Ångest

Visste du att ångest är en väldigt vanligt problematik och som vi inom denna profession konfronteras med dagligen. Vare sig jag kallar det ångest eller panikångest så utgår dessa indikationer från samma källa. I mitt arbete jobbar väldigt mycket med denna typ av problematik. Som jag ser det är denna form av symptom emotionellt betingat och kan upplevas väldigt starkt för en del. Detta är ingenting som vi är födda med, utan är en inlärd reaktion som har en tendens att bli starkare med åren. För mig är ångest dock ett naturligt och emotionellt fenomen som kan drabba alla mer eller mindre.

Vi kan nog alla skriva under på att ångest är ingenting som pågår 24 timmar om dygnet. Vår traditionella skolmedicin beskriver symptomet bland annat så här “Det finns olika orsaker till ångest, det kan finnas ärftliga faktorer och miljöfaktorer som stress. Ångest kan även vara relaterat till alkohol och droger och det är vanligt att uppleva ångest vid svåra livshändelser som en skilsmässa, en nära anhörigs död, besked om sjukdom samt vid sjukdomen depression”.

 

Innan jag startar så har jag valt att skriva i “jag” form, då det sannolikt är lättare att relatera till.

I min dagliga verksamhet ser jag en naturlig koppling och som i stora drag handlar om min egen nivå av trygghet. Det kanske kan låta lite för enkelt och kanske till och med provocerande. Vår profession utgår ifrån att jag har en avsaknad av emotionell trygghet och självrespekt. Där jag kan ha haft en ganska trasig och destruktiv anknytningsmodell med mig in i livet. Detta kan resultera i en emotionell oförmåga att hantera mina egna känslor.

Ju mer rationell och analytisk jag är som karaktär, ju mer kan jag fokusera på en medveten lösning. Försök på att lösa emotionella reaktioner genom rationella och analytiska tankekonstruktioner blir lätt ett alternativ. Problemet som jag ser det är bara att mitt emotionella är långt starkare än mitt medvetna sinne!

Försök att prata bort denna känslomässiga reaktion när den väl uppstår har väldigt liten verkan. Det är faktiskt mer eller mindre omöjligt, beroende på att mitt medvetna sinne har en väldigt begränsat kapacitet. Medveten hantering är en stor bov här. Om jag försöker hantera emotionella indikationer med en medveten hantering får jag problem. Även om jag inte är medveten om det så är det är precis så min ångest kan uppstå.

Jag kan bli av med min ångest med åren gång, erfarenheten säger mig att det handlar om i vilken fas jag är med mig själv. Genom mitt förändrade levnadssätt, självinsikt och livssyn. En del kommer in i en trygg och bra relation med familj och fokus läggs då mer på familjen än en själv. 

Illusionisten har ordet!

Problemet är bara att mitt medvetna sinne endast representerar maximalt 5% av min dagliga vardag. Det klarar 5 till 7 saker samtidigt innan mitt medvetna sinne överbelastas. Det är trögt sinne jag har, det är långsamt och kan väldigt lätt överbelastas. Ett bra exempel på det är Joe Labero, en fantastisk illusionist. Om inte vi som publik hade haft ett trögt och medvetet sinne så hade han helt enkelt inte haft några föreställningar.

Dessa shower bygger på illusioner där min begränsade och medvetna sinnets oförmåga att att följa med kommer in i spelet. För en bråkdel av en sekund kan han flytta min fokusering och illusionen är ett faktum. Som frivillig deltagare kan jag få komma upp på scenen och distraheras i min fokusering och vips så är min slips borta.

Mitt undermedvetna tar över!

Undermedveten arbetsordrar är det medvetna sinnets raka motsats. Blixtsnabbt verkställer det allt som jag har lärt mig genom åren. Enligt Bruce Lipton är mitt undermedvetna sinne 1.000.000 gånger starkare än mitt medvetna. Minst 1.000 gånger fler av mina beslut tas dagligen av detta sinne. Sinnet kan ej skilja på rätt eller fel utan analyserar efter bästa förmåga. Verkställer det som känns mest rätt och i linje med det som jag har lärt in.

Om denna del av sinnet känner att jag är på väg för långt ut på en klippa slår det till med blixtens hastighet. Genom att skapa en emotionell reaktion kan jag exempelvis börja skaka i benen. På detta sätt kan man säga att det undermedvetna försöker att skydda oss. Som barn hade jag inte denna inlärning och var då en fara för mig själv.

