Hypnotiska tillstånd och fenomen. Uppdatering pågår

Varje delmoment i denna utbildning kräver sin tid, dels för att studerar den, men också för att praktisera den. Vi måste bygga en stabil hypnotisk grund det är prioritet nummer ett, därför läggs mycket tid på att lära alla deltagare att hantera ett hypnotisk tillstånd. Min ambition är att lära dig vad hypnos är och vad det inte är för hypnos är ett ganska missförstått begrepp. Det är intressant att visa hur hypnos har utvecklas över tid rent historiskt och till och med se vilka kraftfulla moment som fattas i dagens olika formar av hypnoterapi. Därför kan hypnos och hypnoterapi också utföras på olika sätt med varierande resultat. Det är därför ytterst viktigt att lära sig vilka formar av hypnoterapi som förekommer. Jag stickar ut hakan och säger att många faktiskt inte vet när en klient befinner sig i ett godkänt hypnotiskt stadie. Därför lägger jag full fokus på att lära dig dynamiken i att hjälpa klienten in i rätt mottaglighet, dvs trance djup. Jag kommer att lära dig hur du med rätt teknik kan göra varje session till en kraftfull och effektiv session. Utöver det kommer jag att lära dig också många spännande hypnosfenomen som du kan använda i många olika sammanhang.

Därför är det viktigt att du får lära dig vad du kan lägga märke till, vilka kännetecken som uppstår i ett hypnotiskt tillstånd och däemed veta vilken metod som lämpar sig bäst på respektive klient. Det här är så viktigt av den enkla anledning att varje klient är unik och kan aldrig konfronteras med samma metod. Det är här du bygger upp ditt självförtroende och kompetens som terapeut. Du lär dig även hur du navigerar en klient i en ständigt fördjupande process vilket öppnar upp klientens mottaglighet allt mer. Praktiska moment med de mest användbara induktioner och hur de kan anpassas för respektive klient, vilket är avgörande för en sessions resultat. Det är också viktigt att du lär dig olika övertygande hypnotiska fenomen, dessa är väldigt användbara vid exempelvis demonstrationer och föreläsningar.

Men vi kommer att gå längre än så, vi går in på djupare plan som också kallas hypnotiskt koma. Hypnotisk koma är ett fantastiskt stadie och viktigt att känna till. Hypnotisk koma är ett väldigt djupt hypnotiskt tillstånd där kraftfulla resultat har åstadkommit, också kallad “Esdale state” efter James Esdaile.

Blixtinduktion (instant induction) är en snabb induktions form och använd för att ta en klient in i ett djupt hypnotiskt tillstånd med blixtens hastighet. En utmanande induktionsform där du kommer att stärka ditt självförtroende än mer. Denna induktion är väldig kraftfull och användbar i sammanhang som kräver en snabb induktion.

Dave Elmans induktion är förmodligen en av världens mest använda induktioner och hans metoder genomsurar en hel del av utbildningen. Du lär dig även min egen induktionsvariant av Dave Elman och som jag själv använder väldigt mycket. Milton Erickson är en annan fantastisk förebild inom hypnos och hypnoterapi som också finns med på denna utbildningsresa, framför allt Ericksons språkmönster. 

Vakenhypnos är ett otroligt kraftfullt verktyg inslag som är ganska okänt för många men väldigt användart och förstärkande i ett terapiförlopp. Vidare är det otroligt viktigt att du vet hur våra sinnen fungerar och hur vi på ett effektivt sätt kan dra fördel av dem. Du lär dig även att konstruera individuella dynamiska skript som du i förlängningen fritt kan improvisera utifrån.

Du kommer också att lära dig hur du genomför ett inledande informationssamtal vilket är ett viktigt inslag i terapin. Du kommer att inse hur viktigt detta är för processen, rätt formulerat och strukturerat så kommer det få en kraftfull effekt och i förlängningen vara en avgörande faktor för ett sessionsförlopp. Sedan är det viktigt att veta hur vi som terapeuter skall förehålla oss enligt lag och därför går vi igenom lagens föreskrifter och etiska förhållningssätt.

Share This