SAHH/NGH konvent 2015

Fortbildning inom modern dynamisk hypnos och hypnoterapi!

Under schemat kan du hitta en enkel beskrivning på varje moment som ingår i denna påbyggnadsutbildning. 

Torsdag

09.00 – 09.30

Välkommen till påbyggnadsutbildningen 2018

09.30 – 10.30

Bli hypnotisören!

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Hypnotisk kraft vad är det?
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Workshop med inslag av både nya som äldre kraftfulla hypnotiska tekniker.
14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 16.00

Fortsättning –  Workshop med inslag av både nya som äldre kraftfulla hypnotiska tekniker.
16.00 – 17.00

Hypnohealing: healingmetoder som användes för mer än 100 år sedan baserat på hypnotiska tekniker.

Fredag

09.00 – 10.30

Milton Ericsson och Dave Elman: 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Milton Ericsson: Ericsoriansk hypnoterapi 

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Fortsättning – Milton Ericsson: Ericsoriansk hypnoterapi 

14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

Regress to Cause (R2C) – vidare utveckling av konceptet

Lördag

09.00 – 10.30

Scenhypnos

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Scenhypnos

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Workshop: Scenhypnos

14.30 -15.00

Paus och fika

15.00 – 17.00

Fortsättning – Workshop: Scenhypnos

20.00 – ?

Scenhypnos med Dan Ahtola

Favorit i repris!

Återigen blir det en rolig kväll i hypnosens tecken med Dan Ahtola, men också med deltagare från workshopen

SAHH bjuder på ostbricka, öl och vin finns att köpa i baren!

Söndag

09.00 – 10.30

Terapeutiska verktyg

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Terapeutiska verktyg

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Workshop – Terapeutiska verktyg

14.00 – 15.00

Fortsättning – workshop – terapeutiska verktyg 

15.00

Avslutning av 2018 påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen 2018. OBS!! innehållet nedan är under pågående uppdatering.

 

2017 har så långt varit ett händelsesrikt år av utveckling, nya upptäckter och ny erfarenhet genom experimenterande genom vårt befintliga koncept. Erfarenheter från flera konvent, workshops och föreläsningar har passerat min väg, från USA till Danmark och till Östrige. Träffat flera av de mer framgångsrika terapeuter/utbildare/föreläsare inom sitt område och med ödmjukhet och öppenhet tagit del av deras syn på ett hypnoterapeutiskt terapiförlopp. Med dessa olika möten i mitt bakhuvude så finns alltid vår kraftfulla terapiform med mig och det är alltid min ambition att utveckla denna form vidare, förenkla den där det är möjligt. Så denna påbyggnadsutbildning skall ses som en vidareutveckling av vårt befintliga koncept men också bygga upp hypnotisören inom dig än mer. Något som jag är säker på att du kommer att finna ytterst intressant är omedveten kommunikation. På senare tid har jag experimenterat med det omedvetna och hittat  inslag vilket har gjort mina sessioner än mer kraftfulla.

Bli hypnotisören!

Att vara en kompetent hypnotisör är för mig ett hantverk, kräver erfarhet och rutin. Därför är målet här att göra dig till en än bättre hypnotisör, vilket är kärnan i all form av hypnotisk utövande. Faktum är att dessa fyra dagar kommer att lyfta dig som hypnotisör till en ny nivå, där du än mer blir hypnotisören. Vi kommer att blicka tillbaka i tid och lyfta fram kraftfulla exempel på hypnosens styrka och hur du som hypnotisör kan använda den till sin fördel. Spiritualitet och omedveten kommunikation kommer också vara ett av inslagen denna dag, en dag med blandning av teori och praktik.

Milton Ericsson och Dave Elman.

Dave Elman och Milton Erickson var inte precis de bästa vänner, var och en höll på sin filosofi. Jag har många gångar tänkt tanken på hur utvecklingen hade sett ut om dessa herrer hade haft ett gemensamt samarbete. Tanken med det mesta av denna utbildningsdag är att hitta gemensamma punkter som kan tillföra vårt koncept än mer.
Ingen kan ta ifrån Milton Eickson den kunskap och den fantastiska terapeut han var, hans koncept lever kvar i olika formar och en del ganska tekniska. Milton Erickson var av den uppfattning att terapi inte skall vara teknisk utan en dynamisk och terapeutiskt kommunikation mellan terapeut och klient. Precis där Erickson utövade terapin innan den blev till mer strukturerade och tekniska formar som ex NLP,  det är där jag kan se att hans metoder kan tillföra vår form något värdefullt. Erickson menade att lösningen på mänskliga problem låg inom klienten själv och till största del rotad i det omedvetna sinnet. Från hans perspektiv handlade det om att göra klienten medveten om de styrkor och resurser som klienten har inom sig själv, något som han själv experimenterade med i sin kamp mot polio. Han var unik i sin övertygelse om att det undermedvetna sinnet var en kraftfull källa för att etablera styrka och läkning.

