SAHH/NGH konvent 2015

Påbyggnadsutbildning inom modern dynamisk hypnos och hypnoterapi!

Det är snart 8 år sedan jag började utbilda terapeuter inom modern dynamisk hypnoterapi, en fantastisk resa på många sätt. Mycket har förändrats och har uppdaterats under resans gång. Även om utbildningen i sig är gedigen så har det genom åren funnits de som efterfrågad en påbyggnadsutbildning. En påbyggnadsutbildning kräver en genomtänkt och uppdaterat struktur, något tillför vårt befintliga koncept något extra för att det skall bli meningsfullt. Så tankarna på en påbyggnadsutbildning har funnits där länge och under en längre tid har jag studerat och konstruerat material för detta ändamål.
Under schemat kan du hitta beskrivning på varje moment och dess innehåll. 

Torsdag

09.00 – 09.30

Välkommen till påbyggnadsutbildningen 2016

09.30 – 10.30

Mottaglighet, hypnosdjup och visualisering.

 

 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Analytisk och dynamisk hypnoterapi

 

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

 

Analytisk och dynamisk hypnoterapi
14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

 

Analytisk och dynamisk hypnoterapi

Fredag

09.00 – 10.30

Spirituell hypnoterapi 

 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Spirituell hypnoterapi

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Fortsättning – Spirituell hypnoterapi

14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

Spirituell hypnoterapi – Camilla Edborg –  Egot, trauma och läkning

18.30 – 19.30

Scenhypnosens fördelar – Dan Ahtola

Som ett litet extra inslag för den som är intresserat. Dan Ahtola kommer att göra samma föreläsning som gjordes på konventet, dock i bantad version. Så för er som inte kunde deltaga på konventet är det värdefull information inför lördagens scenhypnos.

Lördag

09.00 – 10.30

Hypnoterapi inom sport och idrott

 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Hypnoterapi inom sport och idrott

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Fortsättning – Hypnoterapi inom sport och idrott

14.30 -15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

Fortsättning – Hypnoterapi inom sport och idrott

20.00 – ?

Scenhypnos med Dan Ahtola

Favorit i repris!

Återigen blir det en rolig kväll i hypnosens tecken med Dan Ahtola

SAHH bjuder på ostbricka, öl och vin finns att köpa i baren!

Söndag

09.00 – 10.30

Klinisk hypnoterapi

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Klinisk hypnoterapi

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Fortsättning – Klinisk hypnoterapi

14.00 – 15.00

 

Logiska nivåer i ett progressionsförlopp

15.00

Avslutning av 2016 påbyggnadsutbildning

Hypnos djup.

Kompletterande metoder för att fördjupa klientens mottaglighet och därmed få bättre förutsättningar att hålla dem i loopen.

Analytisk hypnoterapi.

Vi går än djupare in i en process av analytisk dynamisk hypnoterapi. Kompletterande verktyg kan nu anpassas i vårt befintliga terapiförlopp. En analytisk process är ett förlopp över flera sessioner där man letar och identifierar orsaken till ett problem och systematiskt bygger varje session för att till slut hamna i en för klienten värdefull helhet. Vi kommer att titta på olika terapiförlopp och dess lösning och resultat.

”As long as the shadow remains unconscious and unrecognised it is at its most dangerous. Once we make the unconscious shadow conscious then we have the ability to work with it, to contain it and possibly even to transform it. It is consciousness which gives us choice; nothing can be transformed whilst it remains unconscious” Carl Jung

Spirituell hypnoterapi.

”Reflektion direkt från hjärtat: En helt Fantastisk Spirituell Upplevelse…I’m blown away! Detta blev så mycket större än jag vågat fantisera om. Känns som min uppfattning av mig själv har ändrats i grunden….meningen med min existens, vad jag varit med om, bestämt och verkställt tack vare min födsel! Denna upplevelse känns så rätt, sann och verklig för mig. Jag var med om så många underbara givande ögonblick som för evigt finns i mig och som fått mig att se mig själv med helt nya ögon! Varmt Innerligt Tack Jack för att jag äntligen mötte mig själv” Susanne Wieland

Brian L Weiss och Michael Newton är två av de mest kända profiler inom regressionsterapi. Där Brian L Weiss tidigare fokuserat enbart på regression till tidigare liv, men nu även på senare tid även fokuserat på att titta in i framtiden. Michael Newton däremot fokuserar på ett mellanlivs tillstånd mellan olika liv. I början av min karriär studerade jag både dessa herrar ganska intensivt och har sedan länge experimenterat för att skapa en mer genomtänkt version och uppdatering till mitt ordinarie utbildningskoncept inom detta område av spirituell terapi. Vad många kanske inte omedelbart tänker på så är spirituell terapi är en väldig kraftfull form av terapi, en del nonchalerar detta området då de själva har svårt att förhålla sig till förloppet. Men faktum är att lyckas man öka och öppna upp klientens mottaglighet på en än högre nivå så blir inte sällan resultatet av detta terapiförloppet otroligt kraftfullt. Att få uppleva ett spirituellt tillstånd, inkluderat mellanlivs tillstånd, ger inte sällan klienten en större förståelse för sitt nuvarande liv. Klienter av den lite äldre kategori finner ofta ett väldigt lugn, ja en befrielse att exempelvis kunna hantera sin ålderdom på ett mer spirituellt sätt. Även om det kan vara svårt att förklara så finns det inte sällan en helande effekt som detta förlopp har en tendens att ge.

