Hypnosutbildning

Digitalt eller på plats!

Utbildningsstart!

 Orsa 2024 – 06 – 05

Osby – 2024 – 10 – 23

”Jack´s utbildningar är verkligen unika, han är otroligt omtänksam och pedagogisk. Jag har gått flera hypnosutbildningar, men denna är den absolut bästa och mängden av kursmaterial man får med sig hem är väldigt omfattande och innehållsrikt”

Daniel Olsson

——————————————————————————————————————————————————————————

”Jag är väldigt nöjd med utbildningen, och är redan fullt verksam som hypnoterapeut efter sista delen. Styrkan i utbildningen är att man får med sig en stor förståelse som man sen kan applicera i verkligheten. Jag uppskattade hur utbildningen var uppdelad i steg där det var sakligt och grundat. Men också tid till att öva och smälta. Att man får med sig klassiska principer utan att känna att systemet är begränsande – snarare en ram och ett system där man sen med erfarenhet kan vara kreativ.

Jacks gedigna erfarenhet, fingertoppskänsla och kunskap får man ta del av samtidigt som han bygger ens självförtroende att lita på sig själv trots att man är nybörjare. Att det också är tydligt med varför vi gör detta, intentionen är att hjälpa människor att ta tillbaka sin egen kraft. Vilket genomsyrar utbildningen.
Det är en seriös utbildning som jag verkligen kan rekommendera alla som är dragna till hypnos och att hjälpa människor på detta kraftfulla sätt. En stark rekommendation är att gå alla tre stegen för att känna sig fullt rustad att ta sig an verkligheten. Jag är väldigt tacksam för att jag tog steget och gick utbildningen!”

Karolina Bodestig

Bli certifierad dynamisk emotionella terapeut!

SAHH – Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer og Hypnoterapeuter erbjuder dig en hypnosutbildning är unik på många sätt, den har en adekvat och etisk hållning med fokus på den emotionella sidan av människan. Den har alle nödvändiga inslag som krävs för att kunna verka som hypnotisör, hypnosterapeut och inte minst dynamisk emotionell terapeut. Faktum är att innehållet i detta koncept även ger dig egenskapar som kommer att vara otroligt värdefulla för din nuvarande profession. Jag vill gå så långt som att säga att all form av terapi behöver dessa grundläggande hypnoterapeutiska egenskapar. Resultatet av terapin kommer nämligen att ställas i relation hur bra man är på att utnyttja dessa egenskapar. Ta exempelvis healing, många är ganska ovetande om att Franz Anton Mesmer som hade sin storhetstid på 1700 talet faktiskt ligger bakom det som vi idag utövar som healing. Hypnotisör som titel var inte uppfunnen under Fransk Mesmers framfart, men många av dessa viktiga egenskapar var. 

När man väl har en gedigen förståelse för dessa hypnotiska egenskapar det är då man inser att dessa ligger till grund för i stort sett all form av alternativ terapi. Som sagt, jag vill gå så långt som att påstå att dessa hypnotiska egenskapar kommer att påverka terapiförloppets resultat i all form av alternativ terapi. Det är också därför att många deltagare i efterhand ser hur dessa hypnotiska egenskapar påverkar deras profession positivt sätt och inte minst deras egen personliga utveckling. Det är därför ytterst viktigt att lägga tid på att bli hypnotisör fullt ut innan man tar nästa steg, vi måste helt enkelt bygga en gedigen grund att stå på.

När man sedan lärt sig dessa hypnotiska egenskapar är det dags att inflika den terapeutiska processen. Det är här du som terapeut verkligen kommer att se kraften i mitt utbildningskoncept. Vi är mer fokuserat på att hitta orsaken till en problematiken än själva symptomet, därför är det viktigt att hitta det som är bortträngt. Blottlägga förflutna incidenter och förlösa emotionella kopplingar. Här är utbildningen unik då du får se dessa processer i klassrummet och inte minst via utbildningens portal där du i lugn och ro på hemmaplan kan ta del av dessa kraftfulla terapiförlopp. Det är här du kommer att se hur klientens undermedvetna och bortträngda kopplingar får sin förlösning, en förlösning som leder till att klienten inte längre kan känna på samma sätt. Sedan kommer du att få lära dig dynamisk emotionell terapi som samlar konceptet till den kraftfull helhet. Denna hypnosutbildning är den enda som kan erbjuda en hypnoterapeutisk helhet, Dynamisk Emotionell Terapi.

