Utbildningens struktur och innehåll.

Delmoment 1: Hypnotiska tillstånd och fenomen.

 

Varje delmoment av detta utbildningsförlopp kräver sin tid, dels för att studera den, men också för att praktisera den. Nytt för i år är att du kommer att ha utbildningsmaterialet i din hand ca 30 dagar innan vardera delmoment startar, allt för att du skall kunna förberedda dig inför varje del. Vi måste bygga en stabil hypnotisk grund vilket är prioritet nummer ett, därför läggs mycket tid på att lära alla deltagare att hantera ett hypnotiskt tillstånd på ett kraftfullt sätt. Min ambition är att lära dig vad hypnos är, av den enkla anledning att hypnos är ett ganska missförstått begrepp. Det är intressant att visa hur hypnos har utvecklatsrent historiskt över tid och till och med inse vilka kraftfulla moment som fattas i dagens olika former av hypnoterapi. Därför kan hypnos och hypnoterapi också utföras på olika sätt med varierande resultat.

 

Det är ytterst viktigt att lära sig vilka former av hypnoterapi som förekommer. Jag stickar ut hakan igen och säger att många faktiskt inte vet när en klient befinner sig i ett godkänt hypnotiskt stadie. Därför lägger jag full fokus på att lära dig dynamiken i att hjälpa klienten in i rätt mottaglighet, dvs trancedjup. Jag kommer att lära dig hur du med rätt teknik kan göra varje session kraftfull och effektiv. Utöver det kommer jag att lära dig också många spännande hypnosfenomen som du kan använda i många olika sammanhang, inte bara terapeutiskt men exempelvis också vid demonstrationer såsom föreläsningar.

 

Därför är det värdefullt att du får lära dig vad du kan lägga märke till, vilka kännetecken som uppstår i ett hypnotiskt tillstånd och därmed veta vilken metod som lämpar sig bäst för respektive klient. Det här är så viktigt för varje klient är unik och kan aldrig konfronteras med samma metod. Det är också här du bygger upp ditt självförtroende och kompetens som terapeut. Du lär dig även hur du navigerar en klient in i en ständig fördjupande process vilket öppnar upp klientens mottaglighet allt mer. Praktiska moment med de mest användbara induktioner och hur de kan anpassas för respektive klient, vilket ökar förutsättningarna för en sessions resultat.

 

Men vi kommer att gå mycket längre än så, vi går in på djupare plan som också kallas hypnotiskt koma. Hypnotisk koma är ett fantastiskt stadie och viktigt att känna till. Hypnotisk koma är ett väldigt djupt hypnotiskt tillstånd där kraftfulla resultat har åstadkommit, också kallad “Esdaile state” efter James Esdaile. Blixtinduktion (instant induction) är en snabb induktionsform och använd för att ta en klient in i ett djupt hypnotiskt tillstånd med blixtens hastighet. En utmanande induktionsform där du kommer att stärka ditt självförtroende än mer. Denna induktion är väldigt kraftfull och användbar i sammanhang som kräver en snabb induktion.

 

Dave Elmans induktion är förmodligen en av världens mest använda induktioner och hans metoder genomsyrar en del av denna utbildning. Du lär dig även min egen induktionsvariant av Dave Elman som bygger på min egen erfarenhet och som jag själv använder väldigt mycket. Milton Erickson är en annan fantastisk förebild inom hypnos och hypnoterapi som också finns med på denna utbildningsresa.

 

Ett annat inslag är hantering av kraftfull vakenhypnos, vilket är ett otroligt kraftfullt verktyg, ett inslag som är ganska okänt för många men väldigt användbart och förstärkande i ett terapiförlopp. Vidare är det otroligt viktigt att du också vet hur våra sinnen fungerar och hur vi på ett effektivt sätt kan dra fördel av dem. Du lär dig även att konstruera individuella dynamiska skript som du i förlängningen fritt kan improvisera utifrån.

 

Hypnotiskt storytelling också en del av vakenhypnos såsom ett komplement i terapiförloppet. Storytelling är ett begrepp som beskriver vad man gör när man bygger upp klientens nya jag kring en hypnotisk berättelse. En hypnotisk story innehåller så mycket mer än bara ett berättelseförlopp. Den är också laddad med förväntningar och en dramaturgi som talar till klienten på ett emotionellt plan. Berättelseformen laddat med belöning, motivation och inspiration är ett väldigt kraftfullt moment.

 

Du lär dig hur du genomför ett inledande informationssamtal vilket är ett viktigt inslag i terapin. Du kommer att inse hur viktigt detta är för processen, rätt formulerat och strukturerat så kommer det att få en kraftfull effekt och i förlängningen så kommer det att vara en avgörande faktor för sessionsförloppet. Sedan är det viktigt att veta hur vi som terapeuter skall förhålla oss enligt lag och därför går vi igenom lagens föreskrifter och etiska förhållningssätt.

