Select Page

Utbildningens struktur och upplägg

Utbildningens struktur

Utbildningen är upplagd i tre steg och bygger på varandra.

 

Utbildningsdel 1

 

Varje delmoment i denna utbildning kräver sin tid, dels för att studerar den, men också för att praktisera den. Vi måste bygga en stabil hypnotisk grund att utöva terapi utifrån, därför läggs mycket tid på att lära sig hantera ett hypnotisk tillstånd. Utbildningen är späckat med teori som praktiska övningar. Min första ambition är att lära dig vad hypnos är och inte är, vilka användningsområden samt hur hypnos har utvecklas över tid rent historiskt. Att utöva hypnoterapi kan utföras på olika sätt med varierande resultat därför är det viktigt att lära sig vilka formar av hypnoterapi som förekommer i vårt avlånga land. Jag stickar ut hakan och säger att många faktiskt inte vet när en klient befinner sig i ett godkänt hypnotiskt stadie. Därför lägger jag full fokus på att lära dig att ta klienten till rätt mottaglighet, dvs trance djup, lära dig hur du med rätt tekniker kan göra varje session till en kraftfull effektiv session. Du lär dig också många spännande hypnosfenomen som kan användas i många olika sammanhang.

Därför är det också viktigt att du vet vad du skall lägga märke till, vilka kännetecken så uppstår i ett hypnotiskt tillstånd och att veta vilken metod som lämpar sig bäst på respektive klient. Det är viktigt av den anledning att varje klient är unik och kan aldrig behandlas med samma metod,  vilket gör att varje session måste blir unik. Det är där du får ditt självförtroende och kompetens som terapeut. Du lär dig hur du håller klienten i en ständigt fördjupande process och som öppnar klientens mottaglighet. Vi går igenom och praktisera de mest användbara induktioner, anpassar dessa för respektive klient, vilket är avgörande för en sessions resultat. Det är också viktigt att du lär dig olika hypnotiska fenomen, dessa är väldigt användbara vid exempelvis demonstrationer och föreläsningar.

Men vi kommer att gå längre än så, vi går in på djupare plan som också kallas hypnotiskt koma. Hypnotisk koma är ett fantastiskt stadie och viktigt att känna till. Hypnotisk koma är ett väldigt djupt tillstånd där kraftfulla resultat har åstadkommit, också kallad "Esdale state" efter James Esdale.

ÖgonblicksinduktionÖgonblicksinduktion (instant induction) är en snabb induktions form och använd för att ta en klient in i ett djupt hypnotiskt tillstånd på ett ögonblick. Du kommer att stärka ditt självförtroende än mer genom detta moment. Du får möjligheten att öva denna form på plats till du känner dig trygg i att utföra den. Dessa är som sagt väldigt användbara i sammanhang som kräver en snabb induktion. Du lär dig även min egen induktionsvariant av Dave Elman och som jag själv använder väldigt mycket. Vakenhypnos är också ett inslag på utbildningsdel ett, ett inslag som är ganska okänt för många men otroligt kraftfullt en terapeut har denna kunskap.

Vidare är det otroligt viktigt att du vet hur våra sinnen fungerar och kan fungera. Här får du ta del av min version på sinnets struktur och möjlighet. Ett inledande informationssamtal är ett viktigt inslag i terapi därför lär du dig också hur viktigt detta är, rätt formulerat och strukturerat så vill det få en kraftfull effekt och vara avgörande för en session. Det är också viktigt att du vet vad du skall fråga efter, därför lär du dig att ställa bra frågor till en klient så ni har samma mål med terapin. Vi går även igenom lagens regler och etiska frågor.

 Pågående utbildning-klick här!

 

Utbildningsdel 2

 

HypnoterapiNu när utbildningsdel 1 är avklarat så är det dags att koppla på terapiförloppet. Det är här styrkan i terapin kommer in. I detta förlopp arbetas din klient in i en hypnotisk process och detta moment är enligt mig den kraftfullaste form av terapi som finns. Det är nu dynamiken kommer in i bilden. Under flera år utvecklade jag mitt eget sätt att hantera ett terapiförlopp på. Jag kallar den, dynamisk hypnoterapi och är en dynamisk process som anpassar sig efter respektive klient. Detta förlopp tar allt ytterligare ett steg högre och du kommer att inse hur otroligt kraftfullt detta förlopp är. Sedan är det viktigt att ha rätt struktur och mål för en klients resultat, därför har jag arbetat fram ytterligare en del i förloppet, ett material som har som syfte att hitta de rätt riktning för en klients terapiförlopp.

Du lär dig att hantera avreaktioner och eliminera emotionella låsningar, undermedveten fastlåst energi. När denna låsta energi avtar kan en klient inte längre kan reagera just för att denna energi inte längre kan upplevas. Så du lär dig att hitta de moment som är en primär orsak till en klients problematik.

Vi kommer att fokusera och hantera olika orsaker och  symptomlösningar, exempelvis fobi, ångest, rökavvänjning, viktminskning, sorgarbete,mm. Du lär dig att effektivt eliminera symptom genom genom olika förlopp för att hitta orsaken till respektive symptom. En annan viktig sak är hantering av ett dynamiskt förlopp. Det är min bestämda tro att när du har denna kunskap så det är då de verkliga resultat kommer, vilket är enkelt när du vet hur du skall gå tillväga.

Du lär dig att konstruera suggestionmaterial som är relevant för respektive klient. Att konstruera suggestioner är A och O, men när du vet hur du skall göra så förstår du också vilken kraft denna kunskap har. Det är den kunskap som är viktig. Sist men inte minst är detta väldigt värdefullt när du lär dig självhypnos, för din klient som till dig själv. Du kan använda denna kunskap för erbjuda som egen kurs i självhypnos vilket är en ganska eftertraktad form av stresshantering.

Tidigare liv terapi är också ett viktigt förlopp  att lära sig. vara sig man tror på det eller ej vill du hamna i situationer som indikerar en tidigare existens. Du lär rätt teknik för att undvika att utföra det vi kallar "wannabe" regressioner, med rätt kunskap kommer du att utföra tidigare liv terapi som ofta ger livet för en klient en allt större mening.

 

Utbildningsdel 3

 

SmärtlindringUtbildningen del moment 3 tar nu ett avancerat steg framåt. hypnos och grund utbildning i terapiföloppet är avslutad. Vi samlar ihop konceptet och lägger till mer avancerat del av terapiförloppet. Nu gå vi in på andra terapeutiska formar som exempelvis, smärtlindring, tandläkareskräck Men du kommer också att få min modell för dyslexi och adhd. 

Du lär dig fyrstegs modellen som är ett strukturerat upplägg där varje sessionen bygger på varandra med påbyggande resultat. Denna del innehåller också förläsning och workshops. Ibland med internationella föreläsare.

Föreläsning och marknadsföring är viktigt för ditt företag, därför kommer du att få all material och kunskap i hur du bygger upp en intressant och inspirerande föreläsning där du trollbindar din publik, du lär dig också vilka metoder att nå ut med ditt företag till en bredare publik.