Därför är Bruce Liptons forskning viktig!

Långt innan jag träffade Bruce Lipton funderade jag på vilka metoder som han skulle anse vara de mest kraftfulla för att förändra våra olika åkommor. Att förändringar måste starta inifrån är väl ingen raketvetenskap men ändå intressant att få det direkt från världens kanske mest respekterade stamcells forskare. Skall man utgå ifrån framsidan och titeln av hans bok ”tro, dogmer och biologi” så verkar han prioritera det undermedvetna sinnet med tanke på bokens titel ”Ditt undermedvetna styr dina gener”. Utöver det undermedvetna sinnet så finns ytterligare två kategorier som är viktiga. Enligt honom är det den näring vi tillför kroppen samt de gifter som vår fysiska kropp utsätts för. Om jag tolkar honom rätt så har det undermedvetna sinnet störst inverkan på vår epigenetiska cellaktivitet.

Jag skall inte sticka under stolen med att Bruce Lipton är en av mina största inspirationskällor när jag skapade terapiformen Dynamisk Emotionell Terapi. Som terapeut inom denna profession lyfte jag lite extra på ögonbrynet när jag såg titeln på hans bok ”tro, dogmer och biologi”. Detta fick mig att börja experimentera mycket mer med det undermedvetna sinnet. I denna egna lilla forskning fann jag att den omedvetna del av våra sinnen haft en lägre prioriterat inom vår profession. 

Den omedvetna del av oss alla är där våra instinkter sägs ligga, våra reflexrörelser och vårt autonoma nervsystem. Inom vår profession finns också en tro på att denna nivå av medvetande kan öppna möjligheter för existensiell utforskande och som en del skulle kalla ”tidigare liv”. Kanske är det precis här vårt kollektiva medvetna finns och förmodligen var det denna del av sinnet Carl Jung var inne på på sin tid?  

Carl Jung fick idén om det kollektiva omedvetna i en av sina drömmar. I sin dröm gick han in i ett medeltida hus med många rum, korridorer och trappor. Han beskriver det som att han gick ner i ett valv och därefter ner i en källare och där trodde han att han kommit ner i byggnadens lägsta del. Han såg ett fyrkantigt hål i golvet där och tog sig ner genom hållet med en oljelampa i handen. Väl nere kom han in i en form av antikt rum, förmodligen från romartiden. Vidare där fanns det ytterligare ett hål i golvet där han nu befann sig och där han kunde se ner i ett rum som var fyllt av förhistorisk keramik, skelettdelar och dödskallar. Drömmen i sin helhet upplevde han som en stor upptäckt och därefter vaknade han”

Kanske är det precis så att den omedvetna del av människan var långt mer utforskat på den tiden. I vår moderna tidsålder har någonting viktigt förmodligen fallit mellan stolarna i vår sökan på nya formar. Det är väl också där epigenetiska termer kommer in i bilden.

Den dynamiska och emotionella form av terapi kom till när jag insåg hur viktig vår anknytning till våra föräldrar och omgivning var och framför allt hur den kunde påverka oss. I många fall kunde en omedveten insikt i en anknytningsmodell förklara en klients karaktär och beteende. Där beteende och karaktärsdrag verkade gå i arv på något sätt och förmodligen kan vara exakt det som Bruce Lipton är inne på.  

Om forskningens resultat stämmer så kan Epigenetiska förändringar påverka oss från en generation till nästa. Jag använder inte termen ”ärva” utan påverka är för mig ett bättre ord. Jag tror stenhårt på att ett foster på ett omedvetet stadium har alla sina antenner ute väldigt tidigt. Detta innebär att influenser från vår anknytning, från omgivningen, såsom näring, stress och emotioner, kan påverka oss i ett tidigt fosterstadium.

En ohälsosam livsstil hos ens föräldrar kan öka risken för ohälsosam avkomma, inte bara i en utan i flera generationer. Det finns nämligen tre olika inslag som får en cell att förflytta och integrera sig. Näringen är den ena och de gifter vi får i oss är den andra men kanske viktigaste av dem alla är den omedvetna och undermedvetna information som kan följa med oss in i livet.

På mina utbildningar ger jag ofta liknelsen ”vårt inre bibliotek” vilket kan ses som en instans inom oss alla och som innehåller allt vi lärt oss genom livet. Det kan bäst beskrivas som ett gigantisk biologiskt bibliotek med arkiverade filer fylld med information med olika handlingsmönster. Detta är den undermedveten del av oss, ett bibliotek fylld med allt vi lärt oss sedan födseln. Mest intressant för mig är dock den omedvetna instans som ligger ännu djupare inom oss alla. Skall man tro forskningen så startar denna omedvetna inlärning ca 2 veckor in i fosterstadiet.