Varför emotionell terapi?

Människan är en emotionell varelse hur man än vrider och vänder på det och det är märkligt att där fokuseras så lite på den känslomässiga sidan av problematiken? Vi alla är en konsekvens av vår anknytningsmodell, som format oss till en karaktär på gott och ont. En avsaknad av emotionell trygghet kan innebära att våra känslor kan få övertaget över oss, inte minst på ett undermedvetet såsom omedvetet plan. På ett medvetet plan kan vi försöka parera utan att vara medveten om det medvetna sinnets begränsningar. Det finns stöd inom forskningen med tanke på vårt medvetna sinne och dess begränsade kapacitet, Bruce Lipton är bara en av dessa.

Utbildningen är förmodligen den mest kompletta utbildning som finns idag. Beroende på att den är ett genomtänkt förlopp som innehåller tre kraftfulla och hypnoterapeutiska delar. Certifierad Hypnotisör, Certifierad Hypnoterapeut, DE – Terapeut. Visste du att mitt utbildningskoncept är en konsekvens av min egen mer än 20 års erfarenhet inom hypnos, mental träning och terapi? I min värld saknar västvärlden en emotionell form av terapi, -och som kan hjälpa människor känslomässig nivå att komma i kontakt och fas med sitt autentiska emotionella inre.

Utöver detta så innehåller utbildningen också inslag av lag och etik så att varje deltagare numera får en ännu högre nivå av legitim verificering. Därför innehåller utbildningen extern och up to date kompetens i lag och etik med kriminologen Maja Wolt, där du utöver resterande certifieringar kan erhålla certifikat i lag och etik samt ett emblem enligt bilden nedan för att sätta på hemsidan mm. Denna legitimitet kan faktiskt öppna dörrar för ens egen profession ur ett bredare perspektiv.

Del moment 1 – Certifierad Hypnotisör:

Denna fokuserar på att lära ut det hypnotiska stadiet och hantverket omkring denna process. Hypnotisörens viktiga och elementära egenskapar, utan dessa oerhört viktiga grundelement faller resten av förloppet. Det är därför otroligt viktigt att få de grundläggande förutsättningarna från början. Jag stickar ut hakan och påstår att de flesta utbildningar inte har fokus på det som är mest elementärt, det hypnotiska stadiet.

Delmoment 2 – Certifierad Hypnoterapeut / DE – Terapeut:

Del 2 fokuserar på den terapeutiska delen av terapin, det är nu som dessa elementära egenskapar kommer in i ett hypnoterapeutiskt förlopp. All fokus riktas mot symptomets orsak genom regressionstekniker som R2C och slutligen dynamisk emotionell terapi. På en undermedveten såsom omedveten nivå skall vi med dessa tekniker blottlägga bortträngd material från det förflutna. Det är en klients emotionella problematik som vi konsulteras mest för, där finns alltid en emotionell orsak bakom problemet och denna eller dessa incidenter skall blottläggas och förlösas. Målet är att eliminera negativa känslor för att sedan byta dessa mot det som känns värdefullt. Denna andra del riktas också mot en djupare del av sinnet, vi skall koncentrera oss på den omedvetna sidan av människan. Anknytningsteorin kommer nu in i terapin på ett omedvetet såsom undermedvetet sätt och skapar därmed en terapeutisk helhet. 

När båda utbildningsmoment är genomförd och uppgifter inlämnat erhåller du tre certifikat, Certifierat Hypnotisör, Certifierad Hypnoterapeut och DE-Terapeut. Sedan kommer du att kunna ansöka om medlemskap i världens största organisation inom denna profession, National Guild Of Hypnotists – www.ngh.net

Share This