Lagar, regler och etik inom den terapeutiska verksamheten

Lagar, regler och etik inom den terapeutiska verksamheten

Det är terapeutens ansvar att ha kunskap om lagen. Från och med år 2011 gäller patientsäkerhetslagen även för icke-legitimerade terapeuter. Samtliga verksamheter som tar emot klienter går under patientsäkerhetslagen och skall därför ha erforderlig kunskap om denna, samt offentlighet-och-sekretesslagen. Det är även viktigt att innehava patientförsäkring för att säkerställa såväl klienternas trygghet som den egna verksamhetens. 

Föreläsare: Maja Wolt
Utbildningar: – Socionom – Kriminolog – Suggestionsterapeut – Hypnoanalytiker – TLT-terapeut – Utbildning i Conversational Hypnosis – Cosmic ordering-terapeut. Utbildningar och kurser från Sverige, England och USA.

Det var en mycket bra kurs. Borde vara obligatorisk vid terapeutiska sessioner. 
Det är väldigt viktigt att veta lagarna och var gränser går både för en själv och klienten. Det är lätt att vilja hjälpa ”alla”. Då måste man också veta vad lagen säger där det finns tveksamheter. 
Det hjälper också att höja ribban på yrket

Camilla Edborg

Maja har en förmåga att göra ett ganska torrt ämne intressant. Hon har också egna erfarenheter som hon delar med sig av. Att ha koll på lag och etik är en skyldighet som vi alla har. Maja tar upp det mest väsentliga på ett enkelt och begripligt sätt. Teori varvas med praktik vilket är oerhört nyttigt. Rekommenderas!

Catharina Nilsson

Håller med Joakim och dessutom är det med humor. Trodde aldrig jag skulle sitta och skratta på en föreläsning om lag och etik. Riktigt bra och Maja har en riktigt stor kunskap. Superbra helt enkelt

Jimmy Kristensson

Ja den föreläsningen var väldigt innehållsrik, intressant, lärorik och rolig. Föreläsaren var energisk, engagerad och initierad både i juridiken och hypnoterapeutandet!

Torbjörn Arvidsson

Jag var på konventet du ordnade förra året Jack och tycker att föreläsningen med Maja var mycket intressant.
Det är kunskap som är nyttig för oss som terapeuter. Situationer som kan uppstå och hur vi skall reagera och agera. Dessutom så är det bra att veta vad lagen säger och vad vi skall förhålla oss till. Kunskap som alla terapeuter har nytta av och bör kunna. Föreläsningen hade gärna varit längre för min del. Maja är duktig och intressant att lyssna på och fick med sig alla

Joakim Gustavsson

Share This