Hypnos utbildningens delmoment 1.

 

Varje delmoment i denna utbildning kräver sin tid, dels för att studerar den, men också för att praktisera den. Vi måste bygga en stabil hypnotisk grund att utöva terapi utifrån, därför läggs mycket tid på att lära sig hantera ett hypnotisk tillstånd. Utbildningen är späckat med teori som praktiska övningar. Min första ambition är att lära dig vad hypnos är och inte är, vilka användningsområden samt hur hypnos har utvecklas över tid rent historiskt. Att utöva hypnoterapi kan utföras på olika sätt med varierande resultat därför är det viktigt att lära sig vilka formar av hypnoterapi som förekommer i vårt avlånga land. Jag stickar ut hakan och säger att många faktiskt inte vet när en klient befinner sig i ett godkänt hypnotiskt stadie. Därför lägger jag full fokus på att lära dig att ta klienten till rätt mottaglighet, dvs trance djup, lära dig hur du med rätt tekniker kan göra varje session till en kraftfull effektiv session. Du lär dig också många spännande hypnosfenomen som kan användas i många olika sammanhang.

Därför är det också viktigt att du vet vad du skall lägga märke till, vilka kännetecken så uppstår i ett hypnotiskt tillstånd och att veta vilken metod som lämpar sig bäst på respektive klient. Det är viktigt av den anledning att varje klient är unik och kan aldrig behandlas med samma metod,  vilket gör att varje session måste blir unik. Det är där du får ditt självförtroende och kompetens som terapeut. Du lär dig hur du håller klienten i en ständigt fördjupande process och som öppnar klientens mottaglighet. Vi går igenom och praktisera de mest användbara induktioner, anpassar dessa för respektive klient, vilket är avgörande för en sessions resultat. Det är också viktigt att du lär dig olika hypnotiska fenomen, dessa är väldigt användbara vid exempelvis demonstrationer och föreläsningar.

Men vi kommer att gå längre än så, vi går in på djupare plan som också kallas hypnotiskt koma. Hypnotisk koma är ett fantastiskt stadie och viktigt att känna till. Hypnotisk koma är ett väldigt djupt tillstånd där kraftfulla resultat har åstadkommit, också kallad “Esdale state” efter James Esdale.

Ögonblicksinduktion (instant induction) är en snabb induktions form och använd för att ta en klient in i ett djupt hypnotiskt tillstånd på ett ögonblick. Du kommer att stärka ditt självförtroende än mer genom detta moment. Du får möjligheten att öva denna form på plats till du känner dig trygg i att utföra den. Dessa är som sagt väldigt användbara i sammanhang som kräver en snabb induktion.

Du lär dig även min egen induktionsvariant av Dave Elman och som jag själv använder väldigt mycket. Vakenhypnos är också ett inslag på utbildningsdel ett, ett inslag som är ganska okänt för många men otroligt kraftfullt en terapeut har denna kunskap. Vidare är det otroligt viktigt att du vet hur våra sinnen fungerar och kan fungera. Här får du ta del av min version på sinnets struktur och möjlighet. Ett inledande informationssamtal är ett viktigt inslag i terapi därför lär du dig också hur viktigt detta är, rätt formulerat och strukturerat så vill det få en kraftfull effekt och vara avgörande för en session. Det är också viktigt att du vet vad du skall fråga efter, därför lär du dig att ställa bra frågor till en klient så ni har samma mål med terapin. Vi går även igenom lagens regler och etiska frågor.

 

Hypnos utbildningens delmoment 2.

HypnoterapiNär del 1 är på plats så är det dags att koppla på terapiförloppet. Det är nu styrkan i terapiförloppet verkligen kommer in. När du ser klienten gå in i en hypnoterapeutisk process är enligt mig den kraftfullaste terapi som finns, lägg därtill den erfarenhet jag själv erfaret över tid. Ett moment som jag utvecklat är en terapiform som jag kallar dynamisk hypnoterapi och som tar allt ett steg högre. Det är viktigt att ha rätt komponenter med, rätt struktur för för klientens resultat, därför har jag arbetat fram ett eget material som har som syfte att hitta de mest relevanta inslag för terapiförloppet.

Hantering av avreaktioner och eliminera emotionella låsningar är också något du kommer att lära dig, dvs undermedveten blottlagt energi som förlösas, på ett sätt som gör att klienten inte längre kan reagera på samma sätt längre. Du lär dig att hypnoanalytisk ta dig till det relevanta moment och är orsaken till klientens problematik. Vi kommer att fokusera på olika typer av problem i del 2, exempelvis fobi, ångest, tvångsbeteende, rökavvänjning, viktminskning, sorg, mm. Målet är att på ett effektivt sätt hitta en orsak och klippa kopplingen till symptomet. Du lär dig också att konstruerar ett personlig och individuellt suggestions material och som fungerar för din klient. Att konstruera suggestioner är a och o, men när du vet hur du skall göra så förstår du också vilken kraft denna kunskap har.

Hypnos utbildningens delmoment 3.

 

SmärtlindringUtbildningen tar nu ett avancerat steg framåt, terapin är nu kopplat till ett hypnotiskt förlopp. Vi samlar konceptet och lägger till mer avancerade inslag i modellen. Terapeutiska inslag som delterapi,  smärtlindring, tandläkareskräck, PTSD, mm. Du kommer att få utföra hela terapiformen praktiskt med en kollega. Föreläsning och marknadsföring av ditt företag kommer också som ett inslag i del 3, du kommer att få allt material och kunskap om hur du bygger upp en intressant och inspirerande föreläsning där du trollbinder din publik, du lär dig också vilka metoder att nå ut med ditt företag som är de mest effektiva.