En viktig del av utbildningen är att förmedla vilka lagar och inte minst vilka etiska riktningslinjer som gäller för för vår profession och faktiskt all form av alternativ terapi. Det är lika viktigt att fortlöpande ha en inblick i de lagliga förändringar såsom förutsättningar som uppdateras, allt för att kunna verka på en etisk nivå. Därför har du möjligheten att deltaga i kursen Lag & Etik med Maja Wolt och därmed erhålla certifikat i Lag och Etik samt emblem enlig bild nedan för att använda på hemsidan mm.

 

 

Utbildning inom Lag & Etik med Maja Wolt!

Användningen av alternativa behandlingar eller naturmedicin som går utanför skolmedicinens ramar är ett väl debatterat ämne. Det förekommer ofta att människor hävdar att det är olagligt att använda alternativa metoder och att de som bedriver alternativa verksamheter är ”kvacksalvare”. I dessa fall kan det vara bra att veta vad som faktiskt står i lagen och hur den skall tolkas. Kunskap är det bästa vapnet mot okunskap och skepsis. 

Avsikten med den här kursen är att lyfta fram de lagar som är relevanta för den alternativa verksamheten. Eftersom patientsäkerhetslagen ändrades år 2011 är det av stor vikt att alla som arbetar med någon form av verksamhet som riktar sig till människor vet vad lagen säger. Från och med 2011 har patientsäkerhetslagen kommit att gälla oss alla som arbetar med människor. Lagen har tidigare gjort sig gällande för de som arbetar inom hälso- och –sjukvården men sedan 2011 har det lagts till en mening i lagtexten ”och därmed jämförlig verksamhet” vilket berör oss alla. Min avsikt är att skapa en överblick över tillämplig lagstiftning och beskriva hur denna kan tolkas, samt problematiseras. Den juridiska kunskapen är en del av kompetensen och skapar trygghet för såväl den egna verksamheten som för de människor som uppsöker den. Därför får du ett tydligt kursintyg/diplom att visa upp.

Maja Wolt, Socionom, Kriminolog, Hypnoanalytiker

Som etablerat såsom nybliven företagare kan man känna sig osäker när man startar en ny verksamhet. Det kan då underlätta om det finns etiska riktlinjer att tillgå, vilka faller inom ramen för lagtexten. För oss som arbetat under många år kan de etiska riktlinjerna ge ett slags säkerställande av arbetet samt ge upphov till reflektion kring detta.

Som terapeut är det viktigt att veta vilka lagar och regler som gäller. Om någon bedriver en alternativ verksamhet kan den komma att anses vara ”därmed jämförlig verksamhet” och då lyder den under patientsäkerhetslagen, något de flesta inte ens är medvetna om. Att inte veta/ha kunskap fråntar inte juridiskt ansvar. Därför är det alltid bra att vara säker på vad lagen säger och vad man har för skyldigheter och rättigheter.

Vem bör/rekommenderas att gå kursen?

Det är svårt att svara på eftersom all alternativ verksamhet skulle kunna komma att beskrivas som ”därmed jämförlig verksamhet” i juridiskt avseende. Enligt mina kunskaper skulle jag säga att alla som tar emot människor mot betalning i en verksamhet bör gå kursen. Om du tar emot en människa som förväntar sig få någon typ av hjälp och tar betalt av denne (samt uppger att du har tystnadsplikt) kan det i lag ses som en form av behandling. Därför är det viktigt att veta vad lagen säger och hur man ska hantera en eventuell anmälan eller annan form av anklagelse.

Lista över verksamheter/utbildningar som torde ha stor nytta av kursen:

Samtliga terapeuter som ej utbildat sig inom statligt godkända utbildningar och som därmed inte går under Socialstyrelsens insyn (psykosyntes, hypnoterapi, NLP, Tapping mm)

  • – Medier
  • – Healers
  • – Massageterapeuter
  • – Coacher/vägledare
  • – Personlig utveckling etc.

Listan kan egentligen göras hur lång som helst. Därför kan det vara värt att reflektera över följande:

  • – Har jag en verksamhet som kan anses vara alternativ?
  • – Tar jag emot människor mot betalning?
  • – Utger jag mig för att hjälpa människor?
  • – Uppger jag att jag har tystnadsplikt? 

Om någon av ovanstående punkter gäller din verksamhet har du all anledning att gå kursen.

 

Share This