Vad är hypnos

 

Låt oss ser lite på den beskrivning omkring hypnos  och som har florerat genom snart 500 år. Även om stadiet har varit känt mycket längre än så var det först 1841 som ordet hypnos kom till. Det var den brittiska läkaren James Braid som myntade termen ”hypnotism”. 

Ett hypnotiskt stadium är förmodligen det kraftfullaste verktyg vi som människor använder oss av. Ja hur konstigt det än kan låta så använder vi detta stadiet omedvetet, mer eller mindre. I händerna på en kvalificerat terapeut kan man tillsammans med klienten skapa värdefulla förändringar. Hypnos är dock för många nog mest kopplat till det man sett på tv, hypnosshower och filmer. I mitten av 1900 talet var det inte helt ovanligt att man kunde se en hypnotisör i dessa mediaformar. Hypnotisören var manlig och bilder uttrycker hypnosens mystik genom att hypnotisören sågs hypnotisera från ett fågelperspektiv, där en exempelvis en pendel användes. Det är lätt att tro att hypnotisören kan och kunde göra vad som helst, men så är inte fallet.

 

“Hypnos är ett kraftfullt och naturligt tillstånd, samtidigt också ett ganska laddat ord fylld av mystik”

 

Sömnguden Hipnos.

 

Direkt översatt från grekiskan betyder ordet hypnos sömn och kommer egentligen från den grekiska sömnguden Hipnos. Faktum är att det har väldigt lite med sömn att göra och är tvärtom ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer koncentrerade och fokuserade åt selektivt håll. Det många inte vet, är att vi varje dag går in i och ur detta tillstånd, just därför är det ett naturligt tillstånd. Hypnos är ett mentalt avslappnat stadium och har egentligen väldigt lite med fysik avslappning att göra. Faktum är att fysisk avslappning endast är en transport sträcka men kan bli en härlig bieffekt av ett hypnotiskt tillstånd. Alla kan tillåta sig att bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, men det är inte alla som vill tillåta sig detta.

När du har etablerat en selektiv och koncentrerat fokusering ungefär som en dagdröm, då befinner du dig mer eller mindre i ett hypnotiskt tillstånd. Faktum är att allt vi lärt oss på gott och ont har vi lärt oss i detta stadium vilket kanske kan låta märkligt, men så är det.

Hypnos är som sagt ett grekiskt ord som betyder sömn men har egentligen inget med sömn att göra. I terapeutiska sammanhang står ordet för ett förändrat medvetandetillstånd. I ett stadie av hypnos så kopplas det medvetna sinnets kritiska faktor mer eller mindre bort och då kan själva terapiförloppet starta. Värdefulla målsättningar kan etableras och läggas in okritiskt. Hypnos används både som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga eller psykiska störningar m.m.

Hypnos som begrepp är ett känt fenomen sedan tusentals år tillbaka, vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser, kineser, greker och egyptier. Ebers papyrus från 1500-talet f.Kr. innehåller den första beskrivningen av medicinsk användning av hypnos. Hypnos i terapiformen kan ha flera vägar: autohypnos (självhypnos) och heterohypnos, då en utomstående hypnotisör ger instruktioner och suggestioner. Den hypnotiserade är hela tiden mentalt medveten om vad som händer. Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt mottaglighet för att öppna upp för klientens mottaglighet i det undermedvetna sinnet.

 

Vad är hypnoanalys?

 

Hypnoanalys, en kombination av hypnos och psykoterapi, används t.ex. av psykodynamiskt orienterade terapeuter. Hypnosen påskyndar processen genom att blottlägga förflutet och bortglömt medvetet material. En variant av hypnoanalys är att med terapeutiska verktyg hitta den orsak som är den egentliga orsaken till klientens problem. Som terapimetod kan hypnoterapi användas i syfte att lindra smärta, exempelvis vid tandläkarbesök men också andra psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk, mer stärkande och självutvecklande hypnos med tillämpning inom områden som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.

 

95% – undermedvetna sinnet.

 

Vara sig man tror det eller ej så representerar det undermedvetna sinnet minst 95% av vår vardag. Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår totala inlärningsprocess genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar som egentligen bottnar i rädsla för att inte ha kontroll. Det är en rädsla, som vi till 99% inte är födda med. Faktum är att fobier kan bli så starka, att människor blir fullständigt paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft. Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort. All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten eller undermedveten. D v s att vi är resultatet av vad vi lärt oss genom livet.

Mycket av det vi gör sker med automatik t ex när vi äter, cyklar mm. När det inlärda redan finns i ditt undermedvetna, skapas en yttre reaktion. Vi kan göra en  jämförelse med exempelvis en dator. Om vi köper en ny dator utan något operativsystem förinstallerat, ( vanligtvis är det ju Windows xp ) så visar skärmen endast en svart bildskärm. Just för att inget program är inlagt, kan inga kommandon från dig utföras. Det är precis, som med det nyfödda barnet. Det har inget program inlagt, inget inlärt. Det undermedvetna är helt blankt och kan därför inte heller utföra något.

Om vi exempelvis skulle installera ett äldre operativsystem Windows 95 så skulle datorn fungera på någon nivå, men absolut inte speciellt bra. På samma sätt är det med oss människor, vi bär med oss gammal programmering, som behöver uppdateras. När en emotionell energi som var kopplad till ett problem är borta, försvinner också reaktionen, och problemet är löst. Du kommer fortfarande ihåg händelsen till problemet men kan inte känna av den längre. Hos personen som hade detta problem så finns inte längre den emotionella koppling som utlöste den. Reaktionen blir i stället, att personen rycker på axlarna och inte bryr sig längre.

 

Likheten mellan en fallskärm och det mänskliga sinnet är att ingen av dom har något värde

 om de inte öppnar sig”

 

Share This