SAHH/NGH konvent 2015

Fortbildning inom modern dynamisk hypnos och hypnoterapi! 

Under schemat kan du hitta en enkel beskrivning på varje moment.

Torsdag

09.00 – 09.30

Fortbildning 2019

09.30 – 10.30

Anknytningsteori och hypnoterapi

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Anknytningsteori och hypnoterapi med fallbeskrivningar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

11.00 – 12.00

Anknytningsteori och hypnoterapi – livesession

14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 16.00

Anknytningsteori och hypnoterapi – workshop

16.00 – 17.00

Anknytningsteori och hypnoterapi – workshop – reflektion

Fredag

09.00 – 10.30

Dramaturgi – med Marita Blomqvist

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Dramaturgi – med Marita Blomqvist – fortsättning

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Dramaturgi – med Marita Blomqvist – fortsättning

14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 16.00

Svåra klienter – Dan Ahtola

16.00 – 17.00

Flygrädsla – Jack Johansen
En kraftfull och uppdaterat form av processen

Lördag

09.00 – 10.30

Scenhypnos med Dan Ahtola – inledning

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Scenhypnos med Dan Ahtola – övningar och workshop

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Scenhypnos med Dan Ahtola – övningar och workshop – fortsättning

14.30 -15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

Scenhypnos med Dan Ahtola – övningar och workshop – fortsättning

20.00 – ?

Scenhypnos med Dan Ahtola – Live i matsalen

Favorit i repris!

Återigen blir det en rolig kväll i hypnosens tecken med Dan Ahtola, men också med deltagare från workshopen

SAHH bjuder på ostbricka, öl och vin finns att köpa i baren!

Söndag

09.00 – 10.30

Terapeutiska verktyg

 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Terapeutiska verktyg

12.00 – 13.00

Lunch

13.00

Sammanfattning – certifikat och avslutning

Fortbildning 2019. OBS!! innehållet nedan är under pågående uppdatering.

De sista par år har varit ett händelserika år på många sätt, nya upptäckter och ny erfarenhet genom experimenterande med vårt befintliga koncept. Erfarenheter från 2017 konvent, workshops och föreläsningar har passerat min väg blev mer och mer integrerat 2018. I mitt bakhuvud finns alltid vår kraftfulla terapiform och det är alltid min ambition att vidareutveckla denna form, förenkla den där det är möjligt. 2019 fortbildning skall ses som en vidareutveckling av vårt befintliga koncept. I 2019 års fortbildning kommer ett inslag som jag funderat på länge, dvs dramaturgi. Som hypnotisör behöver man tänja sina gränsar och övervinna sig själv vara sig man är hypnoterapeut, scenhypnotisör eller föreläsare. Så därför har jag för fösta gången tagit med en drama pedagog. Vi fortsätter med inslag som scenhypnos med Dan Ahtola och är en vidareutveckling från före fortbildning. Tanken är att koppla dramaturgin och än mer framhäva hypnotisörens karisma och framtoning. Sedan kommer olika terapeutiska moment som du kan läsa lite mer om nedan.

– Jag kommer med en uppdaterad process av flygrädsla som jag haft goda resultat med.
– En ny form av självhypnos med fokus på klientens önskemål och suggestionsmaterial. Denna mall kan lätt användas i grupp som enskild
– Uppdateringar av smärtlindring mm
– Dynamisk och emotionell induktion

OBS! För att detta skall fungera prioriteras delat boende i stugorna i första hand, så ni som känner varann och tänker deltaga kan ta kontakt med Tina och planera ert boende där. (Med reservation för inställning av fortbildningen, lägsta antal deltagare 20 st, avstämning 31/3)

Kostnad: inklusive material, undervisning, fika och ostbricka 3995:-
Datum 2018-05-30 / 2018-06-02 

Anknytningsteori och hypnoterapi är något jag har experimenterat med en länger tid. John Bowlby´s teori kring de överföringsmekanismer som kan ske och sker mellan förälder och barn. Dessa tekniker har visat sig vara en kraftfull komponent i ett hypnoterapeutiskt förlopp. Det finns många fördelar med denna ut utforskade process som faktiskt förenklar vårt nuvarande koncept på flera sätt. Vidare kommer ni att få ta del av ljudmaterial från denna uppdaterade form av hypnoterapier och vad denna process kan leda till. Jag har tänkt mig att genomföra en session i klassrummet och demonstrera processens olika steg. Denna kraftfulla komplettering har fått mig att inse att detta sannolikt kommer att ta hypnoterapin till en ny nivå. Metoden innehåller också en speciell induktionsteknik med syfte att öppna upp och blottlägga bortträngda minnen, detta inslag har visat sig vara väldigt effektivt speciellt med rationella och analytiska klienter. Hela terapiförloppet har fått namnet ”dynamisk emotionell terapi”. Efter föreläsningen blir det workshop.
Vidare kommer jag att uppdatera smärtlindring med några nya och effektiva inslag fredag eftermiddag. Två olika kompleterings varianter att lägga till befintlig metod. Söndag förmiddag kommer lite vidareutveckling av olika moment som självhypnos och progressions förstärkning.

