år tillbaka jobbar med hypnoterapi och sedan 10 år tillbaka jobbat med coaching och där med en massa personlig utveckling. Böcker har jag läst i massor, säkert över 1000st bara inom just psykologi, biologi, sälj, ledarskap osv. Med andra ord jag älskar att lära mig saker och upptäcka saker inom mig och andra (smått besatt av det kan man lätta säga) Jack Jack Jack 

Du förändrade mitt liv i torsdags! 5/9-2019

Fram tills den dagen så har jag gillat min mamma och accepterat henne som hon är men inte mer. Idag älskar jag mamma precis för den hon är. Jag andas idag bättre och djupare, är lugnare på ett sätt som bara kan beskrivas som att man är riktigt tillfreds med livet och sig själv. Min tankeverksamhet är lugnare än någonsin och där med ser jag klarare på livet. Jag njuter mer och älskar mer, jag ser mer och uppskattar mer genom att jag bara är. Det känns som att sedan den dagen har jag varit en magnet till lycka och glädje. Bra saker händer hela tiden men ska också tilläggas att jag blir utmanad då jag lever ett intensivt liv med familj och arbete som coach och ledare dock är den stora skillnaden att jag tar uppgifterna och utmaningarna jag får på ett helt nytt sätt där jag känner att jag verkligen äger mig själv och problemet. 

Under sessionen så grät jag som aldrig förr, jag vrålade och min kropp började skaka och fingrarna började krampa av det emotionella traumat vi gick igenom. Jag blev slagen som liten och jag har alltid frågat ”Varför gjorde du så mamma?” När jag fick gå igenom mammas barndom som mamma och se vad hon hade varit med om så förstod jag vart all ilska, vrede och tomhet kom ifrån! Allt förlöstes och kramperna försvann och bytes ut mot ett ljus som spred sig i varje cell. Gråten omvandlades till hjärtliga skratt i lyckans källa. Vi är alla värda att älskas och så även min kära mor för hon gjorde alltid så gott hon kunde för att göra mig till det hon trodde var det bästa. 

Jag är fortfarande smått omtumlad av det som hänt men processer är igång och jag ser på livet ljusare än någonsin samt att jag duger precis som jag är. 

Hur mycket jag än försöker beskriva min upplevelse så räcker inte orden till märker jag så det jag kan säga är att Jack/hypnosen/upplevelsen var en gåva till mig från ovan som förändrade mitt liv för alltid. Jag är så oerhört och hjärtligt tacksam att jag fick vara med om detta och jag är övertygad om att detta kommer behövas mer än vad vi kan ana i denna värld för att befria oss och leva i frid och harmoni. Tack för allt och mycket mer!!!!

 

Bajro Gusinac

Jag är utbildad life coach och har arbetat som det i flera år med goda resultat men med Jacks utbildningar till hypnosterapeut och DE-terapeut så har jag fått ett en helt ny verktygslåda att arbeta med. Från att enbart nå klienten i sitt medvetna tillstånd så kan jag nu även arbeta med klientens undermedvetna. Klienter som gått i terapi i flera år har fått helt nya och omvälvande insikter efter bara en session. Jag kan varmt rekommendera Jacks proffsiga utbildningar som är några av de allra mest intressanta, roliga och handfasta jag deltagit i. Gör dig redo för en omvälvande upplevelse.
 
Allt gott
Emma
Emma Ahlen

Jag ser Dynamisk Emotionell terapi som framtidens nyckel till frihet. Ett kraftfullt sätt att hjälpa människor att släppa sitt förflutna, för att få leva fullt ut. Det blir lite som en nyfödelse för klienten som därmed öppnar upp för nya möjligheter när rädslor och blockeringar försvinner. All positiv respons till dig Jack, denna terapiform är guld värd för många.

Maria Granfors

Som terapeuten i detta förlopp upplevde jag ett bra flöde, det känns helt naturligt att pendlar mellan olika tidsperspektiv.De många känslorna som kom upp såg ut att för klienten komma upp på ett helt naturligt sätt. Det emotionella i anknytningskopplingen blev starkare, intressant och det verkade så förlösande att se när klienten såg eller insåg att det fanns ett så starkt mönster vilket la en mycket stark grund för sann förlåtelse.Efterhand kunde jag se en stor skillnad i energi och lätthet hos min klient, vilket jag ser som det bästa kvitto på ett bra terapiförlopp, Tack Jack.
Tina Dahlöf

jag upplever att denna form av hypnoterapi går betydligt djupare och till och med generationer bakåt. Den nya induktionen som är en del av denna terapi är jättebra. Jag fick själv en session i denna terapiform där jag släppte tre generationer och känner mig som pånyttfödd. Hela förloppet är jättebra och klockrent, du är en trendsetter Jack.
Maria Løvkvist

För mig öppnar denna form upp ännu mer, förståelsen ökar och man ser vart saker och ting kommer ifrån.. Mönster som återkommer i generationer kan bli synliga och läka på flera plan. Jag tror absolut det är rätt väg att gå för att komma ännu längre.
Irene Andersson

