Hypnosutbildning - Osby

Varje delmoment nedan motsvarar 5 utbildningsdagar, totalt 10 dagar sammanlagt. Utbildningsmaterial, skrivmaterial och fika ingår. Du behöver klicka de två första alternativen om du har för avsikt att bli internationellt certifierat genom den amerikanska National Guild Of Hypnotists, platserna är begränsade? (Om du gått utbildningsdel 1 & 2 har du möjlighet att bli certifierat genom NGH - medlemsavgift tillkommer)
Share This