Välkommen till en kraftfull och unik utbildning inom modern hypnos och hypnoterapi, mitt namn är Jack Johansen, och jag är din instruktör. I år är det 10 år sedan denna utbildning tog sin form och det har varit en fantastisk resa på många sätt. Att få någons förtroende är stort  och det är en glädje för mig att få möjlighet att dela min erfarenhet och kunskap, för i sista instans handlar det om att hjälpa vära medmänniskor. Om du kunde hjälpa en medmänniska att hitta orsaken till ett problem och endast på ett fåtal sessioner skulle det vara intressant? Det kan låta som en utopi men de flesta klienter träffar jag sällan mer än två sessioner, i ett fåtal fall några sessioner till. Det som är styrkan i denna terapiform är att hitta orsaken till en problematik och då behöver man öppna upp en förfluten bortträngt situation och genomföra en process. När orsaken är hittat och löst så kan klienten inte längre reagera eller agera på samma sätt längre. Det finns ingen större belöning än att få dessa positiva klient mail med feedback där klienten berättar om den befrielse och som en konsekvens av det terapiförlopp du genomförde med dem. Steg ett är att utbilda dig i de nödvändiga hypnotiska moment och med lite träning till en kompetent hypnotisör, det är där kärnan ligger.

 

På senare år har jag har upptäckt en kraftfull länk till en omedveten inre kommunikation, något som jag altid fick lära mig, ett element som dramatiskt ökar terapiförloppets förutsättningar. Dessa hypnoterapeutiska verktyg kan nu bli dina, min ambition och målsättning är att ge dig de mest effektiva och beprövade hypnoterapeutiska verktyg som jag själv önskade jag fått på min utbildningsväg. Samtidigt skall du veta att hela detta förlopp är den bäst tänkbara personliga utveckling man kan göra. Man växer genom en enormt spännade process, man är helt enkelt inte samma person som när man startade. Denna utbildning är ett samlat koncept från alla de utbildningar, föreläsningar, kunskapsinhämtningar och konvent jag själv deltagit i och inte minst viktig, den erfarenhet jag själv gjort genom tusen tals sessioner genom alla år som praktiserande hypnotisör och hypnoterapeut. Viktigt för mig är att konceptet aldrig blir statiskt och är därför under en ständig vidareutveckling och bär namnet “Dynamisk hypnos och hypnoterapi”.

 

Då kanske du undra? Varför dynamisk hypnoterapi och vad är  skillnaden mot andra formar av hypnoterapi? Skillnaden är som natt och dag, så även resultatet av terapiförloppet. Terapiförloppet är en process som är individuellt anpassad för varje enskild klient, av den enkla anledning att varje klient är unik. I min värld kan man inte enligt gamla traditionella formar utgå från att alla är stupta i samma form. Varje klient är formad efter de förutsättningar livet givit dem på gott och ont och är därför inte en statisk varelse. Traditionell hypnoterapi, tyvärr ofta den vanligaste form som erbjuds än idag är ofta skriptbaserat suggestionsterapi, generell i sitt upplägg och detta är inte speciellt kraftfullt. Dynamiskt hypnoanalys är en helt annan femma, den anpassas efter klientens personliga material. Genom mycket praktiserande över tid upptäckte jag själv denna enorma skillnad och inte såg att jag var tvungen att ändra formen så den blev än mer effektiv och av den anledning utvecklade jag det som jag kallar dynamisk hypnoanalys. Med det sagt så vill jag också pointera att denna form av dynamisk hypnoterapi är ett hantverk, genom att använda verktyget med improvisation och kreativitet kommer du att prägla förloppet på ett personligt sätt. Det är där dynamisk hypnoterapi är otrolig kraftfull, vilket utbildade hypnoterapeuter genom detta koncept kan vittna om.

 

Terapeut eller som instruktör kommer jag alltid att ha fokus på klienten, att se till att de terapeuter som går denna utbildning har de mest effektiva verktyg, att vidareutveckla utbildningens innehåll så den som sagt tidligare aldrig blir statisk. För att skapa de bäst möjliga förutsättningarna är det ytterst viktigt att varje utbildat hypnoterapeut också får det stöd som behövs, exempelvis genom vårt kostnadsfria nätbaserade forum. I detta forum befinner sig i skrivande stund ca 200 utbildade hypnoterapeuter. Forumet är en snabb kommunikations kanal, där man kan byta erfarenheter som kontakter. Men inte nog med det så finns även ett nätbaserat forum som följer din årgång, vilket är väldigt utvecklade och kraftfullt.

