Hypnosutbildning

 

På distans eller på plats!

Utbildningsstart – Mora – 2023-03-29

”Jack´s utbildningar är verkligen unika, han är otroligt omtänksam och pedagogisk. Jag har gått flera hypnosutbildningar, men denna är den absolut bästa och mängden av kursmaterial man får med sig hem är väldigt omfattande och innehållsrikt”

Daniel Olsson

Bli certifierad dynamisk emotionella terapeut!

Hypnos & hypnoterapi utbildning:

Denna hypnosutbildning är unik på många sätt, den har en adekvat och etisk hållning med fokus på människan. Den har alle nödvändiga inslag som krävs för att verka som hypnotisör, hypnosterapeut och inte minst dynamisk emotionell terapeut. Faktum är att innehållet i detta koncept även ger dig egenskapar som kommer att vara otroligt värdefulla för din nuvarande profession. Ta exempelvis healing, många är ganska ovetande om att Franz Anton Mesmer faktiskt ligger bakom det som vi idag utövar som healing. När man väl har en gedigen förståelse för dessa hypnotiska egenskapar inser man vad som ligger till grund för i stort sett all form av alternativ terapi. Jag vill gå så långt som att påstå att dessa hypnotiska egenskapar kommer att påverka terapiförloppets resultat i all form av alternativ terapi. Det är också därför att många deltagare ser i efterhand hur dessa hypnotiska egenskapar påverkar deras profession positivt och inte minst deras egen personliga utveckling. Utöver detta så innehåller utbildningen också inslag av lag och etik så att varje deltagare numera får en ännu högre nivå av legitim verificering. Därför innehåller utbildningen extern och up to date kompetens i lag och etik med kriminologen Maja Wolt, där du utöver resterande certifieringar kan erhålla certifikat i lag och etik samt ett emblem enligt bilden nedan för att sätta på hemsidan mm. Denna legitimitet kan faktiskt öppna dörrar för ens egen profession ur ett bredare perspektiv.


 

Varför emotionell terapi?

Människan är en emotionell varelse hur man än vrider och vänder på det och det är märkligt att där fokuseras så lite på den känslomässiga sidan av problematiken? Vi alla är en konsekvens av vår anknytningsmodell, som format oss till en karaktär på gott och ont.

Jag möter exempelvis massor av människor som lider av ångest mer eller mindre. En avsaknad av emotionell trygghet kan innebära att våra känslor kan få övertaget över oss. På ett medvetet plan kan vi försöka parera utan att vara medveten om det medvetna sinnets begränsningar.

Det finns stöd inom forskningen med tanke på vårt medvetna sinne och dess begränsade kapacitet, Bruce Lipton är bara en av dessa. Du kan läsa mer om Bruce Lipton genom att klicka här!

Denna hypnosutbildning är den enda som kan erbjuda Dynamisk Emotionell Terapi!
Utbildningen är förmodligen den mest kompletta utbildning som finns idag. Beroende på att den är ett genomtänkt förlopp som innehåller tre kraftfulla och hypnoterapeutiska delar. Certifierad Hypnotisör, Certifierad Hypnoterapeut, DE – Terapeut.

Faktum är att all form av alternativ terapi bör innehålla hypnoterapeutiska egenskapar vilket är okänt för de flesta. Hypnos och hypnoterapeutisk kommunikation kommer att ge respektive terapiform ett reellt lyft, -och av den enkla anledning att denna verbala och riktade mentala kommunikation är så kraftfull. 

Visste du att mitt utbildningskoncept är en konsekvens av min egen mer än 20 års erfarenhet inom hypnos, mental träning och terapi? I min värld saknar västvärlden en emotionell form av terapi, -och som kan hjälpa människor känslomässig nivå att komma i kontakt och fas med sitt inre.

Delmoment 1 – Certifierad Hypnotisör fokuserar på att lära ut det hypnotiska stadiet och hantverket omkring denna process. Utan detta viktiga grundelement faller resten av förloppet för man måste helt enkelt ha de hypnotiska egenskapar. Förutsättningar som krävs för att kunna verka som en adekvat hypnotisör. Jag sticker ut hakan och påstår att de flesta utbildningar faktiskt inte har fokus på det som är mest elementärt.

Delmoment 2 – Certifierad Hypnoterapeut fokuserar på den terapeutiska delen av terapin. Det är nu som dessa elementära egenskapar kommer in i ett hypnoterapeutiskt förlopp. All fokus riktas mot symptomets orsak genom regressionstekniker som R2C. På en undermedveten nivå skall vi med dessa tekniker blottlägga bortträngd material från det förflutna. Visste du att många klienten kommer till oss med ångest symptom? Där finns alltid en emotionell orsak bakom ångest och denna incident som skall blottläggas. Där ligger en hel del känslomässig, mänsklig och pedagogisk psykologi här och som är integrerat i terapiförloppet. Målet är att eliminera negativa känslor mot positiva känslor, ändra emotionellt material från det förflutna.

Delmoment 3 – Certifierad DE-Terapeut riktas mot en djupare del av sinnet, vi skall koncentrera oss på den omedvetna sidan av människan. Anknytningsteorin kommer nu in i terapi på ett omedvetet såsom undermedvetet sätt. En form av personlighets psykologi på ett omedvetet stadie som indirekt kan lösa emotionell problematik. Denna tredje del bygger på konceptet Dynamisk Emotionell Terapi.

Hypnoterapi kommer från ordet hypno och med prefixet terapi blir det hypnoterapi, alltså terapi i ett hypnotiskt stadie. I nordiska termer kallas samma form för hypnosterapi och är samma sak. Nu finns en ännu kraftfullare form och som endast kan erbjudas på denna utbildning, Dynamisk Emotionell Terapi vilket ligger på ett djupare stadie. 

Nu kan du delta i denna kraftulla utbildning i Stockholm!

 

Share This