– Workshop – Här kommer vi att ha ett utforskande grupparbete!

Spirituell hypnoterapi – Camilla Edborg – Förändringsarbete på en själslig nivå

Vissa blockeringar och trauman är är så djupa att man behöver arbeta på en annan nivå för att den skyddande delen av klienten ska tillåta att det får ske. I detta föredrag kommer jag ta berätta hur egot fungerar, hur det skapas känslor och händelser hänger ihop och med den insikten, hur du kan hantera det. och ta bort dessa på andra sätt när de är för smärtsamma. Hur det hänger ihop med olika händelser och lärdomar, och om hur den fria viljan fungerar och vad man behöver ta hänsyn till. Lite lätt går vi igenom kroppen och kommunikation med kroppen.

Hypnoterapi inom sport och idrott.

Om det finns ett område inom hypnoterapi som fortfarande är ganska orört så är det inom sport och idrott, åtminstone här i norden. Men ser man över atlanten så finns det otaliga exempel på idrottsutövare som använder sig av hypnos och hypnoterapi för att prestera på en mycket högre nivå, Tiger Woods är ett bra exempel under sina gyllne år inom golf. Det mentala spelet blir allt viktigare, men långt ifrån alla vet om det och det är ju här vi kommer in i bilden. Jag ser mycket press och stress kring utövarens jakt på bättre resultat och jag ser inte att det blir bättre. Jag har också sett en del som bränna ut sig genom massiv fysisk träning inom sitt område. Som resultat av att ha bränt ut sig så har en del slutat eller sänkt sina ambitioner markant. Avsaknad av den mentala sidan av en prestation är så avgörande för utövarens resultat och för oss hypnotisörer är det ju inte så konstigt, vet vi ju hur obegränsat det medvetna sinnet är. Skall tillägga att mycket av det som vi kommer att gå igenom kan användas på andra prestationsområden.

– Workshop!

Klinisk hypnoterapi

”Hypnose er forskernes nye værktøj til at blive klogere på hjernen” Intressant dansk tidningsartikel

Jonas Kristoffer Lindeløv deltog för ett par år sedan på det danska NGH konvent där han redogjorde för en pågående studie där hypnos var det primära verktyg i ett kliniskt förlopp, ”Rehabilitation of attention and working memory deficits using hypnosis”. Jonas Kristoffer Lindeløv har tillsammans med ett par kolleger från Cognetive Neuroscience Research Unit ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitethar tagit in hypnos som ett verktyg i sin forskning. Deras forskningen är forfarande aktiv och inte än publicerat, men vad vi vet är att 70 hjärn skadede patienter deltagit i denna studie och uppvisat mindre trötthet och förmåga att kunna multitaska efter att ha deltagit i ett strukturerat hypnoterapiförlopp. Det har givit eko inom den etablerade vården i danmark.

Klinisk hypnoterapi är ett begrepp som används inom den traditionella vård som kan erbjuds idag, den är oftast generellt skriptbaserat och inte sällan ett ganska långt terapiförlopp av just den anledning. Ibland möter vi klienter som har symptom, diagnoser och vi måste ha rätt förhållningssätt enligt lag. Vårt syfta är inte att jobba med symptomet utan att hitta det som möjligen kan vara dess orsak, men också lära hjärnan nya vägar för inlärning. Detta är ett ganska spännande område och kanske ett område som står i ständig utveckling, Vi kommer därför att höja ribban ytterligare ett snäpp. Tillsammans med den kunskap vi redan besitter skall vi lägga till ytterligare ett moment. Detta moment är hjärnans förmåga att omorganisera sig när den presenteras med ny information och kallas Neuroplasticitet. Vår hjärna är faktiskt konstruerat att kompensera och skapa nya neurala nätverk vid behov genom inlärning. Vi kommer att titta på några specifika områden och ett av dessa är parkinsons.

Logiska nivåer i ett progressionsförlopp

Progressionen är den del där klienten skall få en ny karta att förhålla sig till, genom att lägga till lite fler inslag i en progression kan vi göra den än mer kraftfull.

Share This