 

Jag drivs som sagt av mitt intresse för människans utveckling och möjlighet till en värdefull förändring. Utbildningens mål är att lära ut hypnos i dess renaste form och på en djup nivå utan inblandning av andra metoder så långt som möjligt. För mig är det där styrkan i hypnoterapi ligger. Jag tycker ofta att jag ser att man missar detta elementära grundmoment, inte minst av dem som redan har en eller två hypnotiska utbildningar i bagaget och som söker sig till denna utbildning. Så som du förstår så ligger mitt fokus på att lära dig att arbeta i ett djupt hypnotiskt tillstånd och på ett dynamiskt sätt, detta har högsta prioritet, allt annat är sekundärt. Är sekundära metoder som NLP fel? Absolut inte, de har sin plats i en terapiform, men på rätt ställe. I progression kan exempelvis NLP förstärka på ett kraftfullt sätt.

 

Men de flesta sekundära metoder har sin utgångspunkt i det medvetna sinnet och det är ju inte där orsaken ligger, den ligger 99% undermedvetet. Det är i min värld otroligt viktigt och med risk för att låta tjatig ytterst viktigt att hålla fokus på det mest elementära först, det är där styrkan ligger. Det är därför viktigt att veta vad som är medvetet och vad som är undermedvetet, Just för att det medvetna sinnet endast representerar ca 5% av vår dagliga vardag, det undermedvetna ca 95%. Därför är en klients mottaglighet avgörande, Jag sticker ut hakan och vill mena att många faktiskt inte vet vilken nivå ens klient befinner på, vilket gör att terapiförloppets resultat inte får samma genomslagskraft. När en klient har uppnått ett acceptabelt hypnosdjup/mottaglighet ger det förutsättningar att utföra ett djupare terapeutiskt arbete.

 

Intressant att veta är att hypnos vinner mer och mer mark och intresset för utbildningen växer sig starkare och starkare, inte minst utanför Sveriges gräns, deltagare från Danmark, Norge, Finland, England och Portugal är bara några exempel. Det kanske beror på att utbildningen har det innehåll som behövs för att komma ned till roten av problemet. Du upptäcker säkert att innehållet i mitt internationella utbildningskoncept med över 100 timmars teori och praktik är väldigt kraftfullt på många plan.

 

Det skall alltid finnas en öppenhet kring denna utbildning och därför kan du läsa vad andra tycker och tänker under fliken referenser.

 

Induktion-och-hypnos

Hypnosutbildning 2013-2014

Vara sig att du vill jobba som hypnotisör/hypnoterapeut eller bara är intresserat av hypnos och hypnoterapi, så kommer denna utbildning också att utveckla dig som människa, den vill ge dig en personlig utveckling. Du kommer att övervinna och utmana dig själv på en nivå som får dig ut ur din trygghetszon. Du skall veta att du behövs därute, vi behöver bli flera kvalificerade hypnoterapeuter. Om man skall tro Bruce Lipton en av världens främsta stamcells forskare så är det undermedvetna sinnet en stark bidragande faktor runt vår cellaktivitet. Han menar att 95% av vår dagliga aktivitet är undermedveten aktivitet och våra medvetna handlingar står för mindre än 5%. Så då behöver man inte vara raketforskare för att inse hur viktigt bidrag vi kan stå till tjänst med. Som terapeut kommer du att möta frågor kring vilken utbildning och vilken erfarenhet du har och då är det viktigt att ha en så heltäckande utbildning som möjligt. Sedan är det kraftfullt att vara en del av världens största organisation inom hypnos och hypnoterapi National Guild Of Hypnotists, att ha denna internationella organisation bakom sig i alla väder. Konceptet går enligt NGH och IACT riktlinjer och har alltid varit viktigt för mig att vidareutveckla egna verktyg, metoder och samtidigt ligga i linje med med dessa världsledande organisationer. Det finns en trygghet för klienten i att veta att just du är certifierat på en etablerat internationell nivå. Terapeuter utbildade genom NGH utgör världen över en respekterad yrkeskår. Genom NGH finns tillgång till all det senaste inom modern hypnoterapi. Som certifierat NGH terapeut får du NGH´s upplaga av deras gedigna tidsskrift där världens bästa hypnoterapeuter och instruktörer förmedlar sina erfarenheter inom inom denna terapi form. Här kan du ta del av deras erfarenheter, kunskapar och tips.

