Hypnosutbildning 2021

Hypnosutbildning 2021-04-21

Varje delmoment nedan motsvarar 5 utbildningsdagar, totalt 10 dagar sammanlagt. Utbildningsmaterial, skrivmaterial och fika ingår. Du behöver klicka i båda alternativen om du har för avsikt att bli internationellt certifierat genom den amerikanska National Guild Of Hypnotists, platserna är begränsade?

Share This