Angelica Ritter - Lerum

Angelica Ritter - Lerum

 

Jag har gått den långa vägen för att tillslut hitta min väg, både när det gäller min egen personliga utveckling och mitt framtida yrke.

Jag driver själv mitt företag Hamonymind, och arbetar för närvarande på Eriksbergs Hälsoklinik som hypnoterapeut och samtalsterapeut. Det viktiga för mig är att se hela människan, och tillsammans med dig finna balans i kropp, själ och sinne. Hos mig kan du känna dig trygg och lyssnad på. Jag möter dig med tillit och öppet sinne. Min kunskap, erfarenhet och passion gör mig effektiv och genuin i mitt arbete. Du behöver inte vara rädd för att du ska framstå som konstig eller att jag ska döma dig. Jag har hört det mesta. och jag skulle vara fel person på fel plats om jag var dömande. Samtalen är givande, insiktsfulla och tar dig alltid ett steg närmare ditt mål. Tillsammans tittar vi på ditt förflutna, nuet och framtiden, och hur detta tillsammans kan ha påverkat dig.

Min bakgrund

Jag är certifierad hypnoterapeut. Vidare är jag utbildad undersköterska/skötare samt socionom. Jag har även utbildat mig i MI -motiverande samtal samt kognitiv beteendeterapi. Jag har 20 års erfarenhet av arbete med människor med olika funktionsnedsättningar. Jag har bland annat arbetat på sjukhus inom psykiatrin, på skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relationer. Jag har varit med och startat upp ett boende för unga personer med funktionsnedsättningar, och jag har arbetat både inom stat och kommun som handläggare.

Jag har länge varit nyfiken på hypnosens kraft. När jag för några år sedan föll i utmattning, och märkte att mer traditionella terapiformer inte fungerade så effektivt, beslutade jag mig för att prova på hypnoterapi. Ett val jag inte ångrar, för efter bara två månaders terapi kände jag en sådan markant skillnad jämfört med vad mer vanliga terapimetoder kunde ge mig, att jag beslutade mig för att vilja jobba med detta. Så att dela med mig av mina egna erfarenheter, gör jag för att jag vill att fler ska upptäcka hypnoterapins möjligheter och kraftfulla verktyg. Ibland kan man arbeta med ett problem och lösa det efter ett kanske två tillfällen, och ibland tar det lite längre tid. Allt beror på problemets karaktär, din mottaglighet för hypnos och din egen förmåga till förändring. Mitt mål är att guida dig så att du uppnår ökat välbefinnande och självinsikt på vad du kan göra idag för att leva det liv du önskar imorgon.

Telefon:0705-497936  Mail:angelica@e-kliniken.se Hemsida: www.harmonymind.se 

Ulf Zetterlund - Göteborg

Ulf Zetterlund - Göteborg

 

Min bakgrund är ett livslångt intresse för människan och vad som får oss att göra det vi gör och må som vi mår. Jag fascineras av vad som formar våra liv och personligheter; min utgångspunkt är att hypnos och hypnoterapi ger svar och möjligheter till förändring i alla våras liv. Min drivkraft är att medverka till att människor får ett bättre liv, når målsättningar och ökar sin självkännedom.

Telefon: 0707-158787  Mailuffe@hypnotiskt.se Hemsida: www.hypnotiskt.se

Ulf Redsäter - Göteborg

Ulf Redsäter - Göteborg

När du är hos mig så är det du som är i centrum. Det  är ditt liv och ditt mående, där och då, som vi riktar uppmärksamheten på. Med värme, trygghet och med fullständig tystnadsplikt finns jag tillgänglig för dig – lyssnade och diskuterande.

Det finns många vägar att gå för att bättra på sitt mående och komma till rätta med problem och psykiskt illabefinnande av olika slag. Hypnos och regression är exempel två kraftfulla metoder för att komma till rätta med den typen av problem. Oftare än du tror så finns problemet i det undermedvetna knutet till en händelse där starka känslor uppstått. Denna händelse, känslominnet, ligger sedan och påverkar dig – om man inte gör något åt den. Ofta har händelsen skett tidigt i ditt liv men inte alltid. Känslorna (och i viss mån tankarna) är det som får dig att må som du gör och det är med dem vi arbetar, du och jag.

Jag arbetar integrativt och använder teknik från flera olika teorier och skolor men har min grund i:

Hypnoterapi, Regression (symboldrama och visualisering) och Samtalsterapi baserad på anknytning, existentiell psykologi, psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi.

Telefon: 0705-81 59 18  Mailulf@ur-terapi.se Hemsida: www.www.ur-terapi.se

 

Share This