Fortbildning - Lag & Etik - 2023-01-21

Start kl 09.00 till avslutas preliminärt kl 16.00 - Kostnad: 1495:-

I kursen lagar, etik och regler fick du lära dig att okunskap inte friar från ansvar och detta är en viktig fördjupning inom just det. När en klient uppger att den har en diagnos är det viktigt att säkerställa att den har haft eller har kontakt med läkare innan man åtar sig att hjälpa personen. Det gäller även vid fysiska åkommor då det åligger terapeuten att säkerställa att terapin inte förhindrar eller fördröjer medicinsk vård. Det är helt i sin ordning att ta emot klinter med diagnos efter det att man fastställt att klienten har kontakt med vården. Det åligger dock terapeuten att göra ett ställningstagande till hur pass allvarlig situationen är och ifall det är lämpligt att ta emot klienten eller om den ska remitteras vidare. Att avgöra detta är naturligtvis komplext. Det är viktigt att beakta symtomens svårighetsgrad, klientens lidande, risker och fördelar med terapin samt annan ohälsa. För att göra en snabb bedömning är det viktigt att använda sig av frågor till klienten som ger indikation/svar på det som är viktigt att beakta ovan och det är ett ansvar terapeuten har gentemot sin klient.

I kursen går vi igenom ett antal diagnoser terapeuter ofta kommer i kontakt med. Vi fördjupar oss i  kunskapen för att inte bli ansvariga juridiskt. Du får lära dig bedöma, ställa viktiga frågor och förstå var gränserna för ansvar går rent juridiskt. Även om många inte anser att diagnoser är det viktiga för hur man behandlar en klient är det viktigt att ha kunskap om diagnoser och hur de påverkar klienten.

Share This