Dynamisk emotionell terapi - reviderat och uppdaterat 2024

Utkommer 2024-04-31 i begränsat upplaga (första boken är slutsåld)

En undermedveten och omedveten anknytningsmodell.

Förbeställ boken redan nu!
”Denna utbildningsbok på närmare 300 sidor kommer under juni månad  endast att vara tillgänglig via denna sida, men också på mina utbildningar. Upplagan kommer att vara väldigt begränsad för den kommer i första hand att ha fokus på de terapeuter som har gått denna utbildning och innehar utbildningens grundläggande kunskapar. Tanken är att boken skall hamna i de rätta händerna”

Boken innehåller:
– En pedagogisk och enkel terapiform som är lätt att följa steg för steg.
– 6 dokumenterade och transkriberade sessioner som ger en bild av den anknytningsmodell som fanns inledningsvis mellan föräldrarna och barnet.
– Reflektioner från dessa dokumenterade sessioner
– Den innehåller en ny induktionsmetod med avsikt att underlätta blottläggning av anknytningens konsekvenser.
– En nyanserad bild av detta kraftfulla mentala stadium.
– En utvecklad progressionsteknik i två kraftfulla delar.
– En enkel retorik som använder ord och fraseringar på ett kraftfullt sätt.
– Kraftfulla processterapeutiska verktyg
– En kraftfull omstruktureringsmodell med avsikt att skapa ny och värdefull energi för klienten.
– Reflektioner från utbildade terapeuter
– Och mycket mer!

Det började som ett experiment!

”Vi har endast skrapat på ytan, gå ut och upptäck vad som kan finnas på ett djupare plan. Det du finner vill jag sedan att du lär mig!”  Gerald Kein

Sedan upptäckte jag!

Emma: ” Hur kan du veta allt detta, du var ju inte ens född Anna?”

I snart 20 år har jag utövat traditionell form av hypnosterapi med fantastiska resultat. Allt från regression mot en förmodad orsak (R2C) till den äldre varianten av förslagsbaserad terapi. På senare år insåg jag att bakom i stort sett alla orsaker fanns där en mer eller mindre avsaknad av en bra anknytningsmodell.

Under mina utbildningsår  har jag aldrig kommit i kontakt med anknytningens kraftfulla betydelse. Kanske för att ingen riktigt har fokuserat på detta område tidigare, eller så kanske för att jag helt enkelt inte kommit i kontakt med rätt instans?  

Hur det än ligger till så finns det en djupare och emotionell nivå som jag med flera upptäckt är väldigt kraftfull.

Referenser

”Det är alltid viktigt att dokumentera och reflektera över terapiformens utveckling och fortskridande!”
Här kan du läsa mer om hur några av mina utbildade terapeuter använder sig av dynamisk och emotionell terapi. Det finns också reflektioner från elever som upplevt resultatet av denna terapiform på plats. Utbildningen demonstrerar alltid sessioner i klassrummet så alla kan uppleva kraften i denna terapiform.

En omedveten såsom undermedveten
terapiform

Share This