Utbildningen startar 2021-11-10 (på distans)

Varje delmoment motsvarar 5 utbildningsdagar, totalt 15 dagar sammanlagt. Utbildningsmaterial, skrivmaterial. Du behöver klicka all tre alternativen om du har för avsikt att bli internationellt certifierat genom den amerikanska National Guild Of Hypnotists. Med tanke på att intresset är stort så behöver du betala en anmälningsavgift på 2500:-, när denna avgift är betald så är din plats klar. (Denna avgift är endast återbetalningsbar om där mot förmodan skulle vara för få deltagare. Skulle du däremot få förhinder är du garanterat plats på nästa utbildning)
Share This