Maria Fredholm i samarbete med privatvården där hon jobbar med Dynamisk Emotionell Terapi. Nu tar hon steget vidare och följer med som terapeut på klinikens hälso resa.  Maria kommer att föreläsa omkring hur våra sinnen fungerar, lära ut självhypnos och utföra terapier.

Share This