SAHH/NGH konvent 2015

Fortbildning inom modern dynamisk emotionell terapi:

2020-11-06 / 2020-11-08 (Pris 3995:- inklusive utbildningsbok)

Dynamisk Emotionell Terapi är en vidare utveckling inom modern hypnoterapi. En terapiform som har fokus på klientens anknytningsmodell på ett omedvetet, undermedvetet och medvetet plan. Vanligtvis riktas 90% mot det undermedvetna sinnet och resten mot en medveten strategi, D.E.T modellen tar terapin in i ett omedvetet stadie. Traditionell form av hypnoterapi har i min värld aldrig innehållit någon form av adekvat anknytningsmodell som emotionellt indikerar och återspeglar samspelet i en familjär konstruktion.

Denna form av hypnoterapi innehåller så mycket mer än R2C och traditionell form. Nytt induktionsförlopp med avsikt att blottlägga omedvetna såsom undermedvetna emotionella låsningar. Dynamisk och linjär progression ger en strukturerad och hanterbar handlingsplan för klienten att följa. Indirekt blottläggningsmetod som kan öppna upp och förlösa röda och oönskade trådar mellan föräldrar och barn.

Utbildningen innehåller dokumenterade och audiovisuella inslag som i detalj beskriver terapiförloppet. Lansering av boken ”Dynamisk Emotionell Terapi” sker i samband med denna fortbildning, boken är inkluderat som utbildningsmaterial.

D.E.T kommer att vara en del av National Guild Of Hypnotists konvent 2021 med workshops och föreläsningar.

 

Dynamisk Emotionell Terapi

Anmäl dig här!

Fredag – 2020-11-06

09.00 – 09.30

Terapiförlopp

– Tradiotionell hypnoterapi?
– Hypnoterapi – R2C ?
– Dynamisk Emotionell Terapi?

09.30 – 10.30

Anknytningsteori:

– Medvetet, undermedvetet och omedvetet anknytningsmönster

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Dynamisk och emotionell terapi:

Fas 1 – Inledning av sessionsförloppet
Fas 1 – Grupparbete
Fas 2 – Informationssamtalet

12.00 – 13.15

Lunch – Strandpavlijonen i Osby

13.15 – 14.30

Dynamisk och emotionell terapi:
Fas 3 – Dynamisk emotionell Induktion

Fas 4 – Blottlägga emotionellt material
Fas 5 – Förstärkning av emotionella indikationer
Fas 6 – Omvänt perspektiv

14.30 – 15.00

Paus och fika

15.00 – 16.30

Fortsättning: Dynamisk och emotionell terapi

Fas 7 – Emotionell förstärkning genom externt perspektiv
Fas 8 – Regression genom externt perspektiv
Fas 9 – Blottlägga och förstärka externa förutsättningar
Fas 10 – Blottlägga progressivt
Fas 11 – Omvänt perspektiv mot klienten

16.30 – 16.45

Paus och fika

16.45 –

Livesession i klassrummet: Anknytning 1 


Lördag – 2020-11-07

09.00 – 10.30

Fortsättning: Dynamisk och emotionell terapi

– Hur känslor skapas

Fas 12 – Omstrukturering av emotionella förutsättningar
Fas 13 – Omstrukturerad tidslinje framåt
Fas 14 – Klientfokusering

 

10.30 – 11.00

Paus och fika

11.00 – 12.00

Fortsättning – Dynamisk och emotionell terapi
Fas 15 – Fokusering från klientens perspektiv

Fas 16 – Extern förlåtelse.
Fas 17 – Intern förlåtelse.

12.00 – 13.15

Lunch – Strandpavlijonen i Osby

13.15 – 14.30

Fortsättning: Dynamisk och emotionell terapi

Fas 18 – Dynamisk progression
Fas 19 – Linjär progression
Fas 19 – Grupparbete – Linjär progression
Fas 20 – Uppräkning
Fas 21 – Avslutning av sessionen

 

14.30 -15.00

Paus och fika

15.00 -15.30

Utbilda din klient för bättre mottaglighet

15.30 – 17.00

Livesession i klassrummet: Anknytning 2

17.00 –

Praktik av sessionsförloppet

Söndag – 2020-11-08

09.00 – 09.30

Frågor och svar:

09.30 – 10.00 

Svåra klienter

10.00 – 10.15

Paus och fika

10.15 – 12.00

Live session i klassrummet: Session 3 -Dynamisk informativ processterapi

12.00 – 13.15

Lunch – Strandpavlijonen i Osby

13.00 – 14.00

Sammanfattning av dynamisk emotionell terapi.

14.00 – 15.00

Avslutning och certifikat

Share This