Hypnosutbildning

Digitalt eller på plats!

Utbildningsstart!

Stockholm 2023-10-25

 Mora/Orsa 2024-01-24

”Jack´s utbildningar är verkligen unika, han är otroligt omtänksam och pedagogisk. Jag har gått flera hypnosutbildningar, men denna är den absolut bästa och mängden av kursmaterial man får med sig hem är väldigt omfattande och innehållsrikt”

Daniel Olsson

——————————————————————————————————————————————————————————

”Jag är väldigt nöjd med utbildningen, och är redan fullt verksam som hypnoterapeut efter sista delen. Styrkan i utbildningen är att man får med sig en stor förståelse som man sen kan applicera i verkligheten. Jag uppskattade hur utbildningen var uppdelad i steg där det var sakligt och grundat. Men också tid till att öva och smälta. Att man får med sig klassiska principer utan att känna att systemet är begränsande – snarare en ram och ett system där man sen med erfarenhet kan vara kreativ.

Jacks gedigna erfarenhet, fingertoppskänsla och kunskap får man ta del av samtidigt som han bygger ens självförtroende att lita på sig själv trots att man är nybörjare. Att det också är tydligt med varför vi gör detta, intentionen är att hjälpa människor att ta tillbaka sin egen kraft. Vilket genomsyrar utbildningen.
Det är en seriös utbildning som jag verkligen kan rekommendera alla som är dragna till hypnos och att hjälpa människor på detta kraftfulla sätt. En stark rekommendation är att gå alla tre stegen för att känna sig fullt rustad att ta sig an verkligheten. Jag är väldigt tacksam för att jag tog steget och gick utbildningen!”

Karolina Bodestig

Utbildningsboken Dynamisk Emotionell Terapi är slutsåld! Reviderat och uppdaterat bok 📕 kommer 2024-01-31 och kan förbeställas redan nu! 

Bli certifierad dynamisk emotionella terapeut!

Hypnos & hypnoterapi utbildning:

SAHH – Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer og Hypnoterapeuter erbjuder dig en hypnosutbildning är unik på många sätt, den har en adekvat och etisk hållning med fokus på den emotionella sidan av människan. Den har alle nödvändiga inslag som krävs för att verka som hypnotisör, hypnosterapeut och inte minst dynamisk emotionell terapeut. Faktum är att innehållet i detta koncept även ger dig egenskapar som kommer att vara otroligt värdefulla för din nuvarande profession.

Ta exempelvis healing, många är ganska ovetande om att Franz Anton Mesmer faktiskt ligger bakom det som vi idag utövar som healing. När man väl har en gedigen förståelse för dessa hypnotiska egenskapar inser man vad som ligger till grund för i stort sett all form av alternativ terapi. Jag vill gå så långt som att påstå att dessa hypnotiska egenskapar kommer att påverka terapiförloppets resultat i all form av alternativ terapi. Det är också därför att många deltagare ser i efterhand hur dessa hypnotiska egenskapar påverkar deras profession positivt och inte minst deras egen personliga utveckling.

Utöver detta så innehåller utbildningen också inslag av lag och etik så att varje deltagare numera får en ännu högre nivå av legitim verificering. Därför innehåller utbildningen extern och up to date kompetens i lag och etik med kriminologen Maja Wolt, där du utöver resterande certifieringar kan erhålla certifikat i lag och etik samt ett emblem enligt bilden nedan för att sätta på hemsidan mm. Denna legitimitet kan faktiskt öppna dörrar för ens egen profession ur ett bredare perspektiv.

Varför emotionell terapi?

Människan är en emotionell varelse hur man än vrider och vänder på det och det är märkligt att där fokuseras så lite på den känslomässiga sidan av problematiken? Vi alla är en konsekvens av vår anknytningsmodell, som format oss till en karaktär på gott och ont.

Jag möter exempelvis massor av människor som lider av ångest mer eller mindre. En avsaknad av emotionell trygghet kan innebära att våra känslor kan få övertaget över oss. På ett medvetet plan kan vi försöka parera utan att vara medveten om det medvetna sinnets begränsningar.

Det finns stöd inom forskningen med tanke på vårt medvetna sinne och dess begränsade kapacitet, Bruce Lipton är bara en av dessa. Du kan läsa mer om Bruce Lipton genom att klicka här!

Denna hypnosutbildning är den enda som kan erbjuda Dynamisk Emotionell Terapi!
Utbildningen är förmodligen den mest kompletta utbildning som finns idag. Beroende på att den är ett genomtänkt förlopp som innehåller tre kraftfulla och hypnoterapeutiska delar. Certifierad Hypnotisör, Certifierad Hypnoterapeut, DE – Terapeut.

Faktum är att all form av alternativ terapi bör innehålla hypnoterapeutiska egenskapar vilket är okänt för de flesta. Hypnos och hypnoterapeutisk kommunikation kommer att ge respektive terapiform ett reellt lyft, -och av den enkla anledning att denna verbala och riktade mentala kommunikation är så kraftfull. 

Visste du att mitt utbildningskoncept är en konsekvens av min egen mer än 20 års erfarenhet inom hypnos, mental träning och terapi? I min värld saknar västvärlden en emotionell form av terapi, -och som kan hjälpa människor känslomässig nivå att komma i kontakt och fas med sitt inre.

Del moment 1 – Certifierad Hypnotisör:

Denna fokuserar på att lära ut det hypnotiska stadiet och hantverket omkring denna process. Hypnotisörens viktiga och elementära egenskapar, utan dessa oerhört viktiga grundelement faller resten av förloppet. Det är därför otroligt viktigt att få de grundläggande förutsättningarna från början. Jag stickar ut hakan och påstår att de flesta utbildningar inte har fokus på det som är mest elementärt!notiska stadiet

Delmoment 2 – Certifierad Hypnoterapeut:

Denna del fokusera på den terapeutiska delen av terapin. Det är nu som dessa elementära egenskapar kommer in i ett hypnoterapeutiskt förlopp. All fokus riktas mot symptomets orsak genom regressionstekniker som R2C. På en undermedveten nivå skall vi med dessa tekniker blottlägga bortträngd material från det förflutna. Visste du att många klienten kommer till oss med ångest symptom? Där finns alltid en emotionell orsak bakom ångest och denna incident som skall blottläggas. Där ligger en hel del känslomässig, mänsklig och pedagogisk psykologi här och som är integrerat i terapiförloppet. Målet är att eliminera negativa känslor mot positiva känslor, ändra emotionellt material från det förflutna.

Delmoment 3 – Certifierad DE-Terapeut:

Denna del riktas mot en djupare del av sinnet, vi skall koncentrera oss på den omedvetna sidan av människan. Anknytningsteorin kommer nu in i terapi på ett omedvetet såsom undermedvetet sätt. En form av personlighets psykologi på ett omedvetet stadie som indirekt kan lösa emotionell problematik. Denna tredje del bygger på konceptet Dynamisk Emotionell Terapi.

Hypnoterapi kommer från ordet hypno och med prefixet terapi blir det hypnoterapi, alltså terapi i ett hypnotiskt stadie. I nordiska termer kallas samma form för hypnosterapi och är samma sak. Nu finns en ännu kraftfullare form och som endast kan erbjudas på denna utbildning, Dynamisk Emotionell Terapi vilket ligger på ett djupare stadie. 

Nu kan du delta i denna kraftulla utbildning i Stockholm eller i Mora!

 

Share This