Vår inre upplevelse skapar en fysisk reaktion!

För att klienten skall kunna frigöra sig från en fysiska reaktion, dvs en känsla med energi kopplat så måste den inre upplevelsen frigöras på rätt sätt. Många människor upplever och känner sig som bilden så bra visar, innestängt, därav fängelset, så full av destruktiva känslor därav det uppumpade frågetecknet och betong kulan skulle kunna beskriva en tyngd eller så som klienten upplever sin livssituation.

Man försöker själv med alla medvetna medel att få bort dessa känslor/upplevelser utan att lyckas, faktum är att förändringar behöver göras på ett mycket djupare plan. När de undermedvetna låsta energikopplingarnaa frigörs kan inte kroppen inte reagera på samma sätt längre, resultatet blir att upplevelsen inte längre har en koppling till en fysik reaktion. På samma sätt som exempelvis ett wordsdokument öppnas på din dator och beskriver vad datorn skall utföra, så utförs endast det som står i dokumentet. Det är hypnoterapins filosofi att kroppen gör samma sak, datorn kan endast utföra vad som finns i dokumentet. När dokumentet skrivs om måste också datorn utföra vad som står i detta nyskrivna dokument.

 

 

Det är här hypnoterapin hjälper klienter att förändra sig själv, på en så djup nivå att den fysiska reaktionen blir förändrat och energilös. klienten nu kan leva ut sig på ett helt nytt sätt, dock vill det ta en stund för det medvetna sinne att förstå detta. Bilden nedan symbolisera att det finns alltid en utväg. Som beskrivit ovan så ligger frigörelsen i att skriva om vårt egna inre ”dokument” så kopplingen/energin mellan upplevelsen och den fysiska reaktionen försvinner, därav frigörelse.

 

Bilderna kommer från Martin Allen ArtWork 

 

 

 

 

Share This