Mitt namn är Jack Johansen, instruktör och hypnoterapeut inom modern hypnos och hypnoterapi. Certified instruktör genom OMNI/NGH/IACT. Jag har alltid haft ett intresse för människan och dess utveckling, såsom mitt spirituella intresse också har alltid följt mig. Intresset för människans personliga utveckling, behov och önskan om ett värdefullare liv. Ambitionen att hitta de mest effektiva verktyg att förändra på ett djupare plan.

Referenser klicka på denna länk!

Hypnos-i-klassrummetHittills har jag tagit mig igenom sju olika utbildningar i hypnoterapi med målet att stegvis utarbeta ett eget effektiv terapiförlopp, fyra av dessa är amerikanska. Anledningen till att jag då valde att utbilda mig i USA är att deras utbildningar ligger långt framme och fokuserar mer på symptomets orsak. Min första utbildning var svensk och var mer fokuserat på långa terapiförlopp, en traditionell form av suggestionsterapi och ganska kraftlös. Det var egentligen en dansk instruktör som då visade vägen mot de amerikanska utbildningsalternativ, tänker då främst på Omni Hypnosis Trainingscenter och Gerald Kein. Det var då det, nu med all erfarenhet och rutin har jag skapat mycket eget material som ständigt uppdateras. Min inställning är att ligga i framkant och up to date inom hypnoterapin och det kan endast göras genom erfarenhet och fortbildning. Det kommer alltid att vara mitt mål och drivkraft att ligga i linje med den senaste kunskap som föreligger inom modern hypnoterapi. Så konceptet som jag erbjuder dig är en kontenta av många års kunskaps inhämtning av det bästa från mina utbildningar, samt den viktiga erfarenhet genom mitt arbete med klienter.

Jack Johansen utbildningar.

– Gerald Kein/Omni Hypnosis Training Center USA

– Gerald Kein, Bob Brenner, Train The Trainer, Omni Hypnosis Training Center USA

– George Bien IACT Master Hypnosis Trainer USA

– Richart Harte, Train The Trainer, NGH USA

– Tom Silver, Distansutbildning USA

– Jacob Strachotta, SAH Danmark

– Rud Grandt, Regressionsterapi Danmark

– SSEAH Sverige

– NLP

– Massa andra små kurser

Pedagog inom det traditionella utbildningssystem.

Lärare på C4 Gymnasium

En större del av mitt liv har jag jobbat parallellt som pedagog med undervisning inom ljud, musik och en del videoproduktion. I grunden är jag musiker. Jobbat inom gymnasieskolan i ca 21 år.