En utbildning inom

dynamisk hypnos och hypnoterapi!


Hypnosutbildningen.

Välkommen till en kraftfull och unik utbildning inom modern hypnos och hypnoterapi. En utbildning som är och går långt utöver traditionell form av hypnos och hypnoterapi. Mitt namn är Jack Johansen, instruktör och författare till boken “Dynamisk Emotionell Terapi”. I år är det 14 år sedan denna utbildning tog sin form och det har varit en fantastisk resa på många sätt. Att få någons förtroende betyder mycket för mig och det är en glädje för mig att få möjlighet att dela min erfarenhet och kunskap. I slutändan handlar det om att vi tillsammans kan hjälpa våra medmänniskor.

Låt mig börja med att ställa några frågor till dig: Om du kunde hjälpa en medmänniska att hitta hens problem på endast ett fåtal sessioner skulle det vara intressant? Det kan låta som en utopi men de flesta klienter träffar jag sällan mer än två sessioner. I ett fåtal fall några sessioner till. Styrkan i denna terapiform ligger i att hitta en orsak till ett problem. För att göra det behöver man öppna upp en förfluten och bortträngd situation. När incidenten är hittat och blottlagt eliminera vi emotionell energi i situationen. Skulle det vara värdefullt för dig att få se hela terapiförloppet levande i klassrummet, att få observera hur, samt studera tre till fyra sessioner inför klassen och se den förlösning som. sker genom denna kraftfulla terapiform?

 

Kraftfulla och befriande förlösningar. 

Blottlaggda förlösningar av bortträngda händelser och i förlängningen själv utföra dessa? Det intressanta är att de flesta symptom har till 98% en annan orsak än vad man medvetet skulle tro. Ett bra exempel på det kan nog eleverna från senaste utbildning hålla med om. Det handlade inte om fobin för ormar, inte heller var det sötsug och rökavvänjning hade inget med nikotinberoende att göra eller för den sakens skull vanan. Det handlade om att hitta orsakens ursprung på en emotionell nivå, det är där befrielsen ligger och kan bli permanent.

När det är löst så kan klienten inte längre reagera eller agera på samma sätt som tidigare därför att det inte finns någon energi kvar att undermedvetet reagera på. Det är det som är belöningen i detta hantverk. Det finns inget som är så värdefullt som att få dessa positiva mail med feedback. En återkoppling där klienten berättar om befrielse och positivitet från ert  terapiförlopp. Steg ett är att utbilda dig i dessa kraftfulla hypnotiska moment och med lite träning forma dig till en kompetent hypnotisör, det är där kärnan ligger. Jag är också otroligt stolt över att ha utvecklat en terapikonceptet Dynamisk Emotionell Terapi som kommer ut i bokform i juni 2020.


Erfarenhet och utveckling av konceptet.

Efter många års erfarenhet och experimenterande insåg jag att man kunde ta konceptet några steg längre. På ett kraftfullt sätt ta terapiförloppet ytterligare ett par steg framåt. Det är här vår anknytning och prägling från det förflutna kommer in i bilden. Förlösning av överföringsprocessens påverkan från föräldrar och omgivning men på en högre nivå.

Jag kan lova dig att allt annat som du redan kan, kommer du att bli långt bättre på med dessa fundamentala tekniker. Faktum är att dessa tekniker kommer du att inse är ett måste för ett framgångsrikt resultat vilken terapiform man än utöver. Så inte nog med att du kan bli en fantastisk hypnotisör och hypnoterapeut genom detta förlopp. Du kan också använda dessa tekniker till din fördel på andra områden. 

På senare år har jag har upptäckt en kraftfull koppling till en omedveten inre kommunikation. Fundamentalt något som jag aldrig fick lära mig på min utbildningsväg. Omedvetna tekniker tillsammans med undermedveten kommunikation är en kombination som dramatiskt ökar förutsättningarna. Dessa hypnoterapeutiska verktyg kan nu bli dina. Min ambition och målsättning är att ge dig de mest effektiva och beprövade hypnoterapeutiska verktyg som jag själv önskade jag fått.

Utbildningen är ett samlat koncept från alla de utbildningar, föreläsningar, kunskapsinhämtningar och konvent jag själv deltagit i. Inte minst viktig, den erfarenhet jag själv gjort genom tusentals sessioner under alla år som praktiserande hypnotisör. Efter alla dessa år blev det mer och mer viktigt att konceptet aldrig blev statiskt. Därför betraktar jag mig själv som utforskande terapeut under ständig vidareutveckling. Hypnoterapi eller den Svenska termen hypnosterapi är endast ett samlat begrepp som innehåller ett terapeutiskt arbete och som sker i ett hypnotiskt förlopp. Men vi skall gå ännu längre än så och konceptet du kommer att få lära dig går under arbetsnamnet arbetsnamnet “Dynamisk emotionell terapi”.


Varför hypnoterapi?

Då kanske du undrar? Varför dynamisk hypnoterapi och vad är skillnaden mot andra former av hypnoterapi? Skillnaden är som natt och dag, så även resultatet av terapin.Terapiförloppet är en process som är individuellt anpassad för varje enskild klient, av den enkla anledning att varje klient är unik. I min värld kan man inte enligt gamla traditionella former utgå från att alla är stöpta i samma form. Varje klient är formad efter de förutsättningar livet givit dem på gott och ont.