Det är lätt att få klienten in i loopen med denna form och den går fortare. Det är ett väldigt effektivt sätt att lösa knutar och problem som förts vidare genom generationer vilket leder till stor befrielse, mycket bra!
Petra Kempf

Detta är en underbar och fantastisk möjlighet för klienten att verkligen känna och förstå sina föräldrar.  För mig som terapeut är detta ett verktyg som jag verkligen vill lära mig och behärka det till fullo. Jag är så nyfiken att själv utöva denna metod, tack Jack  för denna insikt!
Kate Vähi

Ni som var med på utbildningen i Osby, ni kanske undrar hur min process fortlöper ( om inte kan ni sluta läsa nu 😃)
Mina fötter är fortfarande utan svullnad
Vätskan i benen fortsätter att släppa och försvinna😊
Lite öm i fötterna på morgonen fortfarande ( men skorna mina blir bara mer och mer förstora. )

Update!

Efter sessionen i Osby så släppte värken och vätskan i mina fötter ….. men oxå i resten av kroppen… har släppt några kilo och har ett helt annat förhållande till mat 😄
( Trodde jag var bra på de ….men …nä det var jag tydligen inte )

Denna teknik är den bästa någonsin
🌷🌷🌷

Maria Fredholm

Dynamisk emotionell terapi går ett steg djupare, ger en djupare förståelse och  lättare att få en genuin och sann förlåtelse. Roligare och mer utmanade sätt att jobba på, jättekul 🙂
Ella Björnklippa

Kænns som denna terapiform passar ännu fler klienter, lugnare och behagligare. Men terapiformen tar fram mycket känslor vilket är syftet och framför allt ett enklare sätt för mig som teraåeut.
Magnus Joersjö

jag tycker att detta är ett fantastiskt sätt att arbeta och ett steg ännu djupare än det redan kraftfulla sätt vi redan lärt oss. Att man kan komma åt ännu mer blockeringar och låsningar på detta sätt
Rose Marie Dahan

Så mycket mera kraftfullt, jobbar igenom mycket djupare och grundläggande. Det är som att dra upp det med rötterna och fylla på med ny jord så nytt kan växa fram. Det blir kraftfullare läkning i flera generation
Marie berglund Nilsson

Jag använde ditt utbildningsmaterial från fortbildningen på min sambo igår och vill säga som hjälp till dig att upplägget på kursen var helt perfekt för mig. Jag läste vad du skrivet och tittade sedan upp från pappret som vi lärde på drama kursen. Jag kunde då uttrycka mig med mer inlevelse och egna ord och den förenklade induktionen och processen var det helt enkelt perfekt för mig.

Jag kommer följa manuset för att nöta in och sakt utveckla vidare.

Tack igen för ditt fantastisk a arbete❤

Jimmy Bye

Jag hade påbörjat min utbildning hos Jack, när det var dags att lära sig snabbinduktionerna. Jag triggades av de auktoritära och för mig då hotfulla sätten de skulle genomföras på och kunde helt enkelt inte gå igenom momenten. Jag tappade fokus, fick svårt att ta in information, slöt mig, fick panikångest osv. Det blev så starkt att jag övervägde att inte ens fortsätta gå del två. Med hjälp av Jacks uppmuntrande och ödmjukt pushande ord fortsatte jag tillslut del två i utbildningen.

Mitt i utbildningen hände det igen, återigen det auktoritära o hotfulla satte triggern i rullning och min värld började snurra. Jag ville så gärna klara det här men blev uppgiven av att hamna i samma situation igen. Detta resulterade senare i en hypnos session som tog mig tillbaka till min barndom, en barndom som var fylld av sexuella övergrepp. En otrygg värld med rädslor, hotfulla blickar och auktoritära handlingar.
Redan dagen efter sessionen kände jag av en inre förändring och snabbinduktions övningarna var mindre hotfulla och till och med intressanta att iakta. Till min egen förvåning bad jag om att själv få vara den som snabbinduktionen utfördes på när vi övade. Allt gick jättebra. Jag gjorde det!
Något inom mig hände efter hypnos sessionen, som att få kontakt med min inre kärna igen, ett lugn, som att landa, att få vara nyfiken och glad på att vara jag igen, den inre molande rädslan var mycket mycket mindre närvarande.
Det var jag och en annan deltagare kvar på sista redovisningsdagen, vi hade dragit lott om vilken induktion vi skulle använda oss av. Av alla deltagare var det bara jag som fick snabbinduktionen och det tillsammans med någon som helst inte ville gå in i ett hypnotiskt tillstånd på det viset. Rädslan och ångesten som tidigare varit så central och förlamande var inte där längre. Vad var oddsen..hela veckan hade slumpmässiga saker hänt som ändå inte varit slumpmässiga..
Jag känner mig väldigt stolt över mig själv idag, för mig var detta en väldigt stor händelse att komma över och uppleva lättnaden ifrån. Tack Jack för allt du gör och lär ut, vilken gåva!
Lisa Hoffer

Share This