Lag & Etik för alternativ terapi - 2022-11-12

Start kl 09.00 till avslutas preliminärt kl 16.00

Användningen av alternativa behandlingar eller naturmedicin som går utanför skolmedicinens ramar är ett väl debatterat ämne. Det förekommer ofta att människor hävdar att det är olagligt att använda alternativa metoder och att de som bedriver alternativa verksamheter är ”kvacksalvare”. I dessa fall kan det vara bra att veta vad som faktiskt står i lagen och hur den skall tolkas. Kunskap är det bästa vapnet mot okunskap och skepsis.
Avsikten med den här kursen är att lyfta fram de lagar som är relevanta för den alternativa verksamheten. Eftersom patientsäkerhetslagen ändrades år 2011 är det av stor vikt att alla som arbetar med någon form av verksamhet som riktar sig till människor vet vad lagen säger. Från och med 2011 har patientsäkerhetslagen kommit att gälla oss alla som arbetar med människor. Lagen har tidigare gjort sig gällande för de som arbetar inom hälso- och –sjukvården men sedan 2011 har det lagts till en mening i lagtexten ”och därmed jämförlig verksamhet” vilket berör oss alla. Min avsikt är att skapa en överblick över tillämplig lagstiftning och beskriva hur denna kan tolkas, samt problematiseras. Den juridiska kunskapen är en del av kompetensen och skapar trygghet för såväl den egna verksamheten som för de människor som uppsöker den. Därför får du ett tydligt kursintyg/diplom att visa upp.

Share This