 

Hypnoterapeutiska-verktyg

Hypnosutbildning 2012-2013

I dagens samhälle upplevs ofta att man mer har fokus på dämpande av symptom, istället för att sätta fokus på att hitta orsaken till ett symptom. Orsaken måste lösas på en undermedvetna nivån, klippa roten till maskrosen så den inte fortsätter växa. Numera pensionerade Jens Jørgen Gravesen, läkare i Danmark utförde under sin tid 13000 behandlingar med hypnos. Han har givit ut flera böcker med beskrivningar rörande dessa behandlingar resultat. I hypnoterapi kan man göra en jämförelse med arkeologin när man skall hitta en orsak till ett symptom. Man skrapar på ytan och ser vad som finns under och en förfluten historia upptäcks och rekonstrueras. När historien/orsaken är känd och känslomässigt förlöst, så skrivs historien om. Vi reagerar och agerar utifrån våra inre kopplingar.

Men det är inte bara det undermedvetna som ställer till det för oss, det medvetna sinnet gör också sitt även om det har så liten kapacitet. Vårt undermedvetna fattar minst tusen gånger fler undermedvetna beslut än medvetna beslut dagligen. Många av våra vardagliga rutiner sker med automatik, just för att de är inlärda och accepterat av vårt undermedvetna sinne. Att förstå hur man når det undermedvetna är A och O. Det insåg jag som sagt innan först efter mitt möte med den mest respekterade amerikanska hypnotisör och hypnoterapeut Gerald Kein. Att lära sig hypnos är väldigt, men att jobba med det på en dynamisk nivå är en helt annan sak. Själva terapiförloppet är den del där min erfarenhet kommer in i bilden, dynamisk hypnos och hypnoterapi är ett så kraftfullt verktyg vilket du kommer att inse. Så hur man utövar terapi i ett hypnotiskt tillstånd är som sagt A och O. När du lärt dig hantera själva orsak/ symptom med dynamisk hypnoterapi så frigör du låst energi på en ännu mycket högre nivå än traditionell suggestiv hypnoterapi, det går ej att jämföra. Faktum är att när en fastlåst emotionell låsning inte längre kan kännas, kan inte heller kroppen reagera och agera på samma sätt som innan. Det är en del av hypnoterapins filosofi.

 

 

 

Så rätt utbildning är viktigt, möjligheten till kommunikation under utbildningsförloppet är också viktig. Därför är det en enorm fördel att vara en del av en stor och gemensam organisation. Att vara en del av NGH känns som en ära för mig, inte minst för att jag kan erbjuda dig att bli en del av en väldigt stor familj. Kända personer som Brian L Weiss, Gerald Kein, Cal Banyan, Steve Parkhill m fl. tillhör denna stora familj. Så ja.

 

 

 

Jag deltar själv i utbildningar, förläsningar och konvent som ligger i linje med vår filosofi och tar vår profession ett steg längre. Det är viktigt att ligga i front med ny kunskap och erfarenhet inom området. Det finns alltid något att lära och det vill du också upptäcka och därför är kommunikation viktigt. Det finns många möjligheter att kommunicera med dina kolleger, ett sätt är genom  NGH och SAHH´s forum där du kan ställa dina frågor samt läsa andras reflektioner vilket är otroligt värdefullt. Jag kan lova dig att du vill få all nödvändig kunskap och praktiska övningar i hypnos och hypnoterapi, för att bli en kompetent hypnoterapeut. Efter din ordinarie utbildning erbjuds du en uppföljning där vi träffas, ventilerar, reflekterar både dina och som dina kollegers resultat.

 

 

 

Så varmt välkommen till en kraftfull utbildning inom modern hypnoterapi

 

 

 

Jack Johansen

 

 

 

Certified Instructor NGH/IACT

 

 

 

Pågående utbildning-klick här!Anmäld dig till utbildningen här!

 

Bra, inspirerande fullspäckat med praktisk information. Jag har lärt mig mer på fyra dagar än ett halvår på högskolan. Anna Krantz Anna Krantz

Mycket bra Jack!!! Jag uppskattar verkligen ditt koncept samt en annan sak som jag tycker är minst lika viktig nämligen din personlighet. Du ger och delar med dig vilket är helt unikt för mig måste jag säga. Percy Dietmar

Mycket bra Jack!!! Jag köper fullständigt ditt utbildningskoncept. Känner att jag skulle kunna fylla pappret med lovord, tack för allt och vi ses snart igen. Björn Westin