Terapeutiska verktyg i ett hypnotiskt förlopp.

Certifierad Hypnoterapeut / Certifierad DE Terapeut: 

5 kraftfulla dagar!

Hypnoterapeut / DE Terapeut!  Nu är det dags att lägga till 5 kraftfulla dagar åt den terapeutiska delen av processen. Blockeringar skall blottläggas och frigöras genom olika genomtänkta inslag i det hypnoterapeutiska förloppet. Aknytningens olika konsekvenser blottläggs och klienten befrias på ett undermedvetet såsom omedvetet plan genom Dynamisk Emotionell Terapi, en utvecklat terapimodell av Jack Johansen som samlar konceptet till en helthet.

Livesessioner i klassrummet.

Du kommer att se mellan tre till fem hela sessioner i klassrummet. Dessa sessioner ger den absolut bästa bilden av hur terapin kan utföras. Du ser direkt hur de olika momenten du lärt dig har sin plats i terapiförloppet.

Egna sessionsförlopp.

Du kommer att utföra egna sessioner på plats med alla de hypnoterapeutiska tekniker du lärt dig.

Terapi efter klientens förutsättningar.

Du lär dig att navigera genom klientens emotionella reaktioner. Du utvecklar din förmåga som terapeut vilket gör att du lättare kommer fram till ett kraftfullt resultat.

Improvisation och kreativitet.

Genom övningar får du lära dig att utöva terapiformen på ett improvisativt och kreativt sätt.

Dynamisk hypnoanalys.

Dynamisk hypnosterapi är ett terapeutiskt hantverk och genom ett hypnoterapeutiskt förlopp ett fåtal sessioner analyseras klientens problematik och befrias från dessa låsningar.

Regression mot orsaken till symptomet. (R2C)

Ett av de viktigaste momenten i terapin är att hitta problemets orsak. Med dessa hypnoterapeutiska verktyg hittas en orsak som förlöses.

Processterapi.

När orsaken är blottlagd gäller det att eliminera den destruktiva energi som kan finnas i klientens förflutna incidenter, bygga upp ett nytt förhållningssätt och därmed befrielse. Extern såsom intern processterapi förlöser denna destruktiva energi och ger utrymme för att bygga upp klientens autentiska trygga jag.

Dynamisk och linjär progressionsterapi

Klienten behöver en ny inre och undermedveten karta och här bygger vi upp klientens nya autentiska jag. Vi använder klientens förutsättningar och informationsmaterial för att tillgodo se klientens önskemål.

Berättarteknik.

Storytelling är ett kraftfullt komplement i ett hypnoterapeutiskt förlopp. Du lär dig att skapa och anpassa din berättarteknik utifrån klientens förutsättningar.

Målfokusering.

Du lär dig verktyg att förstärka klientens önskningar och mål med terapin.

Gestaltterapi i ett hypnotiskt förlopp.

Gestaltterapi rätt utfört är ett kraftfullt inslag i terapiförloppet.

Anknytningsmodellens möjligheter

Här lär du dig att samlat hela konceptet till en kraftfull helhet där du på ett undermedvetet såsom omedvetet plan kommer att befria klienten från anknytningsmässiga kopplingar, – och bygga upp klientens emotionella trygghet och autentiska jag.

Klientens suggestionsmaterial.

Du lär dig att hitta och utveckla klientens egna suggestionsmaterial.  .

Marknadsföring.

Du lär dig att marknadsföra dig själv som Hypnoterapeut / DE Terapeut

En kraftfull personlig utveckling

Efter dessa två utbildningsmoment kommer du se vilken kraftfull personlig utveckling du själv gjort.

Spirituell terapi.

Vare sig man tror på det eller ej kommer du förr eller senare att hamna i något som kan betraktas som någon form av spirituell existens. För dig som gått delmoment 2 kommer detta moment att finnas som ett kompletterande inslag till utbildningen.

Tidigare liv terapi.

En del klienter önskar att utforska ett tidigare liv. För dig som gått delmoment 2 kommer detta moment att finnas som ett kompletterande inslag till utbildningen.

Hypnoterapeutiska verktyg

Du lär att att använda dessa hypnoterapeutiska verktyg i olika formar av problematik, blottlägga och befria klienten från förflutna incidenter.

Dynamisk Emotionell Terapi

Här lär du dig att jobba med den dynamiska och emotionella terapin, där de hypnoterapeutiska verktygen är inkluderat och med denna avslutande del samlar hela konceptet till en kraftfull helhet

Nätbaserade sessioner

Du lär dig att genomföra sessioner över nätet som ett alternativ till dig ordinarie verksamhet och som kan öppna upp ditt arbetsfält globalt. Hur du enkelt och effektivt kan använda dessa kraftfulla tekniker via en genomtänkt och strukturerat sätt att genomföra sessioner över nätet. 

Hemtenta, praktik och sessioner

För att följa upp all undervisning och utbildningsmaterialets innehåll får du en hemtenta som du i lugn och ro kan skriva när det passar dig. Du kommer att få dokumentera egna sessioner på ett enkelt sätt, praktisera de olika hypnoterapeutiska momenten, allt för att hjälpa dig att bli en kompetent terapeut

Share This