Dynamisk Emotionell Terapi II - reviderat och uppdaterat 2023

En vidareutveckling av utbildningsboken dynamisk och emotionell terapi. Innehåller än mer informativa, innehållsrika och strukturerade sessionsförlopp. OBS! Har du tidigare köpt boken finns du med i vårt register och kan du köpa boken med 100:- rabatt. När boken lanseras 2023-11-06 skickas en faktura till alla som förbeställt boken, boken kommer att ha en begränsat upplaga.  
Share This