Kraftfull kunskap från det förflutna!

Kan dagens form av hypnos jämföras med vad hypnos var för mer än 200 år sedan eller finns det något som ”saknas” i dagens moderna form? Kanske något extremt kraftfullt? Efter nästan 10 års forskning kan jag konstatera ”Ja, det finns bortglömda och viktiga komponenter i ett hypnotiskt förlopp som var ett självklara och kraftfulla moment då. Långt tillbaka i tid var hypnos mycket mer ett icke-verbal tillvägagångssätt än vad det är idag och dagens hypnos har fått en annan klang och därmed också olika synsätt på vad hypnos egentligen är. För ca 200 år sedan var hypnos mer en hemlig konst där endast en liten grupp av människor visste hur man utförde detta hantverk på rätt sätt.

I vår tids utbildningar finns dessa komponenter inte med, det lärs ut moderniserade formar och inget ont i det, men det finns kraftfulla förflutna inslag som förstärker hela processen och som få faktiskt känner till. Det finns nämligen gamla och mycket kraftfulla tekniker som inte är allmänt kända och dessa bortglömda tekniker har nu återupptäckts bland annat av mig. I Italien har jag hittat icke-verbala hypnos tekniker, i Österrike och Tyskland har jag följt spåren av Mesmers metoder. I Frankrike har studier kring Marquis of Puysegur och hans version av somnambulism (artificial somnambulism) kommit upp till ytan och Abbé Farias tankar och idéer blivit kartlagda. Med det sagt så är nu en del av dessa gamla hypnotiska hemligheter kartlagt och tillgängliga på denna utbildning.

I min verden kan vi öppna upp för högre nivåer av energi och därmed kommunicera på ett högre plan. Nivån av en klients mottaglighet såsom terapeutens förmåga att kommunicera intuitivt och empatiskt är en avgörande förutsättning. Sannolikt var det precis det som Franz Anton Mesmer var en mästare på och som indikerar att detta mentala stadie var mycket mer än det som är allmänt känt som hypnos. Denna tvåvägs kommunikation är i min värld det som ligger till grund för det som vi kallar healing men jag tror inte många är medvetna om vad det egentligen innebär och framför allt hur man etablerar stadiet på riktigt. Om du klickar på bilden till vänster så ser du hur jag på ett icke verbalt sätt kommunicerar med klienten.
Share This