Triggas gör jag dagligen och där ligger en koppling av energi i allt jag gör och kan, mer eller mindre, på gott och ont. Att lyfta en arm utan en undermedveten realisering är en omöjlighet. Min inlärning och repetition har lagt grunden till dessa ideomotoriska rörelser som nötts in. Energin som jag kallar denna emotionella energi är som ett programmerat skript för en robot. Utan energin kan jag inte lyfta armen hur mycket jag än tänker på ett medvetet plan.

Enkelt förklarat kan man säga att jag är en vandrande antenn som triggas genom min dagliga aktivitet och mina olika möten. Mitt undermedvetna sinne analyserar varje mikrosekund 24/7, ja du hörde rätt även när jag sover. Sinnet försöker nämligen att lösa saker och ting under nattens gång och av den anledning har vi uttrycket “att sova på saken”. Min djupsömn kan störas av det och jag kan känna mig lika trött när jag vaknar som när jag gick och la mig.

Men vad har då detta med ångest att göra? När mitt undermedvetna sinne tror sig känna igen ett inslag som känns relevant så kan jag utsättas för en kraftfull och oönskad känsla. Hur skall jag stå emot en så kraftfull känslostorm och som fullständigt kan paralysera mig? Ja, inte är det genom att jag tänker och analyserar i alla fall. För den del av sinnet klarar inte av det. Utan jag behöver återställa och bygga upp en ny och emotionell trygghet.

Det finns en dom vi alla är oskyldiga till och det är vår barndom!

Jag behöver ta mig tillbaka i tid i en hypnoterapeutisk process, analysera och eliminera oönskade och emotionella anknytningskopplingar. Enligt Bruce Lipton är de två av mina första levnadsår de viktigaste. Jag vill gå ett steg längre och inkludera hela mitt foster stadie där.

Jag är dock inte medveten om många av dessa oönskade kopplingar. Jag kan vara övertygat om att jag haft en bra barndom, allt har ju sin version. Jag kan ha haft den mest destruktiva uppväxt och ändå tro att detta är normalt. Jag kan sedan få relations problem som jag helst varit utan. Men det undermedvetna utför bara det som känns relevant och riktigt, trots att det kan vara totalt fel.

Är mina föräldrar hela sanningen? Nej naturligtvis inte, men de har haft en stor påverkan på mig vare sig jag tror det eller ej. Ett fåtal har faktiskt aldrig varit i kontakt med sina biologiska föräldrar. “Sådan far, sådan son” sägs det och där ligger en del i det. Klienter som uttrycker sin oro för att bli som någon av sina föräldrar. Men det är klart att det kan ha funnits andra medspelare som påverkat min framfart. 

Men summan av kardemumman är att jag behöver komma i emotionell kontakt med min inre trygghet, självkänsla, självrespekt och kärlek till mig själv. Det är i det läget jag kan vila i mina känslor och sakta men säkert bygga upp min trygghet och självrespekt.

Det var en av anledningarna till att jag skrev boken Dynamisk Emotionell Terapi vilket är en utbildningsbok för terapeuter. Vet ej hur många klienter jag haft genom åren som konfronterat sina föräldrar i efterhand. Föräldrarnas responderade “hur kan du veta detta, du var ju inte ens född?”.

I min värld kräver en oönskad emotionell reaktion en emotionell hantering och det är där Dynamik Emotionell Terapi kommer in i bilden. Jag behöver få mitt undermedvetna sinne att eliminera det som inte är värdefullt för mig längre för att sedan bygga upp det som är det.

Det är en emotionell och ingen rationell och analytisk process, för i den stund jag känner mig känslomässigt tryggare i mig själv så lär sig mitt undermedvetna sinnet ett annat sätt att lösa det på. Så i min värld ställs ångest i relation till min egen nivå av trygghet.

Lider du av ångest? 

Fokusera då på det emotionella, det är där lösningen finns! Terapiförlopp med fokusering på att eliminera mina oönskade och känslomässiga kopplingar för sedan att bygga upp mitt nya jag. Maskrosen fortsätter att växa om jag inte gräver upp roten till min problematik, det finns alltid en anledning till min förmåga/oförmåga att hantera mina känslor. Det finns alltid en anledning till varför det undermedvetna sinne försöker emotionellt att försvara eller hindra mig från något. Blottlägga mitt förflutnas känslomässiga band, låt mig ta del av de insikter som kommer upp till ytan. Framför allt så kan jag använda dessa till min fördel. I den stund jag känner trygghet, självkänsla och självrespekt så faller symptomet.

https://hypnoterapeut.se

 

 

Share This