Ericksonisk hypnoterapi använder sig mer av indirekta suggestioner. Indirekta suggestioner är mycket svårare att motstå eftersom de ofta inte ens känns igen som suggestion av det medvetna sinnet, eftersom de vanligtvis bäddas in som berättelser eller metaforer. Vi kommer att dyka in i en del av Ericksons material och koppla det till vår befintliga terapiform.

Regress to cause – vidareutveckling

Öppning av bortträngda minnen är nyckeln för att hitta en orsak till ett problem det vet vi redan, men ibland kan det vara en utmaning att hitta riktningen till dessa minnen. Under några timmar skall vi dyka in i detta hypnoterapeutiska moment och se hur vi effektivare kan öppna upp för dessa minnen och navigera för att hitta denna händelse och orsak. Faktum är att jag tagit steget och i mitt tyckte öppnat upp Elman konceptet med lite nytänk, vilket inte sällant har löst problemet snabbare.

Scenhypnos
Dan Ahtola: ”Det finns en sak som varje hypnotisör måste ha. Nej, det är inte ett fickur (även om det också är bra) och inte heller förmågan att skjuta gröna laserstrålar ur ögonen. För att framgångsrikt hjälpa dina klienter behöver du ett självklart självförtroende. Det underlättar dessutom om du lätt kan gå in i hypnotisörrollen och leda klienten till önskat resultat.

Scenhypnos och hypnoterapi har ibland beskrivits som helt väsensskilda. Två helt olika yrken med samma verktyg, lite som en kock och en knivkastare. Det finns stora fördelar med att använda sig av scenhypnotisörens tricks när du arbetar med en klient. Inte bara kan du använda fenomen och språk på ett sätt som övertygar din klient om möjligheten till snabb förändring. Ju mer du engagerar din klient i processen redan i ditt pretalk desto lättare blir ditt arbete i induktion, fördjupning och terapiprocessen.

Jag har sedan 2013 jobbat som scenhypnotisör och har tagit med mig mycket av erfarenheterna från scenen till mitt förändringsarbete med klienter. Det är inte bara utvecklande och intressant utan även roligt, både för mig, de frivilliga och publiken. under påbyggnadsutbildningen 2018 kommer jag ta med dig till min sida av scenen. Du kommer få lära dig hur jag och andra hypnotisörer använder förväntningar, pretalk, hypnotiska fenomen för att bjuda in publiken till hypnosen, att få dem att hypnotisera sig själva innan din induktion ens börjat.

Du får testa snabba och spektakulära induktioner, tester och nummer som används i en föreställning. För att du ska få användning av detta i föreläsningar, demonstrationer visar jag dig hur vi översätter det vi ser på scenen till praktisk tillämpning i terapin eller vardagen.

Någon eller några utav er kommer dessutom visa upp och briljera med era kunskaper på scen i en föreställning på lördagskvällen. De debuterande scenhypnotisörerna kommer coachas av Dan Ahtola för att kunna framföra en häpnadsväckande och fantastiskt rolig show.”

Terapeutiska verktyg.

– Kompletterande hypnoterapeutiska tekniker och som kan användas för att öppna upp klientens mottaglighet i de mer utmanande hypnoterapeutiska terapiförlopp. Alla klienter kan gå in i någon form av hypnotiskt tillstånd, men en del klienter har en bakgrund med sig vilket inte sällan blir en utmaning för hypnoterapeuten. Vidare kommer du att få tillgång till uppdaterat och förstärkande material som kan bidraga till än mer målriktade sessioner, kompletterade material med fler vinklar.

– Hur man effektivt och strategiskt kan använda klientens material från session 1 för att sedan bygga upp en kraftfull och värdefull förändring i session 2. Denna variant tar den interna processterapin ett steg längre.
– Hur vi effektivare öppnar bortträngda minnen i en hypnoanalytisk process.
– Inte alla sessioner bottnar i traumatiska händelser, hur konstigt det än låter så kan även en för ”bra” barndom ställa till det, vi kommer att titta på hur vi hanterar sådanna situationer.

Ljudproduktion för terapeutisk verksamhet. OBS! 2018-03-14 kl 13.00 – framåt (gratis)

En liten workshop där jag visar hur man på ett enkelt sätt kan skapa sitt eget ljud material, exempelvis egna självhypnos cd/ljudfiler som terapeuten kan sälja i sin verksamhet. Tips om vad som är viktigt att tänka på vid köp av enkel utrustning. Faktum är att bra utrustning har blivit ganska billig idag vilket gör att man med enkla medel kan skapa sina egna produktioner. Ljudtekniska tips och trix, hur man skriver texter för dessa ändamål.

 

 

Share This