Kurs i lagar, regler och etik inom den terapeutiska verksamheten

Lagar, regler och etik inom den terapeutiska verksamheten

  • Det är terapeutens ansvar att ha kunskap om lagen. Från och med år 2011 gäller patientsäkerhetslagen även för icke-legitimerade terapeuter. Samtliga verksamheter som tar emot klienter går under patientsäkerhetslagen och skall därför ha erforderlig kunskap om denna, samt offentlighet-och-sekretesslagen. Det är även viktigt att innehava patientförsäkring för att säkerställa såväl klienternas trygghet som den egna verksamhetens.
  • Plats: Bergakungen i Osby. Tid: 2017-08-16 / 09.00-17.00.
  • Pris 1500:- inklusive moms (1200:- ex moms)
 

Verification