”Livets gåta är upptäckt!”

Så lät rubriceringen från flera tidningar 1953, James Watson och Francis Crick hade upptäckt människans hemliga kod DNA. Det var summeringen av denna upptäckt. Äntligen hade man hittat ett samband mellan Darwins teorier från 1800 talet och människans ärftliga faktorer. Man målade upp framtidsscenarier om att kunna skapa skräddarsydda barn samt perfekt anpassade medicinska behandlingar. Biologer runt om i världen var inte sena att ansluta sig till denna ”genmaffian”. Mekanismerna som DNA använder för att kontrollera livet blev en central dogm som fortfarande finns i skolmedicinens läroböcker. (Dogm – En auktoritativ princip , tro , eller uttalande av idéer eller åsikt , som anses vara helt sant)

Vårt undermedvetna sinne styr våra gener!
Bruce Lipton

 

”Våra gener kontrollerar inte vår biologi” Bruce Lipton

Bruce Lipton´s teorier bygger på egen forskning och dokumentation omkring cellbiologi och som vänder bilden kring DNA upp och ned. Det som innan var huggen i sten bryts ned med ny kunskap kring människan. Bruce Lipton började redan 1967 med forskning inom stamceller och är mycket respekterat för sin forskning. Han är den första som gått ut med att det finns en högre intelligens som styr våra celler.

– Visste du att människan består av cirka 50.000.000.000.000 celler (50 biljoner)?

– Visste du att en cell inte kan utföra någon rörelse av sig själv, en cell måste få en signal för att cellen kan sättas i rörelse?

– Visste du att det är miljön omkring cellen som avgör cellens reaktion?

– Visste du att minst 95% av dessa signaler är undermedvetna och omedvetna?

– Visste du att Bruce Lipton anser att lösningen i varje människas låsningar ligger i förflutna programmeringar och övertygelser?

– Visste du att den lilla rundmasken Caenorhabditis (ca 24.000 gener) och bananflugan (17.500 gener) har fler gener än människan (ca 19.000) ?

– Visste du att Bruce Lipton anser att hypnoterapi är ett kraftfullt verktyg ?

 

Mer än 95% av ditt beteende och handlingar är relaterat till ditt undermedvetna sinne, mindre än 5% styr dina medvetna handlingar!
Bruce Lipton

”Hypnos är ett kraftfullt verktyg för förändring av inlärda programmeringar” Bruce Lipton

Bruce Lipton beskriver varje enskild människas beteende och reaktion som en konsekvens av tidiga programmeringar från föräldrar såsom barnets omgivning. Dessa programmeringar är i de flesta fall låsningar från incidenter och trauman från tidiga händelser, dessa händelser innehåller en emotionell energi som behöver mötas och bearbetas där händelsen ägde rum. Detta påstående ligger i samklang med denna utbildningens koncept vilket bygger på att hitta symptomets orsak och därmed förlösa dess energi.

 

Share This