Hypnoterapeutiska verktyg.

Hypnoterapeutiska verktyg i hypnos

 • Dynamisk hypnoanalys.
 • Fobi.
 • Rädsla och ångest.
 • Sorg terapi.
 • Viktminskning.
 • Depression.
 • Rökavvänjning.
 • Stamning.
 • Livesessioner i klassrummet.
 • Processterapi.
 • Hur du etablerar en stabil och fördjupande mottaglighet hos klienten.
 • Hantering av avreaktioner.
 • Gestalt terapi.
 • Tidigare liv terapi
 • Spirituell terapi med hypnos
 • Konstruera kraftfullt klient anpassad suggestionsmaterial.
 • Målfokusering del 1
 • R2C – Hitta orsaken till ett problem.
 • Förankra och förstärka klientens mål.
 • Direkt suggestionsterapi.
 • Skript hantering och konstruktion med klientens eget suggestionsmaterial.
 • Klientjournal.