För ca 9 år sedan befann jag mig utanför Köpenhamn för att närvara på en två dagars konferens med Bruce Lipton. Denna konferens var fullbokat på nolltid och jag gissar mig till att vi var minst 1700 personer samlade. Man kan inte gå fel av att Bruce Lipton verkligen brinner för epigenetiken, enormt passionerat i sin framtoning. Glatt överraskat är något av det första jag ser att han rankar hypnos högst i sin presentation. Du kan se lite suddigt på bilderna bredvid där han förespråkar hypnos som begrepp. Först lite omkring Bruce Lipton som person.

Bruce H. Lipton, född 1944, är amerikan och har en doktorsexamen i cellbiologi. Han är föreläsare och en internationellt erkänd pionjär när det gäller att överbrygga vetenskap och spiritualitet.

Bruce H. Lipton har varit anställd som professor och forskare vid olika universitet där han har bedrivit avancerad stamcellsforskning. Han är också författare till bästsäljaren flera böcker, inklusive Tro, dogmer och biologi samt Honeymoon effekten. 2009 fick han den prestigefyllda Goi Peace Award (Japan) för sitt vetenskapliga bidrag till harmoni i världen.   

 

 

 

Så för att komma åt dessa existensiella minnen så sker det genom den omedvetna del av oss som människor, det undermedvetna sinnet är den del av oss som formas från den första dagen vi födds och framåt. Vi har i stort sett hittills riktad vårt fokus mot inlärt och undermedvetet material och där har vi lyckats att hjälpa klienter med inlärda beteenden och vanor. Men det är långt mer intressant om vi på ett omedvetet stadie kan hjälpa på ett långt kraftfullare sätt och det är faktiskt det jag tycker mig se i ett tidigt stadium av den dynamiska och emotionella terapin.

 

Sjukdom enligt Bruce Lipton

Det har länge varit känt att stress förmodligen är det största orsak till våra sjukdomar, men vad är stress?

Stress är en del av vår vardag – Vi alla kan bli stressade vara sig det är positivt eller negativt. Hur vi än vänder på det så är all stress emotionellt betingad beroende på att stress är mer en instinktiv reaktion. Vi lägger alldeles för mycket fokus på medveten stress utan att tänka på att det finns en emotionell anledning som leder fram till ett medvetet beslut.

Förmodligen skulle du kontra med att säga ”om jag tänker på en spindel så blir jag stressat och rädd”. Som svar på din fråga skulle jag säga att du bär på en undermedveten och emotionell koppling från ditt förflutna. Denna kan triggas igång genom en inre upplevelse. 95% av allt du lärt dig ligger bortanför ditt medvetna sinne som endast representerar 5% av ditt medvetna sinne.   

I Bruce Liptons bok skriver han att vårt medvetna sinne är så pass begränsat att det maximalt representerar 5% av vår vardag.

Vetenskapen om hur vårt undermedvetna styr våra liv – Bruce Lipton   

Tro, dogmer och biologi är ett banbrytande arbete inom modern biologi. Bruce Lipton har forskat omkring mekanismerna om hur celler tar emot och bearbetar information i mer än 20 år, och i boken förmedlar han denna nya vetenskap, kallad epigenetik, på ett seriöst, humoristiskt och tillgängligt sätt, illustrerat med ritningar och exempel från vardagen. 

Hans forskning visar att, som tidigare trott, att våra gener och DNA inte kontrollerar vår biologi. Vårt DNA styrs istället av signaler utanför cellen, det vill säga den inre miljö som vi själva skapar. Vi gör det genom att producera energi laddade meddelande som härrör från våra positiva och negativa övertygelser. Hjärnfunktionen har således en avgörande och förmedlande effekt på vår kropps celler. Förändringar som görs i och av det undermedvetna sinnet kan skapa förutsättningar för en gynnsam tillväxtmiljö.

Denna forskning ger en ny förståelse för sambandet mellan kropp och själ vilket kan få långtgående konsekvenser för vår hälsa och utvecklingspotential. Det känns som om Bruce Lipton har upptäckt den länge saknade länken mellan substans och medvetande och som öppnar dörrarna för ett nytt sätt att leva. 

Hans vetenskapliga insikt har förändrat hans personliga liv. Hans djupa förståelse av cellbiologi inkluderar förekomsten av en odödlig ande. Han har upplevt att hans fysiska välbefinnande har stärkts och att kvaliteten och karaktären i hans dagliga liv har ökat avsevärt. 

Det undermedvetna sinnets styrka är verkligen en fantastiskt sakBruce Lipton 

”Det undermedvetna sinnet är den del av vårt medvetande som inte har sitt fokus på det som är medvetet. Många hävdar att det är där våra drömmar kommer ifrån, där vi löser våra problem och där sann lycka kan ligga. Genom att utforska kraften i det undermedvetna sinnet kan du börja utnyttja och integrera denna kraft och därmed förbättra ditt liv.”   Läs mer här!   

Dr. Lipton är övertygat om styrkan i det undermedvetna sinnet och han har använt denna del av sinnet i sitt eget liv som sagt och upptäckt dets enorma fördelar. Med dessa insikter omkring den outnyttjade potential som finns i det undermedvetna sinnet har han kunnat lära andra och därmed också hjälpa dem att förbättra sina liv. 

Med det sagt så är Bruce en förebild för mig på många sätt och hans forskning ger mig stöd i mitt eget forskande och experimenterande. Det intressanta är när man vågar sig utanför terapins traditionella ramar och helt plötsligen inser hur mycket mer det finns att upptäcka. Detta gör så klart att min forskning kommer att ständigt fortskrida och min utbildningsbok kommer att revideras allt eftersom.

På hans föreläsning i Köpenhamn jämför han kvantfysik med spiritualitet och där han betonar att spiritualitet är en viktig del av människan, om inte den viktigaste. Ödmjukt säger han “hade jag för 15 år sedan sagt att spiritualitet förmodligen är den viktigaste del av människan så hade jag säkert blivit idiotförklarat. Men kvantfysiken är precis där spiritualiteten befinner sig”.

Kanske är det så enkelt att vi som människor behöver ta oss tillbaka till det vi egentligen är, släppa vår rationella och analytiska medvetenhet för att få tillgång till det som är naturligt för oss. Kanske är det just denna omedvetna del av oss som vi åter behöver ge mer utrymme för att hitta hem i oss själva. Det är iallafall en del av oss alla som det pratas väldigt lite om. Det skulle vara intressant att se lite mer studier omkring denna omedvetna del.

Det får mig att tänka på ett danskt tv program “sjæl og videnskab” vars syfte var att så långt som det var möjligt opartiskt dokumentera tidigare existenser. Eric lider av en kraftfull fobi för att bli fastklämt och uppvisar starka klaustrofobiska indikationer. Det intressanta här är hur en liten pojke på 2 år och vid namn Eric börjar berätta om sitt tidigare liv och att hans nuvarande mamma var hans syster då och att hans nuvarande familj verkar varit en del av hans förflutna. Vara sig man väljer att tro på tidigare existenser och de kopplingar som kan finnas med är det svårt att bortförklara. Lika svårt som att bortförklara dokumentären med Jenny Cockell som lyckades hitta sina barn från ett tidigare liv.

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dessa fem procent är ett inlärt beteende och inget vi är födda med. Detta innebär att varje människa är unik i sitt sätt att vara medvetet som undermedvetet och faktisk även omedvetet. John-Dylan Haynes är en tysk forskare som fått mycket uppmärksamhet för sin forskning omkring den fria viljan.

Kan vi med vår fria vilja kontrollera stress? 

Om vi nu har en fri vilja så borde vi ha förmågan att kontrollera vår egen stress.  

John Dylan Haynes forskning visar på att vi faktiskt inte har en fri vilja vilket kunde ses i en dokumentär från det Svenska programmet vetenskapens värld ”kampen om ditt beslut”.

I programmet kunde man genom en skanning av hjärnan klart se att där pågick en process långt innan försökspersonen fattade sitt beslut. I detta vetenskapliga förlopp kunde forskarna se vilket beslut som försökspersonen skulle ta ca 6 sekunder innan personen själv fattade beslutet. Vi har en tendens att tro att vi tar våra beslut i pågående sekund, dvs nuet men det kan vi faktiskt inte. Där ligger alltid ett emotionellt material bakom varje beslut som tas.  

Hunger är ett bra exempel som börjar med en känsla av att vara hungrig för att sedan landa i ett beslut omkring hur hungern skall lösas. För att fortsätta exemplet så kan hunger kan faktiskt också vara en stress.

Där finns i min värld tre vinklar av stress, den första är den stress som vi själva skapar på en medveten nivå. Den andra är vår undermedvetna inlärning vi lärt oss sen dag ett i livet. Det sista är den omedvetna och instinktiva nivå av stress och som är medfödd. L

– Medvetet kan vi skapa vår egen stress genom att exempelvis ha för lite ekonomi för att få tillgång till vår dagliga näring. R

 – Undermedvetet kan vi ha haft en uppväxt där mat varit en bristvara vilket faktiskt kan få oss att överkonsumera mat i vuxenlivet. Som resultat kan övervikt eller tvärtom bli ett faktum. En undermedveten stress där denna del av sinnet kan göra allt för att inte hamna i samma situation igen. 

– Omedveten stress kan vi ha med oss redan från fosterstadiet vara sig man tror det eller ej. Föräldrarnas livssituation kan ha haft ett innehåll med begränsade möjligheter för att upprätthålla en bra näringsnivå.

Detta är bara ett kort och enkelt exempel på hur våra tre olika sinnesdelar kan skapa stress. 

Jag kommer att följa upp denna artikel och komplettera med min tankar fortlöpande. Det är min avsikt att i förlängningen landa i varför jag så starkt tro på vår omedvetna anknytningsmodell.

Fortsättning följer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This