 

”Dan Ahtola ses i Talang i TV4 som en av finalisterna efter att ha hypnotiserat Pär Lernström och fick omdömen som “Så förbannat överraskande!” och “Det sjukaste jag sett!” av juryn. Bakom detta ligger fem års arbete med hypnos på scen parallellt med hypnoterapi vilket ger Dan unika erfarenheter bland hypnotisörer i Sverige.Han kommer ta med dig till sin sida av scenen och ge dig tips och tekniker för att stärka ditt självförtroende som hypnotisör vilket i många fall kan vara avgörande för resultatet av sessionen eller demonstrationen. Hypnos bygger mycket på hypnotisörens förmåga att överföra tron och tilliten på hypnosen till klienten. Det bygger mycket på att våga vara Hypnotisören. Att kunna övertyga genom pretalk och fenomen tar klienten djupare in i processen. Du kommer få lära dig hur Dan och andra hypnotisörer använder förväntningar, pretalk, hypnotiska fenomen för att bjuda in publiken till hypnosen, att få dem att hypnotisera sig själva innan din induktion ens börjat.

Vi kommer testa snabba och spektakulära induktioner, tester och nummer som används i en föreställning. För att du ska få användning av detta i föreläsningar, demonstrationer visar jag dig hur vi översätter det vi ser på scenen till praktisk tillämpning i terapin eller vardagen.Någon eller några utav er kommer dessutom visa upp och briljera med era kunskaper på scen i en föreställning på lördagskvällen. De debuterande scenhypnotisörerna kommer coachas av Dan Ahtola för att kunna assistera i showen.”

Har du någon gång känt dig nervös när du ska hypnotisera en klient? Jag också! Hypnosinduktionen är så gott som synonym med hypnos i allmänhetens ögon (även om vi såklart vet att det stora arbetet sker efter den). Både för klienten och hypnotisören kan induktionen innebära nervositet och osäkerhet vilket knappast underlättar…

Jag har glömt att räkna hur många jag hypnotiserat men efter snart sex år som scenhypnotisör och hypnoterapeut har jag fått många tillfällen att öva, experimentera och tack och lov också misslyckas. Jag är en av få svenskar som hypnotiserat i live-tv där jag använde en spektakulär blixtinduktion som försatte sex personer i hypnos på bara några sekunder. Under fortbildningen 2019 kommer du bl.a lära dig den och flera andra effektiva induktioner. Jag delar med mig av min filosofi bakom hypnosinduktionen. Vad bör man som hypnotisör tänka på? Vilken induktion fungerar bäst? Dessa är ett par av de frågor du kommer få svar på under en miniworkshop med syfte att öka ditt självförtroende som hypnotisör och göra dina induktioner mer effektiva.

Jag jobbar ofta och framgångsrikt med klienter som har kontrollbehov och prestationsångest. Jag kommer berätta hur jag hypnotiserar dem utan att de tvivlar på ifall de är hypnotiserade eller behöver försöka “göra rätt”. Detta kan öka antalet nöjda klienter som inte längre behöver undra “ifall det funkade”.

 

Marita Blomqvist – leg.lärare, montessori-, special- och dramapedagog, även massageterapeut. Arbetar som kvalitetsansvarig/pedagogisk utvecklare på Nordiska Textilakademin i Borås. Jag är 57 år, född i Umeå, bor nu sedan många år i Borås. Jag har en bakgrund inom psykiatrin, men har de senaste 26åren arbetat med skola och utbildning. Periodvis leder jag kurser/workshops i drama med anpassade och varierande syften. Det kan vara att deltagarna vill utvecklas personligt- och yrkesmässigt utifrån aspekter som

 • kommunikation och ledarskap
 • samsyn och samarbete med andra
 • självförtroende och självdistans
 • fantasi och kreativitet
 • våga nytt, få nya idéer och se saker ur fler perspektiv
 • den estetiska lärprocessen
 • att leda undervisning i pedagogiskt drama

Lite om drama

Drama handlar om att via övningar – upptäcka, leka, lära, träna, se, uppleva, bearbeta och utvecklas – tillsammans med andra. I gruppövningar, improvisationer och rollspel använder vi oss själva, vår fantasi och föreställningsförmåga – och våra sinnen aktiveras i samspelet.

Tillsammans bygger vi en förtroendefull atmosfär som gör att vi vågar prova och experimentera utifrån förhållningssättet: att vilja den andra väl. Det finns inget prestationskrav, det finns inget facit, och man väljer själv sin aktivitetsnivå samt sin nivå på uppriktighet. Lärandet i drama är en process och får inte blandas ihop med en slutprodukt, t ex en teaterföreställning inför publik.

 1. Uppvärmningsövningar vars syfte är att värma upp kropp/sinne, att vara här och nu
 2. Sinnestränande övningar vars syfte är att få nya perspektiv och utmana vår ”comfort zone” (utan redovisningstvång)
 3. Förberedande övningar inför gruppuppgiften
 4. Instruktion om tema + individuell kort reflektion kring temat
  1. Organisation: gruppindelning, lokalfördelning, tidsramar
  2. Instruktion om uppgift: via inventering av reflektioner gestaltas gruppens tolkning/riktning
 5. Återsamling och uppspel av gestaltning. Tolkningar och samtal/grupp.
 6. Avspänning – individuella reflektioner (delvis styrt)
 7. Avslutande samtal.

 

Share This