 

 

 

Delmoment 2: Terapeutiska verktyg i ett hypnotiskt förlopp.

 

 

 

I denna del lägger vi till terapeutiska verktyg, du lär dig ett strukturerat terapiförlopp som ger utrymme för dynamik, kreativitet och improvisation.Terapiformen är en enormt spännande process, det är lite som arkeologi man vet aldrig riktigt vad som skall komma upp. Ett exempel på det var en av utbildningens deltagare som önskade utforska sitt förflutna inför klassen. Vad deltagaren dock inte berättat var att smärtor i ryggen varit ett stort problem så länge hen kunde minnas. Nu skall du veta att långt ifrån alla terapiförlopp blir så laddade och dramatiska som denna session, men effektiviteten och förlösningen finns där, ja själv i de mest uttryckslösa sessioner. I denna session blev det dock animerat och uttrycksfullt, en enorm vrede upptäcktes och frigjordes varav ryggsmärtorna försvann. Du hittar sjuksköterskan Jennie Svenssons berättelse här klient berättelser

 

Du lär dig blottläggningstekniker för att hitta bortträngda händelser och frigör oönskat emotionell energi. Dessa kraftfulla inslag och förändringar kommer du att se live i klassrummet, vilket är det absolut bästa sätt att lära sig användandet av dessa kraftfulla verktyg. Du ser med egna ögon hur klienten befrias från sin emotionella låsning och vilka positiva konsekvenser det ger. Vidare ser du hur vi bygger upp och ersätter ett beteende mot något som är långt mer värdefullt för klienten. Delterapi (partstherapy) är ytterlig ett verktyg som enkelt kan implementeras i det grundläggande förlopp som du lärt dig. Kommunikation mellan olika delar kan förstärka processens resultat, men skall ses som ett kraftfullt verktyg som kan kompletteras där det behövs.
Improvisation och kreativitet är en viktig komponent i terapiprocessen och vi kommer att träna på att anpassa klientens önskemål och förutsättningar i et kraftfullt progressionsförlopp.

 

Du kommer att se hur detta elementära emotionella terapiförlopp löser allt från en enkel fobi till de tyngsta missbruk såsom att hjälpa idrottsutövaren att ta sin prestation till högre nivåer. Vi är emotionella varelser och vad vore inte mer naturligt att bemöta klienten där problemet har sin rot, jag som hypnoterapeut är mer intresserat av vad som ligger bakom exempelvis en ätstörning än ätstörningen själv. Det är lite som att fokusera på maskrosens rot istället för att fokusera på toppen av blomman, lösningen ligger i att eliminera roten så blomman inte längre kan växa. När du har hittat roten till en problematik och energin är eliminerat med dessa tekniker så släpper det undermedvetna sitt grepp och beteendet förändras, det är där styrkan ligger.

 

Spirituell terapi är också en kraftfull form som du kommer att komma i närheten av vara sig du tror på det eller ej, klienter kan hamna i spontana regressioner från något som kan betraktas som en tidigare existens. Du lär dig att hantera tidigare liv sessioner vilket kan vara en spännande process speciellt om man har för avsikt att följa upp dessa platser i nutid. Men det finns också dokumenterade inslag från tidigare liv och som fått konsekvenser i ett nuvarande liv, Jenny Cockell (boken: sökandet efter mina barn från ett tidigare liv) är bara ett exempel på det. Ian Stevensson forskade i nära döds upplevelser och dess konsekvenser speciellt hos barn. Hans institut som är världens största finns fortfarande i Virginia USA  https://med.virginia.edu/perceptual-studies/who-we-are/dr-ian-stevenson/

 

Självhypnos är ett annat och viktigt moment, både för dig själv såsom dina klienter. Du lär dig att konstruera kurser i stresshantering med självhypnos vilket är väldigt attraktivt för många företag. Även föreläsningar är ett viktigt moment marknadsföringsmässigt och du kommer att få kompendiet med ett strukturerat föreläsningsförlopp som du kan använda dig av i dina egna föreläsningar.

Nytt för 2020! 

Att jobba över nätet blir allt vanligare exempelvis genom Skype, Facetime eller Zoom och därför har jag genom en längre tid utarbetat ett strukturerat och genomtänkt sätt att genomföra denna form av terapi över nätet. 

Förutom denna sammanfattning kan du i flikarna som följer läsa mer om vilka moment varje del innehåller. Under fliken “praktisk information” kan du läsa mer inför utbildningsstart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This