Terapeutiska verktyg i ett hypnotiskt förlopp.

I delmoment 2 Certifierad hypnoterapeut: 

5 kraftfulla dagar!

Ytterligare 5 dagar som kommer att fascinera, motivera och inspirera dig!  Dag sex till tio ägnas åt hypnoterapeutiska verktyg i ett hypnotiskt förlopp. Nu är det dags att lägga till kraftfulla terapeutiska verktyg i processen. Blockeringar skall blottläggas och frigöras genom olika genomtänkta inslag i det hypnoterapeutiska förloppet.

Livesessioner i klassrummet.

Du kommer att se mellan tre till fem hela sessioner i klassrummet. Dessa sessioner ger den absolut bästa bilden av hur terapin kan utföras. Du ser direkt hur de olika momenten du lärt dig har sin plats i terapiförloppet.

Egna sessionsförlopp.

Du kommer att utföra egna sessioner på plats med alla de hypnoterapeutiska tekniker du lärt dig.

Terapi efter klientens förutsättningar.

Du lär dig att navigera genom klientens emotionella reaktioner. Du utvecklar din förmåga som terapeut vilket gör att du lättare kommer fram till ett kraftfullt resultat.

Improvisation och kreativitet.

Genom övningar får du lära dig att utöva terapiformen på ett improvisativt och kreativt sätt.

Dynamisk hypnoanalys.

Dynamisk hypnoterapi är ett terapeutiskt hantverk och genom ett hypnoterapeutiskt förlopp analyseras ett problem och befrias.

Regression mot orsaken till symptomet. (R2C)

Ett av de viktigaste momenten i terapin är att hitta problemets orsak. Med dessa hypnoterapeutiska verktyg hittas en orsak som förlöses.

Hypnotisk betingning

Ankring av emotionella och värdefulla inslag

Processterapi.

När orsaken är blottlagd gäller det att eliminera destruktiv energi i händelsen, skapa förståelse och därmed befrielse. Extern såsom intern processterapi förlöser denna destruktiva energi.

Dynamisk progressionsterapi

Klienten behöver en ny karta och här bygger vi upp klientens nya jag. Vi använder klientens förutsättningar, utvecklar dessa ännu mer och förändringen är ett faktum.

Berättarteknik.

Storytelling är ett kraftfullt komplement i ett hypnoterapeutiskt förlopp. Du lär dig att skapa och anpassa din berättarteknik utifrån klientens förutsättningar.

Målfokusering.

Du lär dig verktyg att förstärka klientens önskningar och mål med terapin.

Gestaltterapi i ett hypnotiskt förlopp.

Gestaltterapi rätt utfört är ett kraftfullt inslag i terapiförloppet.

Delterapi.

Ett kraftfullt komplement till det befintliga hypnoterapeutiska förloppet.

Klientens suggestionsmaterial.

Du lär dig att hitta och utveckla klientens egna suggestionsmaterial.  .

Marknadsföring.

Du lär dig att marknadsföra dig själv som hypnoterapeut. Du kommer att få ett strukturerat föreläsningsmaterial som du kan använda för egen föreläsning, mm.

Spirituell terapi.

Vare sig man tror på det eller ej kommer du förr eller senare att hamna i något som kan betraktas som en tidigare existens. Vi löser problematiken där den finns.

Tidigare liv terapi.

En del klienter önskar att utforska ett tidigare liv. Här lär du dig att hjälpa din klient att skapa de bästa förutsättningar för att öppna upp för ett sådant förlopp.

Sorg terapi

Du lär dig att använda dessa hypnotiska verktyg i ett sorgarbete.

Fobi terapi

Du lär dig att eliminera en fobi genom ett hypnoterapeutiskt förlopp.

Tvångsbeteende

OCD är mer och mer förekommande och också en form du får lära dig att arbeta med.

Viktminskning.

Du lär dig att hjälpa klienten att gå ned i vikt. Genom att hitta orsaken till viktökningen blir viktminskningen ett faktum.

Terapi för ångest och rädsla.

Ångest är ett stort område inom hypnoterapin. Du lär dig att anpassa dina hypnoterapeutiska verktyg och därmed blottlägga vart ångesten såsom rädslan kommer ifrån.

Rökavvänjning.

Du lär dig hur du effektivt kan hjälpa en klient att sluta röka. Detta är ett stort område, många företag har en rökfri strategi och där är du som terapeut en tillgång.

Skype sessioner

Du lär dig att genomföra sessioner över nätet som ett alternativ till dig ordinarie verksamhet. Hur du effektivt kan använda dessa kraftfulla tekniker via en genomtänkt och strukturerat form

Stresshantering.

Ett stort område i vår stressade vardag. Du lär dig att lära ut självhypnos som du kan erbjuda dina klienter, egna självhypnos kurser såsom erbjudande till företag.

Examen.

Du skriver en exam på allt du lärt dig. Du kommer även att få göra ett praktiskt prov, allt för att du skall få de bästa förutsättningar att bli en kraftfull hypnotisör och hypnoterapeut.
Share This