Traditionell hypnoterapi, tyvärr ofta den vanligaste form som erbjuds än idag är inte sällan skriptbaserat suggestionsterapi. Förloppet är generaliserande i sitt upplägg och detta är inte speciellt kraftfullt. Dynamisk emotionell terapi är en helt annan femma, den anpassas efter klientens personliga material. Genom mycket praktiserande över tid upptäckte jag själv denna kraftfulla skillnad. Jag insåg att jag var tvungen att ändra formen så att den blev än mer effektiv, av den anledningen utvecklade jag det som jag kallar dynamisk hypnoanalys.

Jag vill också poängtera att denna form av dynamisk hypnoterapi är ett hantverk, genom att använda verktyget med improvisation och kreativitet kommer du att prägla förloppet på ett personligt sätt. Det är där dynamisk hypnoterapi är otroligt kraftfullt, vilket redan utbildade hypnoterapeuter genom detta koncept kan vittna om.

 

Konceptets effektivitet.

Vara sig att jag verkar som terapeut eller instruktör kommer jag alltid att ha fokus på klienten. Att se till att de terapeuter som går denna utbildning har de mest effektiva verktyg. Vidareutveckling av utbildningens innehåll så att den som sagt tidigare aldrig blir statisk. För att skapa de bästa möjliga förutsättningar är det ytterst viktigt att varje utbildad hypnoterapeut. Att de får det stöd som behövs, exempelvis genom vårt kostnadsfria nätbaserade forum.

Så länge du befinner dig i utbildningsförloppet har du tillgång till klassens eget forum. När du  är klar med utbildningen slussas du över i det stora forumet för certifierade hypnoterapeuter och klassens eget forum stängs ned. I detta forum befinner sig i skrivande stund ca 250 utbildade hypnoterapeuter. Forumet är en snabb kommunikationskanal, där man kan byta erfarenheter såsom kontakter. Men inte nog med det, så finns även ett nätbaserad forum som följer din årgång, vilket är väldigt utvecklande och kraftfullt.

Nytt för 2020 är att jag håller på i skrivande stund att bygga upp en hemsida för alla hypnoterapeuter som är utbildat genom detta koncept och dess metoder. Tanken är att skapa en plattform där klienterna kan söka sig till en NGH/SAHH terapeut i sitt närområde och som verkar inom vårt koncept. Du kan redan nu se tanken med denna sida www.hypnoterapeut.se. Även om sidan är under uppbyggnad från mars månad och framåt så finns redan en del profiler uppe på sidan under länen Skåne, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Mexiko. I förlängningen är tanken att sidan också skall få en global framtoning, inledningsvis på engelska och spanska. Anledningen är att en del terapeuter kan erbjuda terapiförloppet på andra språk vilket är ytterligare en fördel för den som vill erbjuda sina tjänster över nätet, exempelvis via Skype, Facetime mm. 

 

Min drivkraft!

Jag drivs som sagt av mitt intresse för människans utveckling och möjlighet till en värdefull förändring. Utbildningens mål är att lära ut hypnos i dess renaste form och på en djup nivå utan inblandning av andra metoder så långt som möjligt. För mig är det där styrkan i hypnoterapi ligger. Jag tycker ofta att jag ser att man missar detta elementära grundmoment, inte minst av dem som redan har en eller två hypnotiska utbildningar i bagaget.

Som du förstår så ligger mitt fokus på att lära dig att arbeta i ett djupt hypnotiskt tillstånd och på ett dynamiskt sätt, detta har högsta prioritet. Är det då fel att använda sig av andra metoder? Absolut inte, de har sin plats i en terapiform, men på rätt ställe. Men viktigt att veta är att långt de flesta sekundära metoder har sin utgångspunkt i det medvetna sinnet och det är ju inte där problemet och dess orsak ligger, den ligger 99% i det undermedvetna.

Det är i min värld otroligt viktigt och med risk för att låta tjatig ytterst värdefullt att hålla fokus på det mest elementära först, det är där styrkan ligger. Av den anledning är det viktigt att veta vad som är medvetet och vad som är undermedvetet såsom omedvetet. Det medvetna sinnet endast representerar endast ca 5% av vår dagliga vardag, det undermedvetna ca 95% så det säger sig självt vart vi bör lägga vår kraft.

Klientens mottaglighet är avgörande för terapiförloppet. Jag sticker ut hakan och vill mena att många faktiskt inte vet vilken nivå klienten befinner sig på, vilket gör att terapiförloppets resultat inte får samma genomslagskraft. När en klient har uppnått ett acceptabelt hypnosdjup/mottaglighet ger det de bästa förutsättningar att utföra ett djupare terapeutiskt arbete.

 

Välkommen in i klassrummet!

Ser fram emot att träffa dig och få lära dig av min kunskap och erfarenhet.

Jack Johansen

Livsvilja AB
CI Instruktör SAHH/NGH/OMNI/IACT
Cardellsgatan 13
29131 Kristianstad
Telefon: 0734209865
Hemsida för terapi: https://www.jackjohansen.com

